persbericht - Volt

advertisement
PERSBERICHT
Ootmarsum, 9 september 2010.
“LUCHTHAVEN TWENTE NIET MOGELIJK”
Deze verrassende uitspraak doet Peter Kuenzli, directeur Vliegwiel
Twente Maatschappij i.o. in antwoord op vragen van VOLTTwente; vragen gesteld naar aanleiding van het bekend maken
van het L.E.K. rapport. (L.E.K. rapport: Kansen voor de doorstart
van de, gesloten, Luchthaven).
Letterlijk zegt hij:
Het L.E.K. rapport was gericht op een uitsluitend
passagiersgedreven luchthaven. Deze invulling bleek in Twente
niet mogelijk te zijn.
Deze uitspraak is bijzonder. In juni jl. concludeerden de Staten
van Overijssel nog dat een luchthaven met 1.200.000 passagiers
haalbaar moet zijn. Dit ondanks een vernietigend rapport van SEO
Economisch Onderzoek uit Amsterdam dat, realistisch, slechts
gerekend mag worden met 300.000 passagiers en maximaal
500.000 in 2030.
Maar waarom gingen de Staten dan akkoord met de plannen voor
de Luchthaven Twente?
Daarover zegt Peter Kuenzli:
Daarom is onderzocht of een luchthaven in combinatie met andere
functies economisch levensvatbaar is. Hieruit bleek dat een
multifunctionele luchthaven met een bredere focus dan alleen
passagiers onder condities mogelijk is.
Maar wat zijn deze condities?
Leisure activiteiten: 3 pretparken met elk 500.000 bezoekers per
jaar en bedrijventerreinen om de belangrijkste te noemen.
Echter door de nieuwe Ruimtelijke Visie mag er eventueel een
pretpark komen op Twentse schaal, dus geen grootschalige
activiteiten.
Bedrijventerreinen: eerst bestaande terreinen opvullen en op de
luchthaven alleen Luchthaven gebonden bedrijvigheid.
Voor passagiers is de bereikbaarheid van de luchthaven is
belangrijk, maar er komt voorlopig geen directe aansluiting aan de
A1 en over het nieuwe Spoorwegstation wordt al niet meer
gesproken.
Tenslotte:
Er is geen ondernemersplan voor de geplande Multifunctionele
Luchthaven die de economische voordelen en de werkgelegenheid
concreet aantoont. Laat staan dat er een ondernemersplan is voor
de Luchthaven, met sterk beperkende voorwaarden, zoals in juni
door de Staten vastgelegd is.
Blijft over de vraag: waarom gaat de politiek onverdroten door?
De politieke verantwoordelijke bestuurders hebben de komende
maanden nog veel uit te leggen.
Nol Graas
Voorzitter VOLT-Twente
Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nol Graas, telefoon 06 – 30901345 of
via e-mail [email protected]
Download