Bestelstrook

advertisement
Secretariaat
Bestelstrook
5992 = enotnaP
trawz %05 = edraawsjirg - eisrev w/wZ
atnegaM 11 ne naayC 09 = wualb gniledrevirdauQ
✗
Ondergetekende dierenarts,
Kruis aan wat u wenst te bestellen
Terugsturen, faxen of mailen naar:
NAAM:......................................................................
ADRES:.......................................................................
TEL:...........................................................................
FAX:...........................................................................
 LIDNR:...................................................................
 NIET-LID:................................................................
BTWNR:.....................................................................
DATUM:.....................................................................
HANDTEKENING:
VDV secretariaat
Hoogkamerstraat 40
9100 Sint Niklaas
Fax: 03/776.91.59
E-mail: [email protected]
Diergeneesk
CertifiCat VuétnDig CertifiCaat
Veterinary érinaire
tierärztliChCe ertifCate
BesCheinigun
NIEUW!
Witte Vaccinatieboekjes
g
Op aanvraag van velen, reïntroduceert VDV de vroegere ‘witte’
vaccinatieboekjes in een nieuw jasje. Het nieuwe vaccinatieboekje
is méértalig (Ned-FR-ENG-DUI) en is eenvoudig van opmaak,
waardoor het ook goedkoper is:
Lid
30 euro per 100 boekjes, exclusief BTW
Niet lid 65 euro per 100 boekjes, exclusief BTW
Bestelt 100 / 200 / 300 /............. vaccinatieboekjes
Port- en verzendingskosten zijn inbegrepen.
De vaccinatieboekjes worden in veelvouden van 100 verstuurd.
Bij verzending wordt een factuur bijgevoegd. U betaald pas na
ontvangst van de factuur.
Levertermijn: +/- 3 weken - Bestel dus tijdig!
België | Belgi
que | Belgium
| Belgien
GEGEVENS DIER
Diersoort (hond, kat,
ROLE
............................
..............................
.............................
..............................
GEZONDHE
......
................
naties ........
Datum vacci
......
..............................
........................
er
... kg
Gewicht: .........
core:
Gewichtss
................
..................
:
vaccinatie
Volgende
................
..................
r/dierenbescherm
ing ..............................
..............................
P
LE
MYX
PB
IP
RHD
R
R
R
pel
ing & stem
Identificatienumm
Kweker/handelaa
CL
L
..............................
..............................
RC
H
.
..............................
PL
D
..............................
Geslacht ...............
Geboortedatum ...............
..............................
......
Handteken
......
................
naties ........
Datum vacci
PL
D
RC
H
CL
L
N UW DIER
DE GROEI VA
KLEIN RAS van
gewicht
in Kg
gewicht
in Kg
1 tot 10 kg
... kg
Gewicht: .........
core:
Gewichtss
................
..................
:
vaccinatie
Volgende
................
..................
5
boekje.indd 5
8
27-03-2008 15:56:10
7
ing
Handteken
Advies
123.253 gezondheids
9
Tanden
6
5
Advies
4
3
HeT senIoRDIeR
2
1
1
2
4
6
8
13j 14j 15j 16j
9j 10j 11j 12j
5j 6j 7j 8j
1j 2j 3j 4j
MIDDENRAS
van 11 tot 25
kg
GEZONDHEIDSBOEKJE
IDSCONT
andere:…) ...............
Ras ..............................
Vacht/Kleur ...............
Aandachtspuntengewicht
die voor uw senior minstens een jaarin Kgdierenarts
lijks bezoek aan uw
verantwoorden:
P
LE
MYX
PB
IP
RHD
R
R
R
& stempel
KUNDIG
DIERGENEES
DSBOEKJE
GEZONDHEI
7
Tandwisseli
ng ..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
...............
..................
..................
..................
..................
....
..................
..................
Poetsadvie
....
s ..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
.
..................
..................
..................
..................
....
..................
..................
Andere .........
....
.................. ....................................
..................
.................. ...................................
..................
..................
..................
..................
..................
....
..................
..................
Vacht
....
• Oudere dieren lijden makkelijker aan overgewicht. Dit kan
lijden tot tal van andere gezondheidsproblemen (bewegingsproblemen, ademhalingsproblemen, huidproblemen…). Soms vermagert een ouder dier, bijvoorbeeld door
nierslijtage. Opvolging van het gewicht blijft essentieel.
Borsteladv
ies .........
• Een ouder dier heeft ook een aangepaste voeding nodig. ........................... ...........................
.........
De voedingsbehoeften van een senior zijn immers niet ........................... .................................... ..........................
..................
6
..................
.............
meer dezelfde.
..................
..................
4
Wasadvies
.............
..................
•
Hoe ouder uw dier wordt, hoe .........
2
..................
..................
..................
12j 13j 14j 15j
..................
groter de kans op tand- en .........
..................
1
8j 9j 10j 11j
..................
..................
...
4j 5j 6j 7j
3j
2j
..................
.........
12
tandvleesproblemen. Naast
8 10
..................
.............
1 2 4 6
..................
een slechte adem en pijn kun- Vlooi
..................
en en teken
....
voorkomen
nen ze ook leiden tot ernstige.........
..................
..................
..................
..................
gezondheidsproblemen. Uw.........
18
..........
..................
..................
...........
dierenarts zal telkens de mondgezondheid van uw dier
..................
..................
.........
15:56:22
controleren.
..
27-03-2008
na beHet lichaam reageert
• Regelmatige herhalingsvaccinaties zijn essentieel om een
ziekteverwek18
smetting met een
goede bescherming van uw dier te behouden. Uw diereneidsboekje.indd
met het
123.253 gezondh
ker (virus of bacterie)
arts zal u een op maat gemaakt vaccinatieschema vooroffen tegen
maken van afweerst Deze afstellen.
Het is steeds
deze ziekteverwekker. het dier
aangewezen
en
• Vlooien en teken kunnen niet alleen ongemak veroorzaken
om uw dier
gen voor een
weerstoffen bescherm
vóór het binne
ingreep nog
21volgende benbren- bij uw dier en uzelf, maar ze kunnen ook ziekten overdralaten doen.
even uitgeb
tegen ziekte bij een
reid zijn behoe
fte te gen. Beter voorkomen dan genezen. 123.253 gezondheidsbo
smetting.
ekje.indd
21
Als nodig kan
u uw dier daags
gemakkevervuiling van
Vele ziekten zijn echter te genehet operatieveld vooraf ook een bad geven
dan008
27-03-2
om
te vermijden.
lijker te voorkomen
15:56:2
28
ziekten is voor-5
zen. Bij sommige
manier.
Ingreep ..........
komen zelfs de enige
....................
....................
....................
malen na
e
........
Door, soms meerder
123.253 gezondheidsboekje.indd 28
te
Datum
27-03-2008 15:56:29
dier een vaccin toe
een
elkaar,
Binnenbreng
Uur
is van de geen
dienen dat gemaakt
e ziekteverwekGeen eten vanaf
dode of verzwakt
een bescherker, wordt bij dit dier
opgebouwd,
Geen drinke
ming (immuniteit)
n vanaf
Uw
het dier niet ziek wordt.
terwijl
Overige
goede gezonddier dient wel in
afweerstofheid te zijn om deze
n.
fen te kunnen opbouwe
gewicht
in Kg
25
20
10
8
VACCINATIES
De gezondheidsboekjes worden in veelvouden van 100
verstuurd. Bij verzending wordt een factuur bijgevoegd. U
betaald pas na ontvangst van de factuur.
Levertermijn: +/- 3 weken - Bestel dus tijdig!
neemt de beNa verloop van tijd
k af, waarscherming geleidelij
ige herenting
door een regelmat
noodzakelijk is.
34
27-03-2008 15:56:34
32
boekje.indd 34
123.253 gezondheids
123.253 gezondh
eidsboekje.indd
32
27-03-2008
15:56:32
40 euro voor 100 boekjes, exclusief BTW
85 euro voor 100 boekjes, exclusief BTW
Port- en verzendingskosten zijn inbegrepen.
ALGEMENE INFO
HE INGREP
EN
Lid
Niet lid
Bestelt 100 / 200 / 300 /............. gezondheidsboekjes
15
CHIRURGISC
Prijs:
Download