Op 5 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen

advertisement
Canonvenster WO II - Leerlingenopdrachten
Deze opdrachten gaan over de Tweede
Wereldoorlog, nu ongeveer 70 jaar geleden.
Zie je wat het icoon van dit venster voorstelt? Het is een …………….……………………..………
 Zet strepen op de tijdbalk van het begin en het einde van de periode van dit venster.
Hoe lang is dat ongeveer geleden?
-----1910----1920----1930----1940----1950----1960----1970----1980----1990----2000----2010
….… jaar geleden.
Op 5 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Op 14 mei bombardeerden de Duitsers
Rotterdam. Nederland gaf zich toen over. Bijna niemand weet dat de gevechten toen nog
niet afgelopen waren. In Zeeland ging de strijd verder! Er zaten hier niet alleen Nederlandse
soldaten, maar ook Franse en Engelse soldaten, die de Nederlanders kwamen helpen.
Zeeland wilde zich nog niet overgeven om deze soldaten de kans te geven te ontsnappen.
Om de opmars van de Duitsers te vertragen, bliezen ze bruggen en veerboten op.
Op 17 mei bombardeerden de Duitsers Middelburg.
 Welke foto’s (internet > regiocanon venster WO II) horen bij die geschiedenis?
 Kies één van de foto’s uit en beschrijf wat je ziet:
Foto ...............................................................................................................................
Ik zie …………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Daarna was ook Zeeland bezet. De Duitsers waren bang dat hun tegenstanders (de
‘Geallieerden’) een aanval zouden doen op de kust. Daarom bouwden ze bunkers en
versterkingen. Ze noemden al deze bouwwerken samen de ‘Atlantikwall’. Die liep van
Noorwegen tot aan de Spaanse grens – wel 2685 kilometer. Je ziet een foto van een stukje
van deze Atlantikwall.
 Teken hiernaast het stukje na en schrijf eronder waar het voor gebruikt werd.
Het leven tijdens de bezetting was moeilijk. Zeeland werd vaak gebombardeerd, nu door de
tegenstanders van de Duitsers, om de Duitsers schade toe te brengen. Verzet was er niet
veel, omdat er zoveel Duitse soldaten waren, meer dan in de andere provincies. De Zeeuwse
joden waren de eersten die moesten verhuizen, naar Amsterdam. Vandaar werden ze
‘gedeporteerd’ (naar vernietigingskampen gestuurd).
 Zoek op de regiocanon site naar de afbeelding van de collectebus. Het geld dat
hiermee opgehaald werd, was voor arme mensen. (Het was een omstreden stichting
voor sociale en maatschappelijke zorg).
Als je geld gaf, kreeg je een >>>
……………..
Maar de Duitsers die in Nederland de baas waren, verdeelden het geld.
 Denk je dat veel mensen geld gaven?
0 Ja, want …………………………………………………………………………………………………………………..
0 Nee, want ………………………………………………………………………………………………………………..
In de loop van de oorlog hadden de mensen geen elektriciteit meer.
 Welk voorwerp heeft daarmee te maken? De .……………………………………………………..
 In dit voorwerp zaten geen batterijen. Je kon er zelf voldoende elektriciteit mee
maken om hem te laten branden, hoe? .…………………………………………………………….
 Zoek op de regiocanon site naar de afbeelding van het pamflet ‘voor een bevrijd
Europa een verdronken Walcheren’. Wat denk je dat dat te betekenen heeft?
…………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
In 1944 werden de Duitsers erg benauwd voor een invasie van de gealliëerden. Zij staken
daarom dijken door en zetten grote delen van Zeeland zoals Tholen, Schouwen-Duiveland en
Sint-Philipsland onder een laagje water. Dat was een goed middel om een leger tegen te
houden: je ziet niet meer waar een weg loopt, en het water was niet diep genoeg om boten
te laten varen.
Alsof Zeeland nog niet nat genoeg was, bombardeerden de geallieerden in het najaar van
1944 de dijken van Walcheren. Ze wilden beide kanten van de Schelde-oever in handen
krijgen. Zeeuws-Vlaanderen was toen al bevrijd.
 Bedenk met elkaar bij welke actie het pamflet hoort. Het pamflet hoort bij
0 het onderwater zetten door de Duitsers
0 het onderwater zetten door de Engelsen
Download