Welkom - Stadsraad Brouwershaven

advertisement
Jaarvergadering
Stadsraad Brouwershaven
2015
Vice voorzitter
Hanno Canters
Agenda
1. Opening en welkom
2. Subsidiebeleid en financiële verantwoording
3. Verkiezing Stadsraad
4. Kadernota Overstag Maatschappelijke voorzieningen
Gesprek met Wethouder C. van den Bos
5.
Activiteiten kalender
6. Rondvraag
7. Afsluiting
Subsidiebeleid
Leefbaarheid kern
Subsidie ten behoeve van een evenement toegankelijk voor
alle inwoners van Brouwershaven
Aanvragen zijn altijd schriftelijk, inclusief een begroting
Subsidiebeleid
De Stadsraad heeft in 2015 ontvangen:
€ 5.901,00 jaarlijkse subsidie
€ 240,00 bijdrage kerstboom
Subsidiebeleid
De Stadsraad heeft in 2015 subsidie verleend aan:
St. Brouwse Dag
Muziekvereniging Apollo
Oranjevereniging
Majorettevereniging Apollonia
ASV toneelvereniging
OVB/Sinterklaascommissie
AED (onderhoud)
Bejaardensoos
KBO - koersbalmatten
Activiteiten Stadraad 2015
7 x bestuursvergadering
7 x dagelijks bestuursvergadering
1 x jaarvergadering
Activiteiten Stadsraad 2015
 Skategelegenheid Loswal
 Verkeer en groenbeheer
 Nieuwjaarsreceptie
 Voorlichtingsbijeenkomst SMWO
 Seniorenbeleid (koersbalmatten)
 Informatieavonden getijde centrale
 Strandje
 Strekdam
Verkiezing
 Willem Garschagen
 Hanno Canters
 Antoinette Laheij
 Corina Jansen
 Hennie Theyse
 Henk Zielman
 Jaccoline Zorge
 Peter van der Meide
 Angelique van Dongen
Voorzitter
Vice Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Aftredend/ herkiesbaar
Aftredend/ herkiesbaar
Aftredend/ herkiesbaar
Aftredend/ niet herkiesbaar
Kiesbaar
Kiesbaar
Wethouder
C. van den Bos
• Weinig nieuwe activiteiten
• Minder vrijwilligers
• Weinig animo vanuit verenigingsleven en
ondernemers
• Geen/ nauwelijks samenwerking
Activiteitenkalender 2016
Januari
Februari
Maart
April
Nieuwjaarsreceptie
Kerstboomverbranding
Valentijnsbal
Lampionoptocht
Boekenmarkt
Voorjaarsmarkt
Pasen
Koningsdag/ koningsspelen
Toneelavond
Ondernemersbeurs
Activiteitenkalender 2016
Mei
Juni
Juli
Augustus
Sportdag
Kunst exposities
Watersporten
Dance dance dance
Muziek zondagen
Brouwse dag
Slotdag voetbal
Zomermarkten
Muziekavond
Activiteitenkalender 2016
September
November
Burendag
Waste bag challange
Open dag brandweer
Oktoberfest/ bourgondisch brouw
Burendag
Uitvoering muziek
Sinterklaas/ playbackshow
December
Kerstmarkt/ moonlightshopping
Oktober
Wij nodigen u uit voor een
drankje aan de bar
Download