Inleiding Kracht en energie

advertisement
Kracht en Energie Inhoud
• Wat is kracht? (Inleiding)
• Kracht is een vector
• Krachten samenstellen (“optellen”)
• Krachten ontbinden (“aftrekken”)
• Resulterende kracht
• 1e wet van Newton: wet van de traagheid
• 2e wet van Newton:
• Zwaartekracht
• Normaalkracht
• Wrijving
• Veer- en spankracht
• Energie
• Vermogen
• Rendement
Fres  m  a
Inleiding Kracht en energie
Wat is kracht?
• Kracht is niet dat iemand sterk is
• Wat kracht wel is, is weer moeilijk te zeggen
• Wat kracht doet, is makkelijker te zeggen
Kracht
en
snelheidsverandering
Kracht
en
vormverandering
• Kracht (F) kun je meten (N)
• Voorbeelden van krachten:
• Zwaartekracht
• Wrijvingskracht
• Veerkracht
• Magneetkracht
Meetinstrument
=
Veer-unster
Grootheden en eenheden
Naam
versnelling
veerconstante
energie
kracht
zwaartekrachtversnelling
hoogte
massa
vermogen
verplaatsing
tijdsduur
uitrekking
snelheid
arbeid
rendement
•Nieuwe grootheden
Symbool
a
C
E
F
g
h
m
P
s
t
u
v
W

•
•
Naam
meter per seconde kwadraat
m/s2
newton per meter
N/m
Joule
J
Newton
N
meter per seconde kwadraat
m/s2
meter
m
kilogram
kg
watt
W
meter
m
seconde
s
meter
m
meter per seconde
•
Symbool
m/s
Joule
J
-
-
Download