Het einde van de psychotherapie

advertisement
Het einde van de
psychotherapie
eerstejaarsreferaat: Erica Drent
supervisor: Saskia van der Sluijs

Paul Verhaeghe
Freud
Lacan
Nieuwe patiënten
gevormd door de
maatschappij
Wat is het antwoord
van de maatschappij
Hoe ziet de
huidige
maatschappij deze
patiënten.
Wat is het
antwoord van
Verhaeghe
verklaring




Individualisering
Verlies van groepen
Freud: in “Rouw en Melancholie’’
Een verlieservaring is een proces van identiteitsverlies.
I
Identiteit
Latijn:
Identitas: gelijkheid


Groepen:

geven ons identiteit stabiliteit en continuïteit
verwerven we affectregulering en zingeving. Normen en
waarden.

Belang van groepen





Freud:
Über-ich: dit mag niet
Ideal-ich: zo moet je zijn
Lacan:
Door te spiegelen aan “de Ander” weten we wie we zijn
beroepsgroep
Economie politiek en individu
Modern management:



Gericht op korte termijn winsten
Blijven groeien en ontwikkelen
Flexibel zijn
Winnaars en verliezers
gevolgen




Duurzaamheid is slecht
Wantrouwen de regel
Solidariteit een fiscale aftrekpost
Sfeer van chronische vermoeidheid en tijdgebrek.
gevolgen
Winnen

Vroeger: genot was of verboden of immoreel of pas na
veel inspanning en tijd

Nu: genot kan onmiddellijk en ervoor betalen is genoeg


Groepen verdwijnen
Maatschappij gericht op winnen en genot
Gevolg:
 isolement
 Minder zekerheid
 minder veiligheid
Gevolgen


Op zoek naar nieuwe groepen die identiteitverlenend
werken
Terugvallen op lichaam: seksuele identiteit

Als barometer van de maatschappij veranderen ook
de psychiatrische aandoeningen.
Nieuwe patiënten





Het lichaam is prominent aanwezig in de klachten
Ze kunnen hun nervositeit niet hanteren
Ze handelen impulsief
Er is geen psychische gelaagdheid
In de beleving van patiënten is er geen verband tussen
levensverhaal en hun problemen.
Borderline persoonlijkheidsstoornis




Chronisch gevoel van leegte
Instabiel zelfbeeld
Instabiele menselijke verhoudingen
Voortdurende angst om in de steek gelaten te worden.
Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis




Geremdheid in nieuwe sociale contacten
Vrees voor afkeuring
Een gevoel van vernedering en afwijzing
minderwaardigheidsgevoelens
Nieuwe patiënten
gevormd door de
maatschappij
Wat is het antwoord
van de maatschappij
Hoe ziet de
huidige
maatschappij deze
patiënten.
Wat is het
antwoord van
Verhaeghe
Hoe ziet de huidige maatschappij deze
patiënten
 Decontextualisering
 Nadruk
op het lichaam
DSMbilisering
DSM:
 gedragsbeschrijvende diagnostiek

Geen etiologisch verklaringsmodel
Fragment boeken:decontextualisering, ADHD
fragment boeken: dsmbilisering
Nieuwe patiënten
gevormd door de
maatschappij
Wat is het antwoord
van de maatschappij
Hoe ziet de
huidige
maatschappij deze
patiënten.
Wat is het
antwoord van
Verhaeghe
Nature vs nurture

18e eeuw: nature; ontdekking Syfilis
Nature vs nurture

Jaren 70: antipsychiatrie
Nature vs nurture

Technologische ontwikkelingen
Wat is het antwoord van de maatschappij
 Nadruk
op het lichamelijke
 Farmaceutische industrie
Wat is het antwoord van de maatschappij
Wat is het antwoord van de maatschappij
Evidence based medicine
Randomized controlled trials
 Gebaseerd op DSM diagnoses
 Geprotocolleerde behandelingen
Wat is het antwoord van de maatschappij
Wat is het antwoord van de maatschappij

Psychoterapievormen die niet volgens het RTC-model te
wegen vallen, zijn wetenschappelijk niet effectief.
Wat is het antwoord van de maatschappij
Praten
Pillen
Nieuwe patiënten
gevormd door de
maatschappij
Wat is het antwoord
van de maatschappij
Hoe ziet de
huidige
maatschappij deze
patiënten.
Wat is het
antwoord van
Verhaeghe
Wat is het antwoord van Verhaeghe
Werkzame onderdelen gebleken uit onderzoek:

Therapeutische relatie
Langdurige therapie
 Patient zelf actief
 mentalizeren.
Maatschappelijk dialoog


Het einde van de psychotherapie – Hoogleraar: “ADHD
is boerenbedrog”
verhaeghe in boeken
Maatschappelijk dialoog




Familiebeleid is speerpunt van GGNet
Assertive Community Treatment
Schema gerichte therapie van Young
Mentalization based treatment
stelling


De kracht van een bedreigde kennissoort
Er zit te weinig onderwijs over psychotherapie in de
opleiding tot psychiater en dat is niet goed
stelling

Psychotherapie vormen die niet volgens het RCT-model
te wegen vallen, zijn wetenschappelijk niet effectief
Download