ZO TOON IK DIT! - Dit vind ik ervan!

advertisement
ZO TO O N IK DIT!
Onderzoeksaanpak naar cliëntervaringen:
bij mensen die non-verbaal communiceren
Ook wanneer cliënten niet kunnen vertellen wat voor hen belangrijk is,
wat zij prettig en onprettig vinden in de zorg en dienstverlening,
tonen zij dat ons toch dagelijks met non-verbale communicatie.
We lopen vaak voorbij aan de signalen die zij tonen, waardoor we
deze informatie niet gebruiken. Wanneer we cliëntvertegenwoordigers
vragen naar wat de cliënt belangrijk vindt, dan krijgen we vaak te
horen “Ik weet het niet, jullie weten het beter”, of zij noemen wensen
vanuit hun eigen perspectief. Wij willen de signalen wel zien en
gebruiken om meer maatwerk te kunnen leveren en zodoende meer
waarde toe te voegen aan de kwaliteit van bestaan van cliënten.
We willen ook van deze cliënten de
ervaringen benutten voor verbeter- en
verantwoordingsinformatie, naast de
informatie van betrokkenen.
Gebruik maken van wat
de cliënt toont!
Voordat je aan de slag kan gaan met wat de
cliënt toont is duiding van het gedrag van de
cliënt nodig. Hierbij kunnen verschillende
observatiemethodieken worden gebruikt. Bij Siza is
gekozen voor “Verstaanbaar maken”, ontwikkeld door
Roemer en Van Dam.
Met behulp van de onderzoeksaanpak ‘Dit vind
ik ervan!’ kiezen mensen die nauw bij de cliënt
betrokken zijn vanuit verschillende rollen (zoals
cliëntvertegenwoordigers en ondersteuners vanuit
de organisatie) jaarlijks minimaal één element dat
voor een cliënt relevant lijkt om te onderzoeken.
Soms is dat een element waar het vaak mis gaat of
een element waarbij we eigenlijk geen idee hebben
wat een cliënt daarbij ervaart. Vervolgens worden
concrete afspraken gemaakt
om het gekozen element te
gaan filmen. Hierna worden de
fragmenten met de betrokkenen
bestudeerd. Dit gebeurt op
basis van een onderzoekende houding en feitelijke
waarneming: wat zien we en wat gebeurt er. Hoe
interpreteren we dit? Zien we iets dat we moeten
blijven doen of juist willen veranderen? Men besluit
gezamenlijk welke acties ingezet worden om de
situatie voor de cliënt te behouden of te verbeteren.
Na een vastgestelde periode wordt opnieuw dezelfde
situatie gefilmd en het effect van de acties onderzocht.
Voorbereiding &
Randvoorwaarden
Medewerkers moeten bekend zijn met de
algemene onderzoeksaanpak ‘Dit vind ik ervan!’
Daarnaast is er voor ondersteuners en eventueel
voor andere betrokkenen, de cursus ‘Zo toon
ik dit!’, waarbij de focus ligt op het ervaren van
het effect en de mogelijkheden van filmbeelden.
Praktische voorwaarden zijn middelen om te filmen,
filmfragmenten te kunnen bekijken en veilig op te
slaan.
Versterken professionaliteit
Door ‘Dit vind ik ervan; Zo toon ik dit!’ wordt de
onderzoekende houding van medewerkers en andere
betrokkenen versterkt. Zo ontdekken zij samen wat
vanuit het perspectief van de cliënt belangrijk is en
verbeterd kan worden, met kennis en ervaring vanuit
de diverse perspectieven. Door het bekijken van de
filmfragmenten in combinatie met de onderzoekende
‘Dit Vind ik Ervan!’
Evalueren
OVB-beelden
Keuze thema
Cliënt
Maken beelden
Maken beelden
Bespreking
Aanpassen
afspraken en deze
evalueren
houding, ontstaat er ruimte voor reflectie: wat heeft
deze cliënt van ons nodig en kunnen wij dat bieden?
Een analyse van de elementen die zijn gefilmd en
onderzocht en de acties die hieruit voorvloeien,
geven ook inzicht in die thema’s van de zorg
en dienstverlening waar voor de organisatie
verbeterpotentieel ligt, zoals leervragen in het werk
met deze cliënten.
Bent u geïnteresseerd in onze onderzoeksaanpak naar cliëntervaringen,
dan kunt u contact opnemen met Janneke Stegink.
Bel 06 53 18 25 33, mail [email protected]a.nl of kijk op platformditvindikervan.nl
Download