Connect

advertisement
Connect
West-Vlaanderen
Connect West-Vlaanderen
inhoud










wat?
opstartfase - aanleiding
enquête
doel van Connect West-Vlaanderen
doelstellingen
actieterreinen
hoe
rol en leden kerngroep – stuurgroep
opmaak dossier
vragen
Connect West-Vlaanderen
wat?
 Op een gestructureerde manier sociale en
reguliere economie met elkaar in contact
brengen, (ervarings)uitwisseling en dialoog
onder elkaar bevorderen, elkaar als klanten/
toeleveranciers ontdekken, …
 Evenzeer zo voor de sociale economie en lokale
overheid, social (non)profit, consumenten, …
Connect West-Vlaanderen
opstartfase – aanleiding
- Connect Oost-Vlaanderen
- brainstorm (begin 2007)
- enquête sociale economie (voorjaar 2007)
Connect West-Vlaanderen
enquête – voorjaar 2007 (1)
-
verstuurd naar West-Vlaamse sociale economie
(284 instanties)
-
polsen naar interesse Connect WVL + in kaart
brengen domeinen sociale economie
-
reacties: 67 ingevulde enquêtes (~25%)
Connect West-Vlaanderen
Enquête (2)
Resultaten:
Doelgroep
- B2B: 39
- B2G: 43
- B2C: 42
Connect West-Vlaanderen
Enquête (3)
Resultaten:
Sectoren
- Bouw/renovatie/aanleg
- Diensten/advies/varia
- Geschenken/speelgoed
- Grafische toepassingen/drukkerij
- Groenzorg/milieu/toerisme
- Hout/kunststof/metaal/textiel/glas
- ICT/PC/Elektronica
- Kringloop/tweedehands
- Schoonmaak/onderhoud
- Verpakking/handling/mailing
- Voeding
- Horeca
- Andere
11
28
7
5
22
12
8
15
6
26
12
13
9
Connect West-Vlaanderen
doel

‘Onbekend is onbemind’ → sociale economie (SE)

Onbekendheid → onwetendheid, verkeerde perceptie,
te weinig samenwerking met reguliere economie (RE),

DOEL: sociale economie gaan positioneren als
partner naar de RE

Uitwisseling en dialoog tussen beiden – brug slaan
Connect West-Vlaanderen
doelstellingen
Kwantitatieve doelstelling – omzetgroei
(contacten → contracten)
1.
•
Voornamelijk inzet subregionaal niveau
(startcentra)
Kwalitatieve doelstelling – verder
professionaliseren van sociale economie,
ervaringsuitwisseling tussen bedrijven
onderling, …
2.
•
Inzet op West-Vlaams niveau
Connect West-Vlaanderen
actieterreinen
1.
2.
3.
B2B – sociale economie bekend maken bij
bedrijfsleven
B2G – SE bekend maken bij lokale overheden
en social (non)profit
B2C – SE bekend maken bij gewone man en
vrouw in de straat
Connect West-Vlaanderen
hoe ?

Via o.m. een interactieve website www.connectinfo.be met het volledige portfolio van de sociale
economie in West-Vlaanderen in kaart
! Activiteiten en sector in kaart en niet werkvormen.
! On-line offertes

Via fysieke contacten, bedrijfsbezoeken, speed
business dating, studiedagen en workshops,
prospecties, e-commerce, …
Connect West-Vlaanderen
Connect West-Vlaanderen
rol kerngroep – stuurgroep (1)
 rol kerngroep: schrijft het project uit,
voorbereidend, cofinanciering zoeken
 leden kerngroep: vertegenwoordiger van de
West-Vlaamse startcentra, van de RESOC’s,
van de POM West-Vlaanderen, van het VKW
West-Vlaanderen, Werk.Waardig en Connect
Oost-Vlaanderen
Connect West-Vlaanderen
rol kerngroep – stuurgroep (2)
 rol stuurgroep: adviserend
 leden stuurgroep: alle West-Vlaamse startcentra
sociale economie, alle RESOC/SERR’s, de POM
West-Vlaanderen, VKW West-Vlaanderen,
Werk.Waardig, Connect Oost-Vlaanderen,
provincie West-Vlaanderen (dienst economie),
VOSEC, VVSG
Connect West-Vlaanderen
uw rol ?
Breed West-Vlaams draagvlak om Connect uit te
dragen:
- startcentra als motor
- ondersteuning West-Vlaamse Resoc’s, provincie
West-Vlaanderen, Werk.Waardig, POM WestVlaanderen, VKW West-Vlaanderen
= engagementsverklaring
Connect West-Vlaanderen
opmaak dossier
-
ESF-dossier (MVO-call) in oktober 2007
-
Cofinanciering door
-
-
Vlaamse overheid, kabinet Van Brempt
Provincie West-Vlaanderen
Sociale economie sector
…
Inhoudelijk engagement West-Vlaamse sturende
krachten.
Connect West-Vlaanderen
vragen?
Stel ze gerust!
Connect West-Vlaanderen
Download