bijsl. vaseline bevattende producten

advertisement
Vaseline bevattende
producten
Naam en samenstelling product
Lanette- vetcrème 20% bevat per gram 200 mg
witte vaseline, sorbinezuur als conserveermiddel
en lanettecrème als basis.
Vaseline- cetomacrogolcrème fna bevat per gram
225 mg witte vaseline, 125 mg vloeibare paraffine,
propyleenglycol als conserveermiddel en
cetomacrogolcrème als basis.
Vaseline- lanettecrème fna bevat per gram 225 mg
witte vaseline, 125 mg vloeibare paraffine,
propyleenglycol als conserveermiddel en
lanettecrème als basis.
Paraffine- vaselinezalf 50% bevat per gram 500 mg
vloeibare paraffine en 500 mg witte vaseline.
Waarschuwingen
Wanneer het toegepaste middel niet helpt of
wanneer de klachten zich herhalen, dient u advies
te vragen aan uw arts
Verkoopverpakking
De producten zijn te verkrijgen in tubes van 100
gram.
Vaseline- lanettecrème fna, vaselinecetomacrogolcrème fna en paraffine- vaselinezalf
50% zijn ook in een pot van 500 gram te
verkrijgen.*
*
Lanette- vetcrème 20% is ook verkrijgbaar in een
kunststof tube met 100 gram en een kunststof pot
met 1000 gram crème.
Vaseline- lanettecrème FNA is ook verkrijgbaar in
een aluminium tube met 50 gram, in een kunststof
tube met 100 gram en een kunststof pot met 1000
gram crème.
Vaseline- cetomacrogolcrème FNA is ook
verkrijgbaar in een aluminium tube met 50 gram en
in een kunststof tube met 100 gram crème.
Paraffine- vaselinezalf 50% is ook verkrijgbaar in
een kunststof tube met 100 gram en in een
kunststof pot met 1000 gram zalf.
Werking
Paraffine en vaseline hebben een afdekkende en
beschermende werking op de huid, waardoor
uitdroging wordt voorkomen.
Wanneer gebruiken
Bij een matige droge huid: lanette- vetcrème 20%.
Bij een droge huid: vaseline- cetomacrogolcrème
fna en vaseline- lanettecrème fna.
Bij een extreem droge huid: paraffine- vaselinezalf
50%.
Crèmes zijn cosmetisch gezien geschikter voor
gebruik overdag en zalven zijn geschikter voor
gebruik ’s avonds.
Bewaren en houdbaarheid
Sluit de tube na gebruik goed af; dit voorkomt
uitdroging en bederf.
Bewaar de producten bij kamertemperatuur
o
(15-25 C) buiten bereik van kinderen.
De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking
vermeld na ‘tenminste houdbaar tot einde’.
Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw
apotheker.
Wanneer niet gebruiken
U mag deze producten niet gebruiken, indien u
overgevoelig bent voor één van de verwerkte
bestanddelen van dat product.
Bijwerkingen
U kunt last krijgen van overgevoeligheidsreacties,
zoals jeuk, roodheid, zwelling of huiduitslag. Neemt
u in dit geval contact op met uw arts.
Zwangerschap en borstvoeding
Wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft,
mag u deze producten zonder bezwaar gebruiken.
Gebruiksaanwijzing
Behalve als uw arts anders voorschrijft, enkele
malen per dag in een dunne laag op de huid
aanbrengen.
Bipharma B.V. - Postbus 151 - 1380 AD WEESP
oktober 2008 - 201/2
Download