Zorgkaart 2017 - Dorpsraad Luyksgestel

advertisement
ZORGKAART Luyksgestel 2017
Dorpsondersteuner Kristel Visser [email protected] tel 06-40991542 Wijzigen 2017 (5
maart) Dorpsraad Luyksgestel secretariaat: [email protected]
Wijzigingen Zorgkaart via: [email protected]
Zorgaanbod
Administratieve hulp
AED-locaties
Zorgaanbieder
GOW Welzijnswerk
Prof/Vrijw
V
P/V
Doelgroep
algemeen
algemeen
Adres
Eikenburg 2, Eersel
Brandweer, Zoeferbeemd 14
Tel
0497-514746
040-2203203
E-mail /website /opmerkingen
www.gowwelzijnswerk.nl
Toegankelijk via brandweer
Zwarte Bergen, Zw Bergdreef 1
Brouwers fysio, Hasselsestr. 6
Lucia, Kerkstraat 56
Postelhoef, Boscheind 73
Plus, Dorpstraat 65
0497-541373
0497-541373
Voorportaal
0497-541426
0497-541652
24 uurs bereikbaarheid
Maart tot november
Openingstijden
Den Eijkholt, Kapellerweg 3
Wielewaal 10, Bladel
0497-541327
0497-331984
0497-573394
www.deneijkholt.nl
[email protected]
0497-551111
www.apotheekbergeijk.nl
[email protected]
www.diagnostiekvooru.nl
Afhaalpunt bibliotheek
Alarmering
Algemene Hulpdienst Bergeijk
Bibliotheek
RSZK
Mies Adriaans
V
P
V
algemeen
ouderen
Apotheekpost
Bewegen voor ouderen
Bloedafname
Boodschappendienst
Buurtbus Bravo
Buurtpreventie
Servicepunt apotheek
RSZK
Polikliniek Catharina
Lucia
Hermes(info Karel Lemmens)
P
P
P
V
V
algemeen
ouderen
algemeen
ouderen
algemeen
Lucia, Kerkstraat 56
W. Kuypers, Boogerd 30
Lucia, Kerkstraat 56
Lucia/Karel Lemmens
Lijn 272 (Lommel – Eersel)
Boskop (Boscheind)
Dorpstraat Vlieterdijk
1e Hasselt
Hasselt- Noord
Hoge Rijt
Kerkstraat /Kloostertuin
De Kliek
Meerendreef / Doolhof
Neerrijt
Tiliaans
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
algemeen
Fam Bierens
J. van Leeuwen
F. van der Meijden
H. ter Hart
F. Sint
Jan in ‘t Veld
Jan Nijssen
J. v. d. Brand
W. Buytels
H Winters
Vrijwillige coaches / maatjes /
mantelzorgondersteuners
EHBO
Fysiotherapie
Fysiotherapie
Gemeentehuis
Huisarts
Hulp en zorg thuis, Kraamzorg
Jeugdgezondheidszorg,Dieet
formule, Dementie zorgtr.
Hypno-Psychotherapie
GOW Welzijnswerk
V
kwetsbare inw.,
mantelzorgers
Eikenburg 2, Eersel
0497-514746
www.gowwelzijnswerk.nl
Vereniging St. Maarten
Praktijk Brouwers
Praktijk Maas
Bergeijk
Praktijk van Reisen
Zuidzorg
V
P
P
P
P
P
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen
0497-541672
0497-541914
0497-513737
0497-551455
0497-541440
0497-541440
www.ehbo-nbr.nl
www.brouwersfysiotherapie.nl
www.fysiotherapie-maas.nl
www.bergeijk.nl
Meta: Marion van Eyken
P
algemeen
Fam Bogers,Doolhof 13
Hasselsestraat 6
Hasselsestraat 3
Postbus 10.000
Weegbree 29
Servicepunt Praktijk huisarts
van Reisen –
Klaproosstraat 60, Bergeijk
Dorpstraat 171
Ondersteuning
armoede
040-2141100
0497-572100
www.hermes.nl (tijden en haltes)
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
majan[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
040-2308408
06-51143233
www.zuidzorg.nl
[email protected]
Zorgaanbod
Jeugd en gezin
Kinderoefentherapie
