Organigram Nierstichting

advertisement
Organigram Nierstichting Nederland 2007
Raad van Toezicht
Nierstichting
Nederland (NSN)
Raden van Advies
Controller**
Ondernemingsraad
Algemeen Directeur*
Financiële Administratie
Personeel & Organisatie
Adjunct Directeur**
Hoofd secretariaat
Bedrijfsbureau
Sectie Beleid**
Onderzoek,
Patiëntenzorg en
Preventie
Sectie Communicatie
en PR **
Sectie Marketing en
Fondsenwerving**
Corporatecommunicatie
en publieksvoorlichting
Vrijwilligersbeleid
Marketing communicatie
Direct Marketing
Ontwikkeling en Productie
Nalatenschappen
Sociaal Beleid
Reizen
Evenementen
Organigram Nierstichting Nederland februari 2007 / Elke geprinte versie is een onbeheerst document
* = De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid en uit dien hoofde aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht
** = Lid van het Management Team
Download
Random flashcards
Create flashcards