fiche `Wat bij vermoeden van radicalisering?`

advertisement
Wat doen bij vermoedens van radicalisering bij jongeren? (gebaseerd op Klasse)
Sluit als school de ogen niet voor radicale opvattingen van leerlingen. Uitsluiten, straffen of negeren zorgt
er alleen maar voor dat jongeren aansluiting zoeken bij groepen waar ze wel gehoord worden. Ga in
gesprek, blijf proberen om contact te leggen. Laat ze niet los.
1. Schets een totaalbeeld
De signaalvragen
-Isoleert de leerling zich, sluit hij zichzelf uit, verbreekt hij contacten met zijn vrienden, klasgenoten?
-Verheerlijkt hij zijn idealen en zet hij zich af tegen een samenleving en organisaties die zijn idealen niet delen?
-Leeft hij met een vijandbeeld en benoemt hij de bedreigingen van die vijand?
-Zijn er uiterlijke kenmerken die wijzen op mogelijke radicalisering: kledij, baardgroei, kaal scheren …? Is zijn
onlineprofiel bv. meer een ideologisch statement?
-Spreekt hij over een soort van ‘nieuwe familie’ (groepsidentiteit)?
-Zegt hij dat hij tot actie moet overgaan, strijd moet leveren? Rechtvaardigt hij geweld?...
Controlevragen
-Kan wat hij zegt of doet ook op een ander probleem wijzen?
-Wil de leerling enkel provoceren en deelt hij het gedachtengoed of de ideologie niet echt?
-Is het de eerste keer dat jij dit gedrag waarneemt of heb je vergelijkbare ervaringen?
-Hoe kijken je collega’s en het CLB naar dat gedrag? …
Bedreigende factoren
-Zit de leerling in een negatief netwerk, is hij heel geïsoleerd en vervreemd?
-Zijn er problemen met zijn identiteitsontwikkeling (gender, pesten …)?
-Zijn er radicale personen in zijn omgeving die hem beïnvloeden?
-Zijn er persoonlijke crisissen (scheiding, conflict met een leraar, strenge vader …)?
-Heeft hij frustrerende ervaringen (bv. politiecontroles …)?
-Zijn de schoolresultaten slecht (gebrek aan toekomstperspectief?)
-Is er een psychische problematiek (autisme, depressie, verslaving …)?...
2. Praat met de leerling
Er is niet één juiste manier van reageren als je vermoedt dat een leerling radicaliseert. In de meeste gevallen is
een gesprek de beste eerste stap. Maak er een wij-gesprek van (inclusief), bied perspectief, wees corrigerend
waar nodig, maar vooral ook pedagogisch.
3. Zoek hulp bij collega’s of externen
Overleg met de interne leerlingbegeleiding of aanspreekpersoon radicalisering op school
Overleg met het clb
Overleg met sleutelfiguren (Vrienden, familie, ouders, leider jeugdvereniging, religieuze vertrouwensfiguur, …)
Overleg met team radicalisering Stad Gent - in overleg kan het kernteam (oa. politie) worden ingelicht
Hannes Schotte
tel 09 266 82 74 gsm 0473 21 22 23 [email protected]
Charlotte Vansteelant tel 09 266 82 58 gsm 0479 84 07 19 [email protected]
Contacteren netwerk islamexperten [email protected]
Download