BOUWPROJECT

advertisement
Inclusie-Invest krijgt de steun van
Het is de taak van de overheid om ruimte te creëren voor innovatie en projecten
als inclusie Invest te ondersteunen. Zo
kan de sector zicht toeleggen op haar
kerntaak: instaan voor een kwaliteitsvolle zorg voor wie ze nodig heeft.
STAP MEE IN ONS
BOUWPROJECT
Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
Inclusie Invest - Hoe wonen toegankelijker
wordt
De coöperatieve vennootschap Inclusie-Invest
bouwt aangepaste en betaalbare woningen voor
personen met een handicap. Opmerkelijk aan het
initiatief: privépersonen investeren en ouders
trekken mee aan de kar.
De sterkte van inclusie Invest ligt in de coöperatieve, een samenwerkingsverband
tussen geëngageerden. Krachten bundelen
om een doel te realiseren .
Lieve Jacobs, Coördinator Coopburo, de coöperatieve
dienstverlener Cera

argumenten voor het VERSTAND
- U geniet van een rendement van ± 1.5 %
1.Dat
Eenis meer
bijzonder
veilige
en sociale belegging.
dan op
een spaarboekje
- Uw dividend is vrijgesteld van roerende voorheffing
(normaal 21 %)
- U behoudt altijd de nominale waarde van uw aandeel
Ik kocht zelf aandelen. Het dividend dat ik
jaarlijks krijg, is vergelijkbaar met wat een
spaarboekje me opbrengt. De keuze was
voor mij snel gemaakt.
Lief Vanbael, Zorginnovator Gezin en handicap KVG
U kunt kosteloos in- en uitstappen
argumenten voor
het HART
- Sociale meerwaarde
U helpt mee een maatschappelijk probleem op te lossen
- Dichtbij
U belegt in duurzaam vastgoed in eigen regio.
Mensen met beperkingen
VELE KLEINTJES MAKEN EEN GROOT!
hebben recht op wonen in een
Momenteel hebben privé-personen al voor ruim
meer dan de helft van de nodige aandelen gekocht!
gewone leefomgeving.
Een mooie start, maar nog een heel eind te gaan!
Mozaïek investeert:
Heeft u interesse om dit project te steunen?
in samenwerking met Inclusie-Invest en Matexi willen
wij een huis bouwen waar een tiental personen met
beperkingen in een gewone wijk goed kunnen leven.
De wijk is vlakbij Mozaïek gelegen.
U kunt reeds aandelen kopen vanaf €2000.
Wordt u aandeelhouder, selecteer dan Mozaïek als
voorkeurproject.
Bijkomende informatie te verkrijgen bij :
Mozaïek
Okay
Wij stemmen hierin af met een daarnaast gelegen
privé-project (een huis voor een viertal personen).
Omdat de overheid dergelijke bouwprojecten nu niet
subsidieert werkt Mozaïek samen met Inclusie-Invest.
Dit is een coöperatieve vereniging die investeert in het
bouwen van infrastructuur voor personen met beperkingen. Inclusie-Invest wordt ondersteund door de Vlaamse
1. Een bijzonder veilige en sociale belegging.
Gemeenschap via het Vlaams doe- en durfbedrijf PMV nv.
en de Limburgse Reconversiemaatschappij. Voor het verzamelen van bijkomend kapitaal mag Inclusie-Invest aandelen verkopen.
Inclusie-Invest streeft naar een rendement tot 1.5% op
hun aandelen: meer dan op een gewoon spaarboekje.
- [email protected]
- Jan Scheiris, algemeen directeur van Mozaïek
- [email protected] http://www.dc-mozaiek.be
Alle details over Inclusie-Invest kunt u lezen op hun
website en in hun prospectus: www.inclusieinvest.be
Ook een gift is mogelijk ter ondersteuning van dit
project (fiscaal attest vanaf 40 euro):
IBAN BE92 7370 3335 6323
Inclusie-Invest heeft met Mozaïek de overeenkomst om
een gebouw van €800.000 à €1.000.000 te financieren op
voorwaarde dat Mozaïek de helft via aandelen inbrengt.
(= €400.000 à €500.000)
met vermelding ‘woonproject’
De directie en gebruikersraad van Mozaïek ondersteunen dit project ten volle en danken u hartelijk om dit
project mee te helpen verwezenlijken.
v.u.: Mozaïek v.z.w. Wolfputstraat 106,
9041 Oostakker T: 09/255.50.50
www.dc-mozaiek.be
Download