Document

advertisement
Beheer van
Onderzoeksdata (RDM)
Hannelore Vanhaverbeke – DOC
Jan Ooghe, Kristel Hoydonckx – ICTS
TOB project o.l.v. Hilde Van Kiel - UB
Bedoeling
• Voorstellen KU Leuven beleid en diensten m.b.t. RDM
o
Research Data Management
• Vragenlijst om gangbare praktijken en noden te schetsen
Voorstellen KU Leuven beleid en diensten
m.b.t. RDM
Waarom beleidsplan rond onderzoeksdata?
o
op de agenda van funders
• Horizon 2020: pilot project
• FWO heeft intentie om management plan onderdeel te maken van
aanvraagprocedure
o
op de agenda van publishers
• eis om dataset mee aan te leveren
o
concrete vragen van onderzoekers
• m.n. naar goedkope lange termijn storage
o
bezorgdheid universiteit
• bewaren van eigen output
Onderzoeksdata = ?
o
o
o
alle data –digitaal of niet-digitaal- die gebruikt worden voor
het ondersteunen van onderzoeksbevindingen of het
valideren van onderzoeksresultaten
omvatten het ganse spectrum van ruwe data, tot specifieke
datasets gelinkt aan een publicatie
zowel de data gegenereerd aan de KU Leuven als voorzien
door derden
Basisprincipes van het beleidsplan
o
verantwoordelijkheden van de KU Leuven
• het uitwerken van een beleid rond de opslag, bewaring en ter
beschikkingstelling van onderzoeksdata
• het bieden van ondersteuning in de vorm van opleiding, advies,
richtlijnen en templates voor het beheer van onderzoeksdata het
aanbieden van toepassingen en infrastructuur tegen, bij voorkeur
minimale, betaling voor de opslag, backup, en behoud van
onderzoeksdata
Basisprincipes van het beleidsplan
o
verantwoordelijkheden van de onderzoeker
• het goed beheren van de onderzoeksdata o.m. d.m.v. een
onderzoeksdata-beheerplan
• het tegemoet komen aan verplichtingen rond het beheer van
onderzoeksdata en het opstellen van onderzoeksdata management
plannen zoals opgelegd door derden
• het tegemoet komen aan de definitie van kwalitatief hoogstaande
onderzoeksdata en dus bepalingen rond eigendomsrecht en privacy na
te leven en de data op een veilige en beveiligde manier te bewaren –
met speciale aandacht voor niet-geanonimiseerde data
Basisprincipes van het beleidsplan
o
verantwoordelijkheden van de faculteiten/departementen
• Het opstellen/beschikbaar maken van een onderzoeksdatabeheersplan op facultair/departementaal niveau, rond het ter
beschikking stellen van data gegenereerd of verwerkt aan de KU
Leuven, bij einde van het project of bij vertrek van de onderzoeker(s)
betrokken bij de datageneratie of –verwerking
Basisprincipes van het beleidsplan
o
Onderzoeksdata worden minimaal gedurende 5 jaar na
publicatie of na afloop van het onderzoeksproject bewaard
o
Onderzoeksdata moeten ten allen tijde op vraag van KU
Leuven voorgelegd kunnen worden
o
Overeenkomsten met derden primeren boven de KU Leuven richtlijnen
Portaal
RDM
https://www.kuleuven.be/english/research/icts/home
Diensten en infrastructuur aan KU Leuven:
recente initiatieven
• DMP Online
gratis, online data management plan
Box
o veilig uitwisselen van data / beheerd binnen KU Leuven
o Individueel beschikbaar of voor een groep
Grote volume storage (goedkopere storage)
o Beschikbaar via ICTS service catalogus
Electronic Lab Notebook
o pilots gestart
RDM support desk op UB (procedure lopend)
o
•
•
•
•
Vragenlijst om gangbare praktijken en noden te
schetsen
• Op facultair niveau of OE, dus zeer algemeen
o
20tal vragen – multiple choice meestal
o
oplijsten van 3 grootste noden
o
doorgeven van een aantal personen die expertise en tijd
willen investeren bij verdere ontwikkelingen/roadmap
• AP van diverse senioriteit: predoc, postdoc, junior en senior ZAP
• ATP m.n. ICT, bib, onderzoeksmanagers
• Wie vult de lijst in?
Download