Zorgaanbieder
CJG Gemeente Bergeijk
Prof/Vrijw
P
P
Doelgroep
Jeugd en gezin
kinderen
Adres
Zorgloket; Gemeentehuis
Kerkstraat 27-D, Eersel
Tel
0497-551366
06-83940378
Klussendienst
Kraamhulp
Kringloopwinkel
Logopedie
Maaltijden warm
Maaltijden
Maaltijden maandelijks
Mantelzorg
Natuurgeneeskunde
Noodhulp EHBO
Lucia
Stichting: Acht zaligheden
Aquinohuis
M. Jansen
Content
Zuidzorg
De eettafel
GOW Welzijnswerk
Praktijk Jan in ’t Veld
Rode kruis
V
P
V
P
P
P
V
V
P
P
ouderen
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen
ouderen
Mantelzorgers
algemeen
algemeen
Lucia/ Annie Houbraken
A, Zweegers, Boscheind 11,
Dr. Rauppstraat 52, Bergeijk
Kerkstraat 56
Leemskuilen2, Westerhoven
0497-542305
06-57343544
0497-845434
0497-541188
040-2040125
040-8806581
0497-542393
0497-514746
0497-542369
0497-384705
Pastoor
Pedicure
Pedicure
Pedicure
Pedicure
Podotherapie
Politie
Luc Buyens
Pedicuresalon Wouters
Pedicuresalon “Tien Tenen”
Mirjam Spooren
Ingrids schoonheidssalon
L. Lavrijsen Wouters
Wijk agenten Ronald
Gietman, Rien van Dijk, Ad
van Dorst
RSZK
P
P
P
P
P
P
P
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen
P
ouderen
Slachtofferhulp
Bezoek/vakantie
Slachtofferhulp ZO Brabant
Zonnebloem
P
V
algemeen
Vakantieweek
MVWK
V
Vakantie: Mensen met
beperking, Dieetformule
Vervoersdienst
Voedselbank
Welfare
WMO-loket (voorzieningen en
ondersteuning)
Postelhoef
P
Lucia
Aquinohuis
Rode Kruis
Gemeente Bergeijk
V
V
V
P
Thuiszorg, Huishoudelijke hulp,
Uitleen hulpmiddelen,
Maaltijdservice, Dieetformule,
Dementie zorg, Somatische zorg
Brinkkindertherapie
Monique Luyten
Lucia, Kerkstraat 56
Eikenburg 2, Eersel
Kerkstraat 20
De Zaligheden, Torendreef
22, Bladel
Kerkstraat 1, 5571CJ Bergeijk
Prins van Luikstr. 26
Rijt 51
Postillion 2
Dorpstraat 87, 5575 AE
Prins van Luikstraat 26
Burg. Magneestraat 1,
Bergeijk
E-mail /website /opmerkingen
www.bergeijk.nl/zorgenvoorelkaar
www.brinkkindertherapie.nl
[email protected]
www.aquinohuis.nl
www.cateringcontent.nl
[email protected]
www.gowwelzijnswerk.nl
www.praktijkjanintveld.nl
[email protected]
06-30101231
0497-542292
O497-641817
0497-541704
0497-541431
06-13684125
0900-8844
[email protected]
Eerselsedijk 2, Bergeijk
0497-579300
www.rszk.nl
Insulindelaan 122, Eindhoven
Kees Waale, Kerkstraat 11
0900-0101
0497-542064
www.slachtofferhulp.nl
[email protected]
Mevr. Velema, Loo 65a
0497-542596
www.mvwk.nl
ouderen
Boscheind 73
0497-541426
www.postelhoef.nl
ouderen
algemeen
ouderen
algemeen
Lucia/Karel Lemmens
Dr. Rauppstraat 52, Bergeijk
Francien Kits
Zorgloket, gemeentehuis
0497-572100
0497-845434
0497-542393
0497-551366
Mensen met
beperkingen
Mensen met
beperkingen
www.pedicuresalontientenen.nl
[email protected]
www.ingridsschoonheidssalon.nl
www.podotherapiewouters.nl
www.politie.nl
www.aquinohuis.nl
[email protected]
www.bergeijk.nl/zorgenvoorelkaar
Woningaanpassing
GOW Welzijnswerk
P
ouderen
Eikenburg 2, Eersel
0497-514746
www.gowwelzijnswerk.nl
Download