De zorgregie

advertisement
De zorgregie
Caroline Vercammen, medisch-sociale dienst
programma
•
•
•
•
•
Wat is zorgregie?
Welke ondersteuningsvormen zijn er?
Ik heb een vraag naar ondersteuning, wat nu?
Wat bij nood?
Vragen
Wat is zorgregie?
= alles rond bemiddeling voor personen met een
beperking in hun zoektocht naar ondersteuning
Welke ondersteuningsvormen
zijn er?
Overzicht ondersteuningsvormen van hoog intensief naar laag intensief:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tehuis niet-werkenden nursing
tehuis niet-werkenden bezigheid
zelfstandig wonen
dagcentrum
tehuis werkenden
beschermd wonen / Dienst inclusieve ondersteuning (DIO)/
geïntegreerd wonen
pleeggezin (niet-WOP)
begeleid wonen
wonen met begeleiding van een particulier (WOP)
kortverblijf
thuisbegeleiding
logeerfunctie
Ik heb een vraag naar
ondersteuning, wat nu?
• Illustratie op basis van voorbeeld: “Bram”
•
•
•
•
•
31 jaar
woont bij zijn ouders
1 oudere broer en 1 jongere zus (uit huis)
matig verstandelijke beperking + autisme + gedragsproblemen
gaat naar een dagcentrum
• Ouders beginnen na te denken over later:
Zal Bram ooit in het huis van Huize Achterbos terecht kunnen?
Ik heb een vraag naar
ondersteuning, wat nu?
theorie
• Neem contact op met je
contactpersoon!
= iemand van een
voorziening die je dossier
beheert
(meestal de voorziening
waar je al ondersteuning
krijgt)
• Je mag zelf kiezen wie je
contactpersoon is
• Je kan van contactpersoon
veranderen
Bram
• Sociale dienst van het
dagcentrum
• Sociale dienst van Huize
Achterbos?
• Neen, dagcentrum kent
Bram het best
theorie
Fase 1: administratieve luik
Fase 2: de zorgvraag
registreren
Bram
Bram heeft een PEC-ticket “Dagcentrum”
Dagcentrum
•







Bram kan met zijn “PEC-ticket” beroep doen op:
Dagcentrum
Tehuis werkenden
Beschermd wonen / DIO / geïntegreerd wonen
Begeleid wonen
Kortverblijf
Thuisbegeleiding
Logeerfunctie
•



Bram kan NIET terecht in:
Zelfstandig wonen
Tehuis niet-werkenden bezigheid
Tehuis niet-werkenden nursing
Fase 3: bemiddeling
Contactpersoon verwijst door naar de
sociale dienst van het ziekenfonds
theorie
Fase 1: administratieve luik
Fase 2: de zorgvraag
registreren
Fase 3: bemiddeling
Bram
• Ouders nemen terug contact op met de
contactpersoon:
PEC-ticket ‘Tehuis niet-werkenden
bezigheid’ is goedgekeurd
• Contactpersoon registreert de
zorgvraag ‘tehuis niet-werkenden
bezigheid’
Toekomst
gericht
Actief
theorie
Fase 1: administratieve luik
Fase 2: de zorgvraag
registreren
Fase 3: bemiddeling
Bram
• De ouders gaan uit interesse kijken bij
verschillende voorzieningen
• Hun voorkeur gaat uit naar Huize
Achterbos
• Als Bram later een plaatsje nodig heeft
is er géén garantie dat Bram in Huize
Achterbos terecht zