de kracht van cantack

advertisement
Spint, een geduchte
tegenstander in de
glastuinbouw
SPINT BESTRIJDEN
MET DE JUISTE STRATEGIE
Spint is een lastig te bestrijden plaag. Door
de hoge ontwikkelingssnelheid kan een kleine
populatie snel uitgroeien tot een groot probleem
en aanzienlijke schade veroorzaken. Daarnaast
zit spint meestal aan de onderzijde van het
blad en is daardoor moeilijk te raken. Het is
daarom van groot belang om de verschillende
middelen op een juiste manier in te zetten en
een keuze te maken voor een middel dat voldoet
aan de specifieke bedrijfsomstandigheden.
Alleen met de juiste strategie en aanpak kan
de spintontwikkeling en de daarbij behorende
schade tot een minimum worden beperkt.
Spint kun je niet of nauwelijks waarnemen met
het blote oog, maar ze zien eruit als zwarte of
rode puntjes die met name aan de onderkant
van de bladeren lopen. De mijten tasten de
bladeren van de plant vooral aan onder warme,
droge omstandigheden. Ze zuigen de sappen
uit de bladeren door een gaatje in de bladcellen
te prikken. De plant kan hierdoor zelf minder
voedingsstoffen opnemen. Door de cellen leeg
te prikken loopt de groei en productie terug.
Bij een zeer ernstige aantasting zal de plant zo
verzwakken dat deze geheel kan afsterven. Bij
grote aantallen spintmijten worden de planten
zelfs volledig bedekt met webben, waarin het
kan krioelen van de mijten.
Bonenspintmijt: grootste
veroorzaker van schade
In de glastuinbouw komen verschillende
mijten voor, zoals o.a. bonenspintmijt,
cyclamenmijt, ananasmijt, fruitspint en
begoniamijt. De bonenspintmijt (Tetranychus
urticae) komt verreweg het meeste voor en
veroorzaakt dan ook de grootste schade.
De volwassen mijten zijn 0,5 mm groot. In
de zomer zijn ze lichtgeel tot donkergroen
of soms rood met op de zijkanten twee
donkere vlekjes. De oranjerode, bevruchte,
overwinterende vrouwtjes zitten verscholen
op afgevallen blad, in de grond en op
andere delen van een kas. Onder natuurlijke
omstandigheden gaan de spintmijten,
onder invloed van afnemende daglengte en
lagere temperatuur, in winterrust (diapauze).
Echter door steeds meer belichtte teelten en
hogere etmaal temperaturen in de kassen
wordt niet aan die voorwaarden voldaan en
blijft de diapauze achterwege. Dit betekent
dat de mijten ook in de winter door gaan
met hun levenscyclus. Wel neemt de
populatieontwikkeling in de winter af, maar
deze gaat wel door. Onder glas kunnen per
jaar ± 25 generaties tot ontwikkeling komen.
Spint heeft vijf ontwikkelingsstadia, namelijk
ei, larve, 1e nimfenstadium (protonymf),
2e nimfenstadium (deutonymf) en
volwassen mijt. Alle stadia zijn in het gewas
waarneembaar.
In deze brochure vindt u hoe u spint kunt
onderdrukken met de producten van Bayer
CropScience.
Natuurlijke bestrijders
Het gebruik van natuurlijk bestrijders kan
een goede bijdrage leveren in de bestrijding
van spint en is een goed onderdeel van een
resistentiemanagement strategie. Van groot
belang is daarbij wel om te weten hoe de
verschillende spintmiddelen te combineren
zijn met deze nuttigen. Download de
Nuttige Insecten app of raadpleeg de
productinformatie op
www.bayercropscience.nl
Floramite: effectief en veilig
voor gewas en nuttige vijanden
Floramite 240 SC (op basis van de werkzame
stof bifenazaat) is een selectief werkend
mijtenbestrijdingsmiddel voor gebruik in
kassen en de vollegrond. Het heeft een
uitstekende werking op bonenspintmijt
(Tetranychus urticae), anjerspintmijt
(Tetranychus cinnabarinus), ananasmijt
(Stenotarsonemus ananas) en cyclamenmijt
(Stenotarsonemus pallidus) en een beperkte
nevenwerking tegen aardbeienmijt.
