Xs4all

advertisement
L. (LENNART) VAN NIEUWKOOP MBA (1962)
Financieel Directeur, M&A Deskundige
Adres:
Tel.
Mob.
E-mail
Geboren
Nationaliteit
De Savornin Lohmanlaan 21
2181 VR Hillegom
0252-505323
06-53417557
[email protected]
2 november 1962
Nederlander
WERKERVARING
2006 - 2007
Ecostream International BV, Utrecht
CFO
• Ecostream is leverancier van topkwaliteit zonnen-energie systemen en
biedt op maat gemaakte duurzame energie systemen in zes Europese
landen en de USA. Tot de aandeelhouders behoren Econcern, SHV en
Good Energies Fund. Aantal werknemers 137, omzetniveau ca € 175
mln.
2006
Stork N.V. Industry Services, De Meern
M&A Deskundige
• Als interim manager de klant bijgestaan in de succesvolle realisatie van
haar projecten.
2000-2005
KPN Mobile N.V. Corporate Financial Affairs, Den Haag Treasurer,
Financieel manager, directeur
Voltooiing E-Plus acquisitie
• Verantwoordelijk voor de coördinatie van de voltooiing van de
transactie, inclusief de (her)onderhandeling van bepaalde issues.
Zorgdragen voor de oprichting en kapitalisatie van
houdstermaatschappijen en alle overige zaken die gedaan moesten
worden om de E-Plus acquisitie af te ronden.
•
•
•
Management Houdstermaatschappijen
In de functie van statutair directeur verantwoordelijk voor het beheer en
management van ca 15 Nederlandse en Buitenlandse
houdstermaatschappijen van deelnemingen en groepsmaatschappijen
van KPN Mobile N.V., inclusief de voormalig joint-venture met
BellSouth die E-Plus Mobilfunk GmbH & Co KG bezat.
Treasury management
Het optimaliseren van financiële processen voor kasmiddelen binnen
de mobiele groep, werkkapitaal verbetering, het opstellen van het
financieringsplan, management van kasmiddelen evenals zorgdragen
voor de hele intra groepsfinanciering van KPN Mobile.
Corporate (Re) Structuring
Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van
(belastingbesparende) dealstructuren en financieringconstructies,
zowel bij voorgenomen acquisities en samenwerkingsverbanden als
L. (Lennart) van Nieuwkoop MBA, Hillegom
voor de bestaande deelnemingen en groepsmaatschappijen. Initiator
en projectleider van herstructureringen in Duitsland, Nederland en
België welke in potentie resulteren in zeer aanzienlijke
belastingbesparingen.
•
•
•
1998-2000
Corporate Finance Projecten
Dit omvatte een variëteit aan activiteiten inclusief de voorbereiding van
onderdelen van emissieprospectussen, onderhandelingen met 3G
leveranciers over betalingstermijnen en financieringscondities,
deelnemen aan onderhandelingen ter
verkrijging van de i-mode licentie en netwerksharing overeenkomsten,
cross border lease, sale-lease back van zendmasten en de
onderhandelingen met een bankconsortium voor E-Plus project
financiering.
Sarbanes & Oxley
Projectleider voor de implementatie van Sarbanes & Oxley binnen de
Divisie Mobiel.
Managen van teams
Als hoofd Corporate Financial Affairs leiding geven aan eigen
medewerkers evenals interne en externe ondersteunende staf en
specialisten (totaal circa 15 mensen).
KPN N.V. Mergers & Acquisitions, Den Haag
Hoofd Bedrijfsanalyse & Waardering
Ontwikkeling Businessplan Afdeling M&A;
• Als mede oprichter van de afdeling M&A en lid van het management
team verantwoordelijk voor het businessplan, in casu de definitie van
de taken en verantwoordelijkheden van de afdeling op het gebied van
Projectmanagement en (financiële) ondersteuning van KPN’s
activiteiten m.b.t. (Inter)nationale fusies, overnames, joint ventures,
allianties, desinvesteringen en participaties.
•
•
•
Manager Bedrijfsanalyse & Waardering
Manager van een team van 7 professionele bedrijfsanalisten, een
research medewerker evenals interne en externe belasting- c.q.
juridische adviseurs en investment bankers. De afdeling was
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van business cases en
bedrijfsmodellen, ondernemingfinanciering, het organiseren van due
diligences en het uitvoeren van ondernemingswaarderingen.
Ontwikkeling M&A processen en methodologie
Tot de verantwoordelijkheid behoorde tevens het ontwikkelen en in de
Organisatie verankeren van een ondersteunende structuur voor
professionele M&A diensten.
Projectmanagement & adviseur m.b.t. deal strategie, deal structurering
en de haalbaarheid van deals
Als vertegenwoordiger van KPN betrokken geweest bij een groot scala
van internationale projecten, waaronder IPO Infonet, verkoop D-Plus,
Wipro en Pannon.
E-Plus Acquisitie
Blz. 2 van 5
L. (Lennart) van Nieuwkoop MBA, Hillegom
•
1996-1998
Als lid van het onderhandelingsteam verantwoordelijk om de transactie
op de fiscaal meest efficiënte manier te structureren, rekening houdend
met financiering-, accounting- en juridische randvoorwaarden.
Bewerkstelligen van overeenstemming over de relevante delen van de
transactie met BellSouth.
KPN Telecom B.V. Control, Den Haag
Controller Strategische en Tactische Planning
Business Control BD
• Verzorgen van de operationele control van de divisie Business
Development die verantwoordelijk was voor KPN’ s strategie, beheer
deelnemingen en acquisities.
Financiële prognoses KPN
• In samenwerking met het management en de CFO ontwikkelen van de
financiële meerjarenplannen op basis van de businessplannen van de
divisies. Initiëren en presenteren van aandeelhouderswaarde analyses
aan de board zodat zij actief konden sturen op aandeelhouderswaarde.
Splitsing KPN
• Lid van het kernteam splitsing KPN Post en Telecom verantwoordelijk
voor onderbouwing financiële prognoses in het kader van de
boedelscheiding.
Projectmanager Credit Rating.
• Verantwoordelijk voor de coördinatie van het proces ter verkrijging van
een update van de Credit Rating van Moody’s en S&P voor nieuw KPN
na de afsplitsing Post.
Advies aan de directie PTT Telecom cq RvB KPN mbt BD activiteiten
• Op het gebied van strategische allianties, desinvesteringen, fusies en
overnames en deelnemingen van de Organisatie adviseren aan de
board. Daarbij toetsen van de kwaliteit van proposities op alle gebieden
en bewaken van de samenhang van besluiten onderling en tussen
besluiten en strategie. Belangrijke Projecten:
Shinawatra, KPN-Orange, Talkline, Telemedia, Subsidies Telecom,
Sahara, Romtel, ontwikkeling strategische Investeringscriteria.
1994-1996
KPMG N.V. Corporate Finance, Amstelveen
Sr. Projectmanager.
• Verantwoordelijk voor bemiddeling, begeleiding en advisering bij
projecten op het gebied van fusies en overnames,
ondernemingsfinanciering, verzelfstandigingen en waardeanalyses.
Venture Capital expert.
• Speciale aandachtsgebieden waren de kapitaalmarkten (venture capital),
management buy-in- en management buy-out processen.
1989-1994
Blz. 3 van 5
Nederlandse Participatie Maatschappij N.V., Amsterdam
Investeringsmanager
• Integrale analyse en beoordeling van ondernemingen in verschillende
levensfase, industrieën en markten;
• Structureren en onderhandelen van transacties tot en met de juridische
L. (Lennart) van Nieuwkoop MBA, Hillegom
•
•
•
•
1988-1989
afronding en de introductie van een commissaris;
Portfoliomanagement: het beheer vanuit de aandeelhoudersrol van 18
participatie s van verschillende omvang in verschillende levensfase,
actief in verschillende markten;
Ondersteuning van het management van gerelateerde ondernemingen,
speciaal op het gebied van financiële- rapportage en investeringsissues;
Kantoor automatisering: verantwoordelijk voor de modernisering en het
beheer van de IT / Data systemen inclusief de selectie van apparatuur en
software evenals de leveranciers voor installatie en onderhoud;
Verschillende taken bij de ontwikkeling van bedrijfsanalyse modellen en
management informatiesystemen.
Koninklijke Landmacht Directoraat Materieel, Den Haag
Tweede luitenant
• Als Reserve Officier Academisch Gevormden een onderzoek uitgevoerd
op het gebied van logistiek en automatisering en bij de implementatie
van de veranderingen in het hele inkoopproces betrokken geweest
OPLEIDING / PROFESSIONELE TRAININGEN
International Institute For Management Development (IMD), Lausanne
Strategic Finance
Erasmus Universiteit, Rotterdam
International Master in Business Administration
University Of Michigan, USA
Business Administration
Technische Hogeschool, Rijswijk
Technische bedrjfskunde
Rijksscholengemeentschap
Havo
SMi Institute Of Strategic Management Europe
General Management Programme
Scottwork
Negiotiating Skills
Management Centre Europe
Managing People
London Business School
Interpersonal Skills for Senior Managers
Regina Coeli
Talencursus Duits
Ashridge Colleg
Strategy & Influencing Skills
Alexander Hamilton Institute
Executive Leadership Programme
PDS Kok & De Vos
Managing Personal Transitions
NIBE
Belastingen en zakelijke cliënten
NVP
Venture Capital Course
BESCHIKBAARHEID
Blz. 4 van 5
L. (Lennart) van Nieuwkoop MBA, Hillegom
Per direct, fulltime, in concurrentie
Blz. 5 van 5
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards