KPN publiceert geïntegreerd jaarverslag 2015

advertisement
Persbericht
KPN publiceert geïntegreerd jaarverslag
2015
Datum
25 februari 2016
Nummer
005p
KPN heeft vandaag zijn geïntegreerd jaarverslag 2015 gepubliceerd. In het voorwoord kijkt voorzitter
van de Raad van Bestuur en CEO Eelco Blok terug op een jaar waarin KPN goede operationele,
financiële en strategische voortgang heeft geboekt. De klanttevredenheid is opnieuw substantieel
toegenomen, ondersteund door investeringen in KPN’s toonaangevende netwerken en innovatieve
diensten. Dankzij de sterke commerciële resultaten in de Consumentenmarkt en gedisciplineerde
focus op kosten heeft KPN verbeterde financiële prestaties geleverd in 2015. Daarnaast heeft KPN
een deel van zijn belang in Telefónica Deutschland verkocht. Samen met de verkoop van BASE
Company, welke in 2015 werd aangekondigd en 2 weken geleden is afgerond, heeft dit geresulteerd
in een versterking van het financiële profiel en een aantrekkelijke uitkering aan aandeelhouders.
De inspanningen van KPN op het gebied van duurzaamheid zijn opnieuw erkend met noteringen in
de wereldranglijsten van de Dow Jones Sustainability Index en het CDP (Carbon Disclosure Project).
Verder is KPN al in 2015 klimaatneutraal geworden, vijf jaar eerder dan gepland.
Het verslag van 2015 kent een nieuw concept; het gaat over feiten en cijfers, maar bovendien ook
over 100 verschillende mensen. Over hun plannen, dromen en ambitie. Al deze 100 mensen hebben
één ding gemeen: ze gebruiken dagelijks de diensten en netwerken van KPN. Zij zijn de inspiratie
voor alle plannen van KPN en staan daarom centraal in dit geïntegreerde jaarverslag. Hun
verschillende verhalen zijn te zien op www.kpn.com/jaarverslag.
De agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AvA”) van KPN is vanaf 2 maart
2016 beschikbaar op de website. De AvA vindt plaats op woensdag 13 april 2016 in Den Haag.
De in Nederland geïmplementeerde Wijzigingsrichtlijn Transparantie (artikel 5:25a van de Wet op het
financieel toezicht) verplicht alle uitgevende instellingen van effecten die zijn toegelaten tot de handel
op een gereglementeerde markt hun lidstaat van herkomst bekend te maken. Als een effecten
uitgevende instelling gevestigd in Nederland, met aandelen toegelaten tot de handel op Euronext
Amsterdam, maakt Koninklijke KPN N.V. hierbij bekend dat zijn lidstaat van herkomst Nederland is.
Het geïntegreerde jaarverslag 2015 is online beschikbaar op www.kpn.com/jaarverslag.
Voor meer informatie:
Corporate Communications
Mediarelaties
Tel: (070) 446 63 00
Fax: (070) 446 63 10
E-mail: [email protected]
Investor Relations
Tel: (070) 446 09 86
E-mail: [email protected]
Download