Effect van Floramite op spint
Na 3-4 dagen zijn de eerste resultaten zichtbaar
gevolgd door een langere nawerking. Het werkt
tegen alle spintstadia, dus zowel eieren, larven,
nimfen als volwassen mijten worden bestreden.
Floramite is toegelaten in
• Aardbei, bedekte en onbedekte teelt
• Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met
eetbare schil, augurk, courgette incl. patisson
en komkommer.
• Vruchtgroenten van Solanaceae, aubergine,
tomaat, paprika incl. Spaanse peper en
Cayenne peper.
• Bloemisterijgewassen, bedekte en
onbedekte teelt, potplanten incl. éénjarige
perkplanten, snijbloemen incl. zomerbloemen,
droogbloemen, bolbloemen en knolbloemen,
trekheesters, snijgroen.
• Boomkwekerijgewassen, bedekte en onbedekte
teelt, laanbomen, klimplanten, rozen incl.
onderstammen en buitenrozen, coniferen,
sierheesters, kerstbomen, heide soorten, bosen haagplantsoen, vruchtbomen en -struiken
incl. vruchtboomonderstammen.
• Vaste plantenteelt, bedekte en onbedekte teelt.
Gewasveiligheid
Een van belangrijke eigenschappen van
Floramite is de gewasveiligheid. In de praktijk
heeft Floramite bewezen bijzonder veilig te zijn
voor het gewas en geen zichtbaar residu achter
te laten.
Advisering
Floramite werkt voornamelijk via direct
contact met de mijt, maar ook door middel
van residu op het blad. Floramite werkt niet
systemisch of translaminair. Zorg daarom
voor een goede bedekking van het blad.
Onderdoor spuiten met voldoende water
verbetert het bestrijdingsresultaat.
Voor de verbetering van de bedekking is
het mogelijk om een uitvloeier als Silwet®
Gold toe te voegen. Floramite toepassen in
een blok van maximaal twee toepassingen
met een interval van één week. Daarna
afwisselen met middelen uit verschillende
chemische groepen, hierbij minimaal een
interval aanhouden van 56 dagen tot
het tweede blok. Het maximaal aantal
toepassingen per 12 maanden is vier keer.
Er is maximaal 1 blok per teeltcyclus (2
toepassingen) toegestaan.
De dosering 0,04 % (40 ml
middel per 100 liter water)
met een maximum van
0,6 l/ha. Met uitzondering
van aardbei hierbij is het
maximum 0,4 l/ha.
FLORAMITE VERSTERKT
HET BAYER SPINT TEAM
Oberon: langdurige werking
tegen spint en wittevlieg
Oberon is een middel uit de chemische groep
van ketoenolen en heeft een werking op zowel
spint als wittevlieg (kas- en tabakswittevlieg)
en een goede nevenwerking op trips. Oberon
wordt vastgelegd in de waslaag van de plant,
waarin het zeer traag afbreekt. Door deze
eigenschap heeft het middel een zeer lange
nawerking.
Werking tegen spint
Oberon heeft een uitstekende werking op zowel
de eieren als de larven van de spint. Eén week
na de bespuiting verkleuren de eieren naar
oranjerood en zijn de larven dood.
De volwassen vrouwtjes worden niet bestreden.
Zij blijven enkele weken in leven maar vertonen
minder activiteit. Zuigschade wordt daardoor
sterk beperkt en verspreiding in het gewas
vindt niet meer plaats. De eieren die nog wel
geproduceerd worden en er aanvankelijk goed
uitzien (blank) komen niet uit en vertonen
dezelfde verkleuring als de eieren die aanwezig
zijn op het moment van spuiten.
Advies spintbestrijding
• Spuit Oberon twee keer met een interval
van 7 tot 10 dagen
• Wissel Oberon af met middelen uit een
andere chemische groep
• De werking vindt vooral plaats door
contactwerking. Voor een goed resultaat is
een goede spuittechniek van groot belang
• Geen uitvloeier toevoegen
• Dosering: 0,05% (50 ml/100 l water)
Toelating, voorwaarden en
veiligheid
• Oberon is toegelaten in veel belangrijke
glastuinbouwgewassen, zowel
grondgebonden als niet-grondgebonden.
• Van Oberon is bekend, dat er in een aantal
gewassen een gewasreactie kan optreden.
