Document

advertisement
Hypnose bij functionele
buikklachten
1 December 2014
Voorstellen
Elles van Paassen
HBO - Verpleegkundige
Hypnotherapeut
Gespecialisseerd PDS-therapeut, lid Samenwerkende PDS therapeuten
Praktijk Levenskunst in Schipluiden, Vlaardingen en Dordrecht
Opbouw lezing






PDS - Functionele buikklachten
Geschiedenis hypnose bij functionele buikklachten
Wat is hypnose en hypnotherapie?
Effect van hypnose op de darmen
Behandelprogramma volwassenen
Behandelprogramma jongeren en kinderen
Klachten en Rome criteria
- Geen organische afwijkingen
- Rome 3 criteria:
Recidiverende pijn of ongemakkelijk gevoel in buik
 Verandering frequentie stoelgang
en/ of consistentie ontlasting
buikpijn
Gedurende tenminste 6 mnd.
diarree
vermoeidheid
Geschiedenis behandelmethode
 1986 Prof. Peter Whorwell, gastro-enteroloog
 Wetenschappelijk onderzoek: bij 80 % positief resultaat
 2001 Darmmanagement programma in Nederland
Opleiding voor PDS- therapeut in samenwerking met
Prof. Dr. Smout, Prof. Akkermans.
 2007 Prof. Benninga, Dr. De Vlieger, Mw. Frankenhuis
 Wetenschappelijk onderzoek bij kinderen met buikpijn: 85 % pijnvrij
 2012 Vervolgonderzoek: 70% buikpijnvrij na 5 jaar
Specialisatie tot PDS-therapeut met kinderaantekening i.s.m. Mw.
Frankenhuis
IBS Symptom Score Whorwell
pre-HT
p<0.001
100
*
300
*
*
*
200
*
*
*
100
0
75
50
25
overall
score
pain
severity
pain
frequency
bloating
life
bowel habit
dissatisfaction interference
score (max 100)
score (max 500)
400
post-HT
0
Data as median plus interquartile range
Am J Gastroenterology 2002 97 954-961
Verhoogde gevoeligheid darmen
 Bekende proef met de ballon
bij PDS versus niet-PDS
darmen bij PDS verhoogd gevoelige reactie
op normale prikkels als
- voeding
- emoties
- stress
darmen bij PDS verlaagde pijndrempel
Hypnotherapie heeft invloed op het verlagen van
de gevoeligheid van de darmen
Wat is hypnose?




Associaties
Vooroordelen
Trance
Bewustzijnstoestanden
- waken
- slapen
- trance
 Alledaagse trance
Kenmerken Hypnose









denkende hersenhelft is minder actief
verhoogde mate van absorptie en openheid
alfa-frequentie
verhoogde concentratie
en aandacht
samenwerking beiden
hersenhelften
ontspanning en relaxatie
endorfine en hormonen
onbewuste hulpbronnen en kwaliteiten
Wat is hypnotherapie?
Hypnose als effectief middel om doel te bereiken
Beïnvloeding van fysiologie - Citroen
Gedachte – emotie – fysieke reactie patronen
- negatief
- positief
Verbinding maken met oplossend creatief vermogen en hulpbronnen
Suggesties en boodschappen werken krachtiger
Doorbreken van de vicieuze cirkel
Cirkel doorbreken
Persoonlijkheidsstructuur





Ambitieus
Kritisch analytisch vermogen
Perfectionistische aard
Verantwoordelijkheidsgevoel
Sociaal en betrokken
 Kinderen
Effect op de darmen: motiliteit
120
fasting
colonic
pressure
hypnotic
induction
80
40
0
Lancet 1992 2 69-72
Doelen behandeling
Fysiek
Algehele ontspanning
Verminderen gevoeligheid van de darm
Pijndemping en reductie
Krampen en peristaltiek
Herstel stoelgang en spijsvertering
 Samenwerking hersenen en buikbrein
Doelen
Mentaal
Negatieve gedachten patronen herkennen en ombuigen
Relatie/omgang met darmklacht verbeteren
Stress verminderen, demoralisatie opheffen
Beheersing stoelgang
Zelfvertrouwen vergroten
Emotioneel
Angstreductie
Verandering pijnbeleving
Ombuigen negatieve beleving van de klacht
vertrouwen in eigen lichaam en positieve buikbeleving
Doelen
Gedrag
 Actieve rol van cliënt, zelfzorg
 Controle en meer beheren van omgevingsfactoren
 Afbakenen van eigen grenzen
 Bewegingsvrijheid vergroten (WC neurose)
 Weer meer durven eten (allergie/ voedingsangst)
 Kwaliteit van leven
Behandelpogramma volwassenen
 Intake met specifieke PDS anamnese
 7 tot 14 behandelingen
 Eerste fase: aanleren van hypnotische stadia en
vaardigheden om zelfhypnose toe te passen
 Tweede fase: leert cliënt de relatie met dikke darm te
herstellen.
 Derde fase: vertrouwen bestendigen
en afronding therapie
Behandelprogramma volwassenen
 Lichaamsgerichte oefeningen, ademhalingsoefeningen,
ontspanningsoefeningen
 Oefeningen actief toepassen in dagelijks leven
 Dagelijks oefenen met zelfhypnose en oefeningen is
essentieel
 Geluidsopnamen als oefenmateriaal
 Follow- up na een jaar indien wenselijk
 Eindevaluatie n.a.v. nul en eindmeting
 Terugrapportage aan behandelend arts - verwijzer
Behandelprogramma kinderen
 Intake met specifieke PDS anamnese
 5 – 6 behandelingen
 Aanleren ademhalingsoefeningen
ontspanning en zelfhypnose
 Huiswerk opdrachten
 Terugrapportage behandelend
arts - verwijzer
Patiënten selectie






Klachten bestaan minimaal 3 maanden
Diagnose gesteld door arts
Schriftelijke verwijzing niet ouder dan 3 maanden
Dieetvoorschriften toegestaan
Medicatie gericht op darmwerking toegestaan
Geen psychiatrische problematiek
 Bij kinderen toestemming beiden ouders
Gegevens
Praktijk Levenskunst
Elles van Paassen
Vlaardingen, Dordrecht, Schipluiden
www.ellesvanpaassen.nl
06-28207200
Samenwerkende PDS-therapeuten
www.pds-therapeuten.nl
Download