VVVB Nieuws • De winnaar van de Wetenschappelijke Prijs VVVB

advertisement
e-preview april 2017
pagina 1 van 7
INHOUD
Inhoud
VVVB Nieuws
• De winnaar van de Wetenschappelijke Prijs VVVB 2016
• Lidmaatschap VVVB 2017
WETGEVING IN VERANDERING
• Wetsontwerp "werkbaar en wendbaar werk" staat online
•
•
•
•
Nieuwe regels rond de re-integratie van werknemers
De sociaalprofessionele re-integratie
Burn-out wordt erkend als beroepsgerelateerde ziekte
Vlaamse ondersteuningspremie: nieuwe lijsten met aandoeningen,
voorgaande feiten en multidisciplinaire informatie
• Voedingswaarde verplicht op etiket van voorverpakte voeding vanaf
13/12/’16
• FBZ wordt vanaf 1 januari Fedris
WELZIJN GESPOT
• NPR 1813: nieuwe norm ergonomie van kantoormeubelen
• Bedrijf veroordeeld voor ontslag van werkneemster met kanker
• Start To Stand helpt werknemers minder zitten
• Weet jij wat te doen bij een chemisch ongeval ?
• Update van de aanbeveling Lyme-borreliose
•
•
•
•
Nieuwe richtlijn alcoholgebruik en werk
Praktijkrichtlijnen zorgsector in beeld
Nieuw terugbetalingssysteem voor roker die wil stoppen
Waar worden zwangere collega’s nog in de watten gelegd?
mhtml:file://C:\Users\Schiepej\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Intern... 15/05/2017
e-preview april 2017
pagina 2 van 7
• De rol van vitamine D en calcium bij osteoporose en breuken
• Werken met een handicap in Vlaanderen
• Begeleiding arbeidsongeval in de bouwsector
• CO: de stille moordenaar
• Blijf uit de rook
VACATURES
VVVB Nieuws
De winnaar van de Wetenschappelijke Prijs VVVB 2016
Tijdens de VVVB-studiedag op 1 december werd de WP 2016 uitgereikt. Met
“Risicoanalyse van een thuisverpleegkundige met de focus op het veilig
omgaan met cytostatica en excreta in de thuisverpleging” heeft Tineke Van
Dyck, werkzaam bij Idewe regio Gent, deze prijs welverdiend gewonnen. Ze
bewijst dat de bijgeschoolde bedrijfsverpleegkundige over de nodige
competenties beschikt om nu en in de toekomst de rol van
preventiedeskundige op te nemen mét een toegevoegde waarde voor het
bedrijf!
Lidmaatschap VVVB 2017
Vergeet zeker niet jouw lidmaatschap te vernieuwen voor 2017. Het is voor ons
als beroepsvereniging heel belangrijk om een zo groot mogelijk draagvlak te
hebben. Verlengen kan door het lidgeld over te schrijven op onze rekening.
Voor vragen kan je terecht bij ons secretariaat op [email protected]
Wetgeving in verandering
Wetsontwerp "werkbaar en wendbaar werk" staat online
De regering heeft op 4 januari het wetsontwerp betreffende werkbaar en
wendbaar werk ingediend in de Kamer. De ontwerptekst staat ook effectief
online. De bundel bevat de klassieke onderdelen: een samenvatting, de
mhtml:file://C:\Users\Schiepej\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Intern... 15/05/2017
e-preview april 2017
pagina 3 van 7
memorie van toelichting, het voorontwerp, de impactanalyse, het advies van de
NAR, het advies van de Raad van State, het wetsontwerp (vanaf blz. 279), en
de bijlage. Lees meer
Nieuwe regels rond de re-integratie van werknemers
Op 24/11/2016 verscheen wetgeving die de bestaande regelgeving rond reintegratie van werknemers aanpast. De wetgeving gaat reeds op 1 december
2016 van kracht. Re-integratietrajecten kunnen wel pas worden opgestart ten
vroegste vanaf 1 januari 2017. Lees meer
De sociaalprofessionele re-integratie
De nieuwe regels inzake de re-integratie van de arbeidsongeschikte personen
hebben niet enkel aanleiding gegeven tot een wijziging van de procedures
betreffende het medisch gezondheidstoezicht van de werknemer maar zorgen
ook voor een wijziging van de wet inzake de verplichte geneeskundige
verzorging en uitkeringen. Ook hier werden de principes van de re-integratie
ingevoerd. Lees meer
Burn-out wordt erkend als beroepsgerelateerde ziekte
Maggie De Block, federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
heeft tijdens het VRT-programma De Zevende Dag aangekondigd dat burn-out
beschouwd zal worden als een beroepsgerelateerde ziekte. Lees meer
Vlaamse ondersteuningspremie: nieuwe lijsten met aandoeningen,
voorgaande feiten en multidisciplinaire informatie
De lijst met aandoeningen en voorgaande feiten die recht geven op de
Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) en de lijst met multidisciplinaire
informatie die mogelijk recht geeft op de VOP, zijn vervangen door 2 lijsten die
op 2 december in het Belgisch Staatsblad verschenen zijn. Lees meer
Voedingswaarde verplicht op etiket van voorverpakte voeding vanaf
13/12/’16
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
herinnert de voedingsmiddelenproducenten eraan dat ze vanaf 13 december
2016 de voedingswaarde op het etiket van hun voorverpakte voedingswaren
moeten vermelden. Lees meer
FBZ wordt vanaf 1 januari Fedris
Op 1 januari 2017 fusioneren het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) en het
Fonds voor arbeidsongevallen (FAO). Beide instellingen worden dan Fedris,
mhtml:file://C:\Users\Schiepej\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Intern... 15/05/2017
e-preview april 2017
pagina 4 van 7
het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Fedris neemt alle opdrachten
over van het FBZ en van het FAO. Lees meer
Welzijn Gespot
NPR 1813: nieuwe norm ergonomie van kantoormeubelen
In december 2016 verscheen een nieuwe versie van de NPR 1813. De scope
werd verruimd tot de ergonomie van kantoormeubelen en accesoires. In functie
van de soort werkplek en gebruiksduur gelden specifieke eisen voor de
bureaustoel en -tafel. Ook is er oog voor nieuwe trends zoals sedentarisme en
staand vergaderen... Lees meer
Bedrijf veroordeeld voor ontslag van werkneemster met kanker
De Gentse arbeidsrechtbank heeft een bedrijf veroordeeld voor het ontslag van
een werkneemster met kanker. Het bedrijf moet ruim 22.000 euro
schadevergoeding betalen voor discriminatie. Lees meer
Start To Stand helpt werknemers minder zitten
Vlaamse bedienden en kaderleden zitten tijdens hun werkdag ongeveer 5,5 uur
stil. Met Start to Stand komen medewerkers meer te weten over hoeveel ze
zitten, wanneer ze zitten maar vooral ook hoe ze dit kunnen veranderen. Ze
krijgen hiervoor gratis en persoonlijk advies. Lees meer
Weet jij wat te doen bij een chemisch ongeval ?
Sensibilisering gestart voor de risico’s i.v.m. de 209 hogedrempel-SEVESOinrichtingen in de 67 steden en gemeenten van het land. De burgers preventief
informeren om zich nu voor te bereiden met het oog op hun veiligheid tijdens
een noodsituatie. Lees meer
Update van de aanbeveling Lyme-borreliose
De werkgroep ziekte van Lyme heeft de nationale aanbevelingen
geactualiseerd in 2016. Hierbij wordt benadrukt dat de behandeling gebaseerd
moet zijn op het rationeel gebruik van antibiotica volgens duidelijk
gedefinieerde regels, afhankelijk van het stadium van de aandoening. Lees
meer
Nieuwe richtlijn alcoholgebruik en werk
Op 25 november 2016 stelde VAD de nieuwe richtlijn omtrent alcoholgebruik
mhtml:file://C:\Users\Schiepej\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Intern... 15/05/2017
e-preview april 2017
pagina 5 van 7
voor. Om de risico's
van alcoholgebruik te beperken, drink je best niet meer dan 10
standaardglazen per week. Er
wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. De
richtlijn is bedoeld om de
algemene bevolking te sensibiliseren en te informeren over de
gezondheidsrisico's van
alcoholgebruik. Zonder te betuttelen of te verbieden. Lees meer
Praktijkrichtlijnen zorgsector in beeld
Voordat je als ergocoach begint moet je weten dat er richtlijnen zijn die
aangeven waar fysieke belasting overgaat in fysieke overbelasting. Dit zijn de
Praktijkrichtlijnen fysieke belasting. Lees meer
Nieuw terugbetalingssysteem voor roker die wil stoppen
Wie wil stoppen met roken en daarvoor hulp zoekt bij een tabakoloog betaalt
vanaf 1 januari 2017 enkel nog een deel van de kosten zelf. De Vlaamse
Overheid betaalt de rest rechtstreeks aan de tabakoloog. Hoeveel je precies
moet betalen, hangt af van je situatie (verhoogde tegemoetkoming* of zonder
verhoogde tegemoetkoming), de soort begeleiding (individueel of in groep) en
de duur van de begeleiding. Lees meer
Waar worden zwangere collega’s nog in de watten gelegd?
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen behandelt
regelmatig klachten over discriminatie van zwangere vrouwen. Zwangere
vrouwen die ondanks de
beschermende regelgeving, toch hun werk verliezen en omwille van hun
zwangerschap de deur worden gewezen. Het Instituut lanceert een oproep voor
getuigenissen. Lees meer
De rol van vitamine D en calcium bij osteoporose en breuken
Calcium en vitamine D zijn onder meer belangrijk voor een gezond
beenderstelsel. Heel wat mensen
nemen extra calcium en vitamine D in, al dan niet op voorschrift van een arts.
Voor wie en
wanneer is dit echt aangewezen? Lees meer
Werken met een handicap in Vlaanderen
Mensen met een handicap worden vandaag in Vlaanderen nog steeds subtiel
maar structureel achtergesteld op de werkvloer. Dat is de vaststelling van een
mhtml:file://C:\Users\Schiepej\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Intern... 15/05/2017
e-preview april 2017
pagina 6 van 7
recent onderzoek van de Universiteit van Hasselt. Lees meer
Begeleiding arbeidsongeval in de bouwsector
Via een samenwerking met POBOS biedt Constructiv sinds 2007 aan alle
werknemers uit de bouwsector psychosociale begeleiding na een ernstig
arbeidsongeval. Ook de familieleden (in de eerste graad) kunnen in bepaalde
situaties de nodige ondersteuning krijgen. Lees meer
CO: de stille moordenaar
In 2015 vielen er in ons land 998 slachtoffers door CO-intoxicatie. Daarvan
overleden er 17. Het aantal slachtoffers is vorig jaar iets gestegen, maar het
aantal overlijdens is in 2015 sterk gedaald. CO is en blijft een stille
moordenaar. Lees meer
Blijf uit de rook
Om de communicatie bij branden te harmoniseren op het gebied van
boodschap en terminologie, heeft federale dienst Noodplanning van de
gouverneur van Antwerpen het initiatief genomen voor de uitwerking van de
communicatierichtlijn ‘Blijf uit de rook’. Het document bevat concrete
communicatietips voor alle disciplines betrokken bij een brand. Lees meer
Vacatures
Medisch assistent (Securex, Brussel), preventieadviseur niveau 2
(Securex, Leuven). Lees meer
Verpleegkundige (Attentia, Brussel), preventieadviseur niveau 2 (Attentia,
Vlaanderen). Lees meer
(Sociaal) Verpleegkundige (Idewe, Turnhout, Leuven). Lees meer
Verpleegkundige (SPMT-Arista, Brussel). Lees meer
Preventieadviseur niveau 2 (Mediwet Brussel, Aalst). Lees meer
Verpleegkundige (Mediwet, Oost- en Westvlaandere). Lees meer
mhtml:file://C:\Users\Schiepej\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Intern... 15/05/2017
e-preview april 2017
pagina 7 van 7
Copyright © 2016 VVVB, All rights reserved.
U ontvangt deze e-Preview vanwege de VVVB - Vlaamse Vereniging van Verpleegkundigen in de
Bedrijfsgezondheidszorg
V.U. : Dirk Vermeulen, Heislagsebaan 221 - 2930 Brasschaat
Secretariaat VVVB: p/a Gertjan De Kezel, Verbindingstraat 12, 9940 Evergem, Belgium
[email protected] - www.vvvb.be
This email was sent to [email protected]
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
VVVB · Verbindingstraat 12 · Evergem 9940 · Belgium
mhtml:file://C:\Users\Schiepej\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Intern... 15/05/2017
Download