Raadpleeg het etiket of onze website voor de
specifieke gewasinformatie.
• Oberon is gevaarlijk voor bijen. Niet toepassen
in gewassen waar honingbijenvolken zijn
geplaatst. Oberon kan een effect hebben
op het broed van hommels. Daarom bij
inzet van hommels het middel uitsluitend
toepassen als de hommels niet actief zijn en
de hommelkasten gesloten zijn. De kasten
pas weer open zetten 2 uur nadat het gewas
volledig is opgedroogd.
DE KRACHT
VAN OBERON
• Uitstekende werking op zowel
wittevlieg, spint als tomatengalmijt
• Zeer sterke werking op eieren en
larven
• Goede nevenwerking tegen trips
larven
• Veilig voor de meeste nuttige
insecten
Cantack: veilig voor
nuttige vijanden
Cantack heeft een uitstekende werking op
verschillende mijten, zoals bonenspintmijt,
fruitspintmijt en citrusspintmijt. Het werkt
tegen alle spintstadia, dus zowel eieren, larven,
nimfen als volwassen mijten worden bestreden.
De grote kracht van Cantack is zijn snelle
werking en de goede integreerbaarheid met
nuttige insecten.
Gewasveiligheid
Cantack is in diverse gewassen getest op
gewasveiligheid. Over het algemeen is Cantack
veilig toe te passen in de sierteelt. In (pot)roos is
in meerdere cultivars gewasreactie waargenomen.
Omdat Cantack niet in alle gewassen veilig
is gebleken, is het noodzakelijk vooraf een
proefbespuiting uit te voeren om te testen of
het betreffende gewas of variëteit het middel
verdraagt.
Advisering
Door onder andere de snelle werking is Cantack
zeer geschikt om in de laatste fase van de teelt toe
te passen. Spuit Cantack altijd in een blok van 2
tot 3 bespuitingen (dosering: 0,1% of 100 ml per
100 l water). Herhaal de eerste behandeling na 7
tot 10 dagen.
Cantack werkt via direct contact met de mijt.
Zorg daarom voor een goede bedekking van het
blad. Onderdoor spuiten met voldoende water
verbetert het bestrijdingsresultaat.
DE KRACHT
VAN CANTACK
• Zeer snelle beginwerking
• Uitstekende werking op alle
spintstadia
• Veilig voor belangrijke nuttige
insecten
• Werkt ook bij hogere temperaturen
Milbeknock als je uit je
biologische schema vliegt
Milbeknock is een middel op basis van
milbemectine, een actieve stof van natuurlijke
oorsprong. Via fermentatie wordt deze
gewonnen uit de schimmel Streptomyces
hygroscopicus, subspecies aureolacrimosus,
een schimmel die algemeen in de bodem
voorkomt. Milbeknock heeft een zeer goede
werking op alle stadia van spint.
Effect van Milbeknock op spint
De kracht van Milbeknock tegen spint is dat
alle stadia, dus zowel eieren, larven, nimfen
als volwassen mijten bestreden worden. De
werkingssnelheid op volwassen mijten is relatief
langzaam. Het duurt 4 tot 5 dagen alvorens de
mijten dood gaan. Zij worden trager en sterven
uiteindelijk. Vastgesteld is dat eieren die nog
wel gelegd worden geen levensvatbare larven
voortbrengen. Door de werking op alle stadia
en door de translaminaire werking van het
middel ontstaat een lange werkingsduur.
Translaminair
Milbeknock werkt translaminair en wordt snel
opgenomen door het blad. Het middel dringt in
het blad en via vraat of zuigen neemt het insect/
mijt het middel op. Door deze opname in het blad
wordt een langdurige werking verkregen.
Gewasveiligheid
Een van belangrijke eigenschappen van
Milbeknock is de gewasveiligheid. In diverse
gewassen is dit getest en ook in de praktijk (o.a.
in diverse rozen- en gerberavariëteiten) is nooit
enige vorm van gewasreactie opgetreden. Het
product is dan ook zeer gewasveilig.
