200906150000000015_041p AFM melding van transacties in KPN

advertisement
Persbericht
AFM melding van transacties in KPN aandelen
en opties door Marcel Smits
Datum
15 juni 2009
Nummer
041
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vandaag de melding ontvangen dat Marcel Smits een
deel van zijn KPN aandelen en opties op 12 juni 2009 heeft verkocht. Hij heeft 316.076 opties die
toegewezen zijn onder het langetermijnbeloningsplan van KPN uitgeoefend en vervolgens verkocht.
Daarnaast verkocht hij 15.500 KPN aandelen en 400 optie contracten, die hij privé aangekocht had.
De heer Smits heeft de transacties om persoonlijke redenen uitgevoerd en heeft conform het
voorwetenschapsreglement van KPN gehandeld.
Op 19 mei heeft KPN aangekondigd dat de heer Smits, sinds september 2004 Chief Financial Officer
bij KPN, de wens te kennen heeft gegeven de onderneming te willen verlaten en een meer
internationale loopbaan te ambiëren. Het moment waarop hij vertrekt zal nog nader worden bepaald.
De Raad van Commissarissen overlegt op dit moment met de Raad van Bestuur over zijn opvolging.
Voor meer informatie:
Corporate Communicatie
Investor Relations
Mediarelaties
Tel: (070) 446 63 00
Fax: (070) 446 63 10
E-mail: [email protected]
Tel: (070) 446 09 86
Fax: (070) 446 05 93
E-mail: [email protected]
Download