01-84_HL04_2015 62

advertisement
^^^ en route ^^^ sportklimroute ^^^ en route ^^^
Alpiene anstieg naar het Riemannhaus.
Decimeters brede, vlijmscherpe watergoten in de grijze kalk.
Klimmen bij het Riemannhaus
SCHERPE EDELWEISS
‘Ein frischer Strauß, Edelweiss, das edele Weisse aus Österreich’ prijst een
groot metalen reclamebord ons een lokaal biermerk aan. De instap van de route
Edelweiss is niet te missen, met dit bord onderin de route. Ruim honderd meter
zesdegraads ruwe kalk staat hier voor ons klaar.
E
delweiss is een van de routes in het alpiene
sportklimgebied bij het Riemannhaus, aan de
rand van het Steineres Meer: een eindeloze
zee aan kalkrotsen waar je een leven lang kunt
klimmen op de ruwst denkbare rots. Bij de instap
voelt het gesteente nog bekend onder de vingers,
niet al te ruwe kalk met volop gaten, spleten een
treetjes. Onder in de wand heeft erosie de ruwste
kantjes geëgaliseerd. Naarmate Frank Rempe en
ik hoger komen, krijgt de rots meer karakter. De
laatste meters onder de eerste riante standplaats
beginnen de echte Wasserrillen; goten en gootjes
door smelt- en regenwater in de zachte kalk
62 |
uitgesleten. De komende twee touwlengtes zullen
ze ook niet meer verdwijnen. Het is wennen, maar
als je de truc doorhebt, is het heerlijk om op dit
soort structuren te klimmen. Vlijmscherp, maar
ook beangstigend. In eerste instantie ben ik erg
onzeker, bang om te vallen: als je hier wegglijdt,
kom je getrancheerd door het gesteente in plakjes
beneden. Maar zelfs nu, in het late najaar met al
de eerste sneeuw in de route, valt er geen glad
plekje te ontdekken. Als je een voet wegzet staat
die als een huis, vallen is niet aan de orde. Wie
Edelweiss instapt, heeft honderd meter feest naar
boven toe.
HOOGTELIJN 4-2015 | TEKST EN FOTO’S FRANK HUSSLAGE
De route: 105 m, 6-.
Download