Advisering
Milbeknock is niet te combineren met de inzet
van nuttigen. Zet Milbeknock dus juist in, in
een periode dat er niet gewerkt wordt met
natuurlijk vijanden. Bewaar actieve stoffen (uit
andere resistentiegroepen) die wel compatibel
zijn met nuttigen dan ook om deze te kunnen
combineren met de inzet van nuttigen.
Voor een optimaal effect zal herhaling van de
behandeling noodzakelijk zijn. In het kader
van resistentiemanagement dienen volgende
behandelingen, na twee keer Milbeknock, met
een middel uit een andere chemische groep
uitgevoerd te worden.
De dosering tegen spint bedraagt 0,05%
(50 ml per 100 liter water).
Eigenschappen van de middelen
samengevat in een schema
Het is van belang om de verschillende middelen
op een juiste manier in te zetten en een keuze
te maken voor een middel dat voldoet aan
Floramite
werkingspectrum
eigenschappen
werking op andere insecten
inpasbaar in IPM/ICM
de specifieke bedrijfsomstandigheden.
Onderstaand schema, met een overzicht met
de diverse kenmerken van de spintmiddelen
die Bayer Cropscience in de portfolio heeft, kan
daarbij een goede hulp zijn.
Milbeknock
Cantack
++
-
+++
+++
+
++(+)
++
++
++
++
+++
+++
+++
+++
++
gewasveiligheid
+++
+++
+
+
snelle werking
+++
++
+++
+
-
+++
-
++
spint (ei)
+++
+++
+++
+++
spint (larve)
+++
+++
+++
+++
spint (adult)
+++
+++
+++
+
++
+++
++
++
Mineervlieg (larve)
-
++
-
-
Schildluis
-
-
-
+++
Witte vlieg
-
-
-
+++
translaminaire werking
weekhuidmijten (Tarsonemidae)
sterkste punt
IPM & snelle
werking &
gewasveiligheid
translaminair &
gewasveilig
IPM & snelle
werking
Floramite
Oberon
Cantack
Milbeknock
Bedekte en onbedekte teelt
van aardbeien
Bedekte teelt van aardbeien
Onbedekte
vermeerderingsteelt van
aardbeien
Onbedekte teelt van aardbeien tot aan de bloei en na
de pluk en de vermeerdering
van aarbeiplanten;
Bedekte en onbedekte teelt
van bloemisterijgewassen
Bedekte teelt van
bloemisterijgewassen
Bedekte en onbedekte teelt
van bloemisterijgewassen;
Onbedekte teelt van
bloemisterijgewassen
Bedekte en onbedekte teelt
van boomkwekerijgewassen,
vaste planten en openbaar
groen
Onbedekte teelt van
boomkwekerijgewassen
Oberon
-
werkzaam op alle stadia spint
duurwerking
Gewassentabel
wittevlieg &
duurwerking
Bedekte en onbedekte teelt
van boomkwekerijgewassen
Bedekte en onbedekte teelt
van vruchtgroenten van Curcubitaceae met eetbare schil
Bedekte teelt van
komkommer, augurk,
courgette, pattison, meloen,
kalebas, pompoen, squash,
tomaat, paprika, aubergine
en Spaanse peper
Bedekte teelt van potplanten
Bedekte teelt van bonen
Onbedekte teelt van
dahliaknollen
Bedekte en onbedekte teelt
van vruchtgroenten van
Solanaceae
Bedekte en onbedekte teelt
Vaste plantenteelt
Bedekte teelt van aalbes,
braam en framboos
Bedekte teelt van
snijbloemen
Postbus 231, 3640 AE MIJDRECHT
www.bayercropscience.nl
www.floramite.bayer.nl
BAYER DRESSCODE - Maatwerk voor persoonlijke bescherming
Het dragen van correcte persoonlijke beschermingsmiddelen is een essentiële factor in het kader van goede
landbouwpraktijken. Bayer CropScience wil graag dat u in alle omstandigheden met de meest geschikte
beschermende kleding werkt. Ga daarom naar www.dresscode.bayercropscience.nl en maak gebruik van
BAYER DRESSCODE voor een persoonlijk beschermingsadvies-op-maat.
Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen.
Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken op dit ogenblik, echter zonder daarvoor
aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing zich aan onze controle onttrekken.
Beschrijvingen van een product resp. gegevens over de eigenschappen daarvan betekenen niet, dat
verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade.
Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Stand: april 2015
Download