Cliëntoverleg West-Vlaanderen - Provincie West

advertisement
Cliëntoverleg West-Vlaanderen
Cliëntoverleg West-Vlaanderen
Wat is Cliëntoverleg West-Vlaanderen?
De cliënt, de hulpverleners en betrokkenen uit het sociaal netwerk worden samengebracht om de hulpverlening af te stemmen. Er is een onafhankelijke voorzitter om het overleg te organiseren. Tijdens
het overleg worden concrete afspraken gemaakt over wie wat zal doen. Er wordt een contactpersoon
aangeduid die deze afspraken opvolgt.
Voor wie is Cliëntoverleg West-Vlaanderen?
Voor personen:
- in een probleemsituatie
- waarbij men het gevoel heeft dat men vast zit of dreigt te geraken
- waarbij meerdere diensten / organisaties zijn betrokken (minstens 2)
- waarbij er nood is om met cliënt en alle betrokken hulpverleners samen te zitten om de hulpverlening
af te stemmen en bij te sturen
- waarvoor er momenteel geen overlegtafel bestaat
- die verblijven in West-Vlaanderen.
Wie is aanwezig op een Cliëntoverleg West-Vlaanderen?
-cliënt
- noodzakelijk betrokken hulpverleners en personen uit het sociaal netwerk
-voorzitter
- eventueel steunfiguur voor cliënt
- eventueel hulpverleners die nog niet betrokken zijn, maar in de toekomst de cliënt ondersteuning
kunnen bieden
- eventueel externe deskundigen om de problematiek van een cliënt te duiden
Elke aanwezige onderschrijft de deontologische code.
Personen van justitie en politie in functie kunnen niet deelnemen aan het cliëntoverleg.
Wie is op de hoogte van de informatie over de cliënt?
De voorzitter en de betrokken hulpverleners zijn op de hoogte van de identiteit van de cliënt en van
de hulpverleners. Anonieme gegevens worden bijgehouden door de coördinator Cliëntoverleg WestVlaanderen in functie van het opsporen van structurele knelpunten in de hulpverlening en het opvolgen
van het proces van Cliëntoverleg West-Vlaanderen.
Hoe verloopt een Cliëntoverleg West-Vlaanderen?
1) De aanmelder doet een aanvraag bij het meldpunt.
2) Het meldpunt gaat na of een cliëntoverleg opgestart wordt of er wordt doorverwezen naar een andere
organisatie.
3) Het meldpunt duidt een onafhankelijke voorzitter aan.
4) Deze voorzitter neemt contact op met de aanmelder en / of cliënt:
- deelt mee wat cliëntoverleg is
- verzamelt de nodige informatie
- bepaalt de doelstellingen
5) De cliënt geeft toestemming voor het cliëntoverleg.
6) De voorzitter organiseert en modereert het cliëntoverleg.
7) Tijdens het overleg worden concrete afspraken gemaakt in functie van de ondersteuning van de cliënt:
- de afspraken worden genoteerd in een verslag
- een contactpersoon (aangeduide betrokken hulpverlener) volgt deze afspraken op
- als de cliënt het verslag goedkeurt, wordt het bezorgd aan de betrokken hulpverleners.
8) Als blijkt dat er een bijkomend overleg nodig is, kan dit gemeld worden aan de voorzitter.
9) De voorzitter bekijkt of deze vraag gegrond is en zal al dan niet een bijkomend overleg plannen.
10)Na drie maanden neemt de voorzitter contact op met de contactpersoon en/of de cliënt om na te
gaan of er een verandering is in de situatie van de cliënt.
Wat kost een Cliëntoverleg West-Vlaanderen?
Dit is gratis.
Hoe kan je Cliëntoverleg West-Vlaanderen aanvragen?
Zowel de persoon zelf, een hulpverlener als een andere betrokkene kan Cliëntoverleg West-Vlaanderen
aanvragen bij het meldpunt:
- via het elektronisch aanvraagformulier op www.west-vlaanderen.be/clientoverleg
- via een email: [email protected]
- telefonisch: 050 40 33 15
Minimaal worden de contactgegevens van de aanmelder gevraagd.
Uitgebreide informatie over Cliëntoverleg West-Vlaanderen
Meer informatie vindt u op www.west-vlaanderen.be/clientoverleg.
Download