digestomen (menarini) - E

advertisement
DIGESTOMEN®
(MENARINI)
1. Benaming:
DIGESTOMEN®
2. Samenstelling:
Pepsin. 25 mg — Betain. hydrochlorid. 25 mg — Cellulos. — Lactos. — Talc. — Silic. dioxid. colloid. — Glycer. monostearas —
Titan. dioxid. — Polyethyl. glycol. 6000 — Cationic. copolymer. metacrylat. pro tabletta alba compressa una.
Papain. 50 mg — Diastas. 15 mg — Cellulos. — Mannitol. — Crospovidon. — Talc. — Glycer. monostearas — Flav. lut. (E110) —
Erythrosin. (E127) — Titan. dioxid. — Polyethyl. glycol. 6000 — Cationic. copolymer. metacrylat. pro tabletta rubra compressa una.
Pancreatin. 50 mg — Pancrelipas. 13 mg — Cellulas. 15 mg — Mannitol. — Crospovidon. — Talc. — Glycer. monostearas —
Polyvinylpyrrolidon. — Chlorophyl. (E140) — Castor ol. — Cellulos. acet.-phthal. pro tabletta verda compressa una.
Tabletta alba + tabletta rubra + tabletta verda in capsula gelat. una.
3. Vorm, toedieningswijze, verpakking:
Capsules. Orale inname. Dozen met 50 capsules.
4. KLINISCHE GEGEVENS
4.1 Indicaties:
Digestomen kan gebruikt worden voor de symptomatische behandeling van spijsverteringsstoornissen ten gevolge van exocriene
pancreasinsufficiëntie.
4.2 Posologie en gebruiksaanwijzing:
Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar.
Normale dosering: 1 tot 2 capsules tijdens de hoofdmaaltijden.
In geval van pancreasinsufficiëntie kan het nodig zijn hogere doses pancreasenzymen te gebruiken en de dosis van Digestomen te
verhogen. Bij banale stoornissen, zoals dyspepsie, moet chronisch gebruik van Digestomen worden vermeden.
4.3 Contra-indicaties:
Gekende overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.
4.5 Interacties:
De combinatie met antacida of met secretieremmers zou de secretie van pancreatine verhogen maar deze van papaïne en van het
amylolytisch ferment ongemoeid laten.
4.6 Zwangerschap en borstvoeding:
Aangezien Digestomen samengesteld is uit enzymen die normaal aanwezig zijn in het spijsverteringskanaal, zijn er geen bijzondere
beperkingen voor het gebruik van het geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de lactatieperiode.
4.8 Ongewenste effecten:
Er werden enkele zeldzame gevallen van voorbijgaande diarree gerapporteerd.
Zeldzame overgevoeligheidsreacties voor één van de bestanddelen kunnen voorkomen.
Peri-anale letsels te wijten aan pancreatine worden soms vastgesteld, vooral bij kinderen.
4.9 Overdosering:
Hoge doses kunnen diarree en misselijkeid opwekken. De behandeling is symptomatisch.
Bij langdurig gebruik van zeer hoge doses kan hyperuricosurie optreden.
5. Eigenschappen:
Digestomen is een preparaat samengesteld uit de volgende spijsverteringsenzymen:
Pepsine, een proteolytisch enzym, dat proteïnen in zuur milieu peptoniseert.
Betaïne, lipotroop bestanddeel, dat dankzij de bijzondere beschikbaarheid van zijn methylgroepen een rol zou spelen in de synthese
van fosfolipiden als onmiddellijke CH3-donor.
Zijn vermogen tot transmethylering en als gevolg daarvan zijn lipotroop vermogen bij steatosen zouden 10 maal hoger zijn dan die van
choline, dat eerst in betaïne moet worden geoxideerd alvorens actief te worden.
Dankzij de vrijmaking van zoutzuur uit de molecule kan de pH van de maag worden verlaagd tot de fysiologische normen van de
vertering.
Papaïne, spijsverteringsenzym, dat de albuminoïde bestanddelen peptoniseert en alle stikstofhoudende voedingsmiddelen omzet in
verteerbaar peptone, zowel in zuur, neutraal als alkalisch milieu.
Diastase of amylolytisch ferment, dat dankzij zijn omzettingsvermogen in suiker bijdraagt tot de vertering van zetmeelhoudende
voedingsstoffen.
Pancreatine, dat proteolytische, amylolytische en lipolytische eigenschappen heeft.
Pancreaslipase, dat neutrale vetten hydrolyseert tot vetzuur en glycerine.
Cellulase, dat de celluloseresten omzet en de fermentatie in de ingewanden zou tegengaan.
Naargelang het deel van het spijsverteringskanaal waar de actieve bestanddelen hun werking uitoefenen, worden ze voorgesteld als
tabletten met maagoplosbare coating (witte tablet met coating: pepsine, betaïnehydrochloride; rode tablet: papaïne en diastase) of met
maagsapresistente coating (pancreatine, pancreaslipase, cellulase).
Deze 3 tabletten zijn omgeven door een gelatinekapsel.
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS
6.4 Bewaring:
Bewaring: bij kamertemperatuur (15 - 25° C), buiten invloed van vocht.
Houdbaarheid: De vervaldatum staat op de verpakking na de afkorting “EX”: de eerste twee cijfers geven de maand aan en de laatste
twee het jaar, dat het product vervalt.
7. Registratiehouder:
Menarini Benelux n.v., Belgicastraat 4, 1930 Zaventem.
10. Laatste bijwerking van de bijsluiter:
03.2002.
Aflevering:
Vrije aflevering.
ATC5 RANGSCHIKKING
Klasse
A09AC02
Omschrijving
MAAGDARMKANAAL EN STOFWISSELING
DIGESTIVA, ENZYMEN INBEGREPEN
DIGESTIVA, ENZYMEN INBEGREPEN
ENZYMEN MET ZUREN
MULTI-ENZYMEN EN ZUURHOUDENDE BEREIDINGEN
PRIJS
Naam Verpakking
CNK
Prijs
Tb
Type
Cat.
Voors.
Download