VOLKSGEZONDHEID TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN

advertisement
VOLKSGEZONDHEID
TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN
FINANCIËLE HAALBAARHEID
Opzet van de bijeenkomst
6 presentaties
10 minuten per presentatie
Na elke presentatie 5 minuten voor vragen
(geen vragen tijdens presentatie; eventueel opschrijven)
Een half uur pauze na derde presentatie
Na 6 presentaties: discussie/positiebepaling aan de
hand van stellingen
Zes presentaties
• Ing. Leo van Tol, ervaringsdeskundige op het gebied van tunnelbouw en ontwerper van het Bovon tunnelboor systeem
Hoe kan een boortunnel in Vught en Helvoirt er uit zien?
• Drs. Werner Griëntschnig, Comité N65
Wat kost een boortunnel in Vught / Helvoirt en hoe kan dat gefinancierd worden?
• Ir. R. (Rienk) Geertsma, Antea Group &
Dr. Ir. E.J.M. (Bert) van Heesch, TU Eindhoven.
Wat betekent de Coronatechniek voor luchtzuivering in tunnels en overkapte snelwegen?
• Ir. R.W.J. (Bob) Smulders, Antea Group
Coronatechniek voor effectieve stofverwijdering bij autosnelwegen.
• Ir. T.(Ton) Hauzer, UC Technologies
Warmteterugwinning in een autotunnel, mogelijkheden en onmogelijkheden.
•Mr. Drs. Corneel Spil RMC, Comité N65
Hoe onze overheid bestaande overschrijdingen van de normen van luchtkwaliteit ontkent.
Stelling 1
Een overheid (lokaal, provinciaal,
landelijk) is gehouden positief mee te
denken als er een burgerinitiatief wordt
genomen dat opkomt voor de
volksgezondheid
Groen=voor, Rood=tegen, Wit=blanco
Stelling 2
Kennis van technische mogelijkheden
brengt een ondertunneling van de N65
dichterbij.
Groen=voor, Rood=tegen, Wit=blanco
Stelling 3
Een goed onderbouwde financiële
dekking brengt een ondertunneling van
de N65 dichterbij.
Groen=voor, Rood=tegen, Wit=blanco
Stelling 4
Het werk van Comité N65 inzake
‘ondertunneling N65’ moet gezien
worden als een voorbeeld van goede
burgerparticipatie.
Groen=voor, Rood=tegen, Wit=blanco
Stelling 5
In een participatiemaatschappij is het
vanzelfsprekend dat burgers het recht
nemen om ‘wantoestanden’ aan te
kaarten.
Groen=voor, Rood=tegen, Wit=blanco
Download