Powerpointpresentatie stage 2017

advertisement
De beroepsoriënterende stage in
leerjaar 3
F. Buizert
Stage
doel
: Kennismaken met arbeid
subdoel : Oriëntatie op beroep en
vervolgopleiding
Stage
6 april
tot en met
21 april
2017
Enkele regels vooraf:
•
•
•
niet in eigen bedrijf
niet met meerdere leerlingen in hetzelfde bedrijf
dagactiviteiten,
•
niet in bijbaantjesbedrijf
•
goedkeuring van bedrijf door school
•
zonder vergoeding
•
werktijden in overleg, baas bepaalt, minimaal 30 uur
per week
•
verzekerd en arbo-wet
•
adres vóór 1 februari
•
inhalen bij afwezigheid (PTA)
Organisatie
•
•
•
•
•
•
•
Brief voor ouders en bedrijf (zie internet)
Leerling zoekt zelf bedrijf of instelling
Leerling krijgt opdrachten mee (komen op
internet)
Stageovereenkomst (zie internet)
Stageverslag
Beoordeling stage/herkansen
Gevolgen bij een onvoldoende stage:
overdoen in eigen tijd!
Heeft u verder nog iets te
vragen ?
[email protected]
Download