Powerpoint aardingsmetingen

advertisement
KYORITSU Electrical
Instruments, Japan
WERELDMARKTLEIDER IN
TESTAPPARATUUR
VOOR
ELEKTRISCHE
INSTALLATIES
SINDS 1940
PRAKTISCHE GIDS VOOR AARDINGSMETINGEN
IN ELEKTRISCHE INSTALLATIES
Aardingsmeters
Aardlustesters
Aardingsmeettang
KEW
PRAKTISCHE GIDS VOOR AARDINGSMETINGEN
Er zijn 3 verschillende methodes voor aardingsmeting:
1) De volt-ampèremethode met behulp van de
klassieke aardingsweerstandsmeters en twee
hulpaardingspinnen.
2) De lustestermethode, een eenvoudige
manier voor het testen van de
aardingsweerstand in een TT systeem zonder
aardingspinnen.
3) De methode met een aardingsmeettang,
t.t.z. een vereenvoudige methode van
aardingsmeting in systemen met meerdere
aardingen. Hier heeft men geen
aardingspinnen nodig en hoeft men de
aardelektrode onder test niet los te koppelen.
Hulpaardingspinnen
Aardelektrode
onder test
Aardelektrode
onder test
Foutlus
KEW
1) VOLT-AMPEREMETHODE
Voorbeeld van aardingsweerstandsmeting met een
aardingsmeter.
Voordeel:
-geen AC lijn nodig
(batterijvoeding).
Hulpaardingspinnen
Aardelektrode
onder test
Nadelen:
-De aardingspinnen moeten in de aarde vastgezet worden.
-Bij grote aardingsinstallaties heeft men verlengdraden nodig voor
de aardingspinnen.
KEW
2) LUSTESTERMETHODE
Voorbeeld van aardingsweerstandsmeting in een
TT systeem d.m.v. een lustester.
Voordelen:
-Geen hulpaardingspinnen
nodig.
-De aardingsmetingen kunnen
eveneens aan het stopcontact
uitgevoerd worden.
Nadelen:
-Deze methode werkt enkel op
installaties onder spanning met
een TT systeem.
-Eventuele verliesstroomschakelaars kunnen
afschakelen omdat de lustester
niet voorzien is van een antiafschakel-systeem.
Aardelektrode
onder test
Foutlus
KEW
3) METHODE MET AARDINGSMEETTANG
Voorbeeld van aardingsweerstandsmeting van een
elektriciteitspaal d.m.v. een aardingsmeettang.
Voordelen:
-Geen aardingspinnen
nodig.
-Men hoeft de
aardelektrode onder
test niet los te
koppelen.
Poteau
électrique
Conducteur
poteau de terre
Nadeel:
-Meet enkel de aardingsweerstand van de aardelektrode onder
test als deze verbonden is met een grote aardingsinstallatie.
KEW
AARDINGSMEETTANG KEW 4200: WERKINGSPRINCIPE
Met dit toestel kan men de aardingsweerstand meten in
systemen met meerdere aardingen.
stroomtang
waarbij gewoonlijk
en vervolgens:
stroomtang
KEW
VOORBEELDEN VAN AARDINGSWEERSTANDMETING
MET DE AARDINGSMEETTANG KEW 4200
Verbinding van de
aardingsgeleider
Elektriciteitspaal
Aardingsgeleider
elektr.paal
KEW
AARDINGSWEERSTANDSMETING MET DE
AARDINGSMEETTANG KEW 4200
Enkele praktische toepassingen met de
aardingsmeettang Kew 4200:
bliksemafleider
gas
water
KEW
VOORBEELDEN VAN AARDINGSWEERSTANDSMETING MET DE
AARDINGSMEETTANG KEW 4200
Aardingsgeleider
elektr.paal
Veiligheidskabel
Aardingsgeleider
KEW
VOORBEELDEN VAN AARDINGSWEERSTANDSMETING MET DE
AARDINGSMEETTANG KEW 4200
gas
NB: tijdelijk
open
water
Tijdelijke verbinding
aardingssysteem
gas
Tijdelijke verbinding
NB: tijdelijk
open
metalen hoofdwaterleiding
Metalen
water
hoofdwaterleiding
aardingssysteem
KEW
AARDINGSMETIGEN KYORITSU
EINDE
KEW
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards