Destillatie - Chemieleerkracht.be

advertisement
Proef 1: Destillatie
- Bunsenbrander
- Driepikkel
- Draadnet
- kurk met nauwsluitende opening voor thermometer en schuin - verbindingsstuk
- Liebigkoeler met stop met opening in voor verbindingsstuk
- 2 lange rubberen darmen
- 2 statieven
- 2 noten en 2 klemmen
- porseleinen schaaltje
- kooksteentjes (3)
- rode wijn
- lucifers
2) Werkwijze:
Proef 1: Destillatie
Ten eerste moet de opstelling opgezet worden zoals we op de foto’s zien:
Dan wordt er wijn in de kookkolf gedaan,
met daarbij een kleine hoeveelheid
kooksteentjes. We zetten nu het
verwarmingselement/ bunsenbrander aan.
De wijn die we in de kolf hebben gedaan
wordt zo langzaam aan de kook gebracht. Op
de thermometer lezen we een temperatuur
van ongeveer 80°C af. In de liebigkoeler zien
we dat de damp gaat condenseren. Het
destillaat komt in een beker terecht. Door het destillaat in brand te steken kunnen we
bewijzen dat het alcohol de vloeistof is die we uit de wijn gedestilleerd hebben .
3) Waarneming :
Proef 1: Destillatie
We zien dat er een doorzichtige vloeistof uit de
liebigkoeler drupt in de beker. Door het in brand te
steken kunnen we aantonen dat de gevormde
vloeistof alcohol is.
5) Leerplandoelstellingen :
B1
B2
Voor een eenvoudig en herkenbaar mengsel een geschikte scheidingstechniek
voorstellen en verklaren op welke eigenschap die scheiding is gebaseerd.
W1
Op basis van gegevens een mogelijk scheidingsschema voorstellen voor een
eenvoudig en herkenbaar mengsel.
SET5
C3
Mogelijke demo-experimenten
Destillatie van rode wijn of andere scheidingstechniek.
Bepaling van kookpunt, smeltpunt van een zuivere stof en van een mengsel.
1.1.1.1
B3
Chemische elementen in stoffen
Vanuit experimentele waarnemingen samengestelde en enkelvoudige stoffen
onderscheiden op basis van het al dan niet chemisch afbreekbaar zijn tot stoffen met
andere stofeigenschappen.
W1
C4
Wenken
Om het experiment in verband te brengen met het deeltjesmodel en de begrippen enkelvoudige en
samengestelde stoffen, wordt sterk aanbevolen aan te sluiten bij vroeger behandelde scheidingen zoals
van suikerwater:
suikerwater  suiker

water + koolstof
+
water

waterstofgas + zuurstofgas
Proefondervindelijk en via macrovisuele modellen wordt verduidelijkt dat de overgang van samengestelde
zuivere stof naar enkelvoudige zuivere stof (ontleden) een chemisch splitsen van die samengestelde
zuivere stof veronderstelt.
6) Tips voor de leerkrachten :
Proef 1: Destillatie
 Maak je opstelling zo dicht mogelijk bij een gaskraan, waterkraan en gootsteen.
 je kunt gebruik maken van een verwarmingsmantel in plaats van de bunsenbrander. je kunt ook
gebruik maken van een temperatuursensor verbonden met een computer of grafisch
rekenmachine. Zo verkrijg je onmiddellijk een grafische voorstelling van de temperatuur in functie
van de tijd.
 in plaats van de kurken stoppen kun je gebruik maken van geslepen glaswerk.
 Heb je een hoeveelheid alcohol opgevangen, steek dit dan aan met een lucifer (in het porseleinen
schaaltje). Je kan eventueel de lichten doven en/ of de gordijnen dichtdoen voor een beter zicht.
 Zet de bunsenbrander al aan voor je de proefopstelling begint uit te leggen. Het duurt even voor de
wijn kookt. Laat de leerlingen geregeld de temperatuur aflezen.
 Met een maatbeker vang je de alcohol op. Staat de maatbeker te laag, plaats er dan een lift onder.
7) Andere mogelijke opstellingen :
Destillatie
Gebruik makend van geslepen glaswerk +
verwarmingsmantel
Primitieve opstelling
(natte doek als liebigkoeler.)
Zeer snel werkende mini opstelling.
gefractioneerde destillatie.
8) Bronnen :





Handleiding bij proeven
Cursus met proeven Chemie Xpert 3-2
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scheidingsmethode
Eigen foto’s van tijdens het labo.
VVKSO leerplan 2e graad Chemie voor de richtingen wetenschappen.
Download