Collectieve Preventie

advertisement
Collectieve Preventie
Jan Willem Brethouwer, arts M&G
25 maart 2011
Inhoud Presentatie
• Organisatie en Financiering
• Investeren in Preventie
• Dilemma’s
Collectieve Preventie:
•bescherming en bevordering van de gezondheid
•voorkomen en vroegtijdig opsporen van ziekten.
aandacht voor risicogroepen
Wetgeving
• Wet collectieve preventie (WCPV) (organisatiewet)
• Infectieziektewet (toepassingswet)
• Quarantainewet (uitvoeringswet)
Nieuwe situatie (2008)
• Wet publieke gezondheid (WPG)
Verantwoordelijkheid:
• Gemeenten zijn verantwoordelijk voor
totstandkoming en continuïteit
Collectieve Preventie
• Organisatie: Rijk en gemeenten
VTV, nota volksgezondheid, prioriteiten
• Financiering: Gemeenten
• Uitvoering: GGD
Taken GGD
•
•
•
•
•
•
Infectieziektebestrijding
Jeugdgezondheidszorg
Medische Milieukunde
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
Vaccinaties
Soorten Preventie
• Populatiebenadering:
Rijksvaccinatieprogramma
Gezonde Voeding
• Hoog risico benadering
Groep met erfelijke belasting
Risicogedrag
Hoe?
•Definiëren van risicogroepen
•Gerichte programma’s aanbieden
•Resultaat meten
•Streven naar 100% bereik.
Beleidsaspecten
• Preventieparadox
• Vrijwilligheid
• Financiering
Korte termijn – lange termijn
Ander loket
Deelname 2008 programma’s
•
•
•
•
•
Hielprik: 99,9%
Vaccinaties RVP: 95%
BVO Borstkanker: 82%
BVO Baarmoederhalskanker: 65%
Tandartsbezoek: ca 50%
• Verschillende deelname per programma
• Veranderende maatschappij
Investeren in Preventie
“meten is weten”
Onderzoek PWC (price waterhouse coopers)
10% zorgkosten door ongezond leven
Roken
Alcohol
Overgewicht
PWC 1
• Roken
• Tussen 20 en 45 jaar stoppen bespaart € 12.000
• Na 45 jaar door laten roken??
PWC 2
• Alcohol
• Overgewicht
Dilemma’s
• Financiën
- Prima programma’s
Waar halen we geld vandaan?
- Verschillende potjes, veel organisaties
• Hoe houden we deelname op peil?
• Keuzevrijheid: verplichting, (financiële) prikkels?
• Vragen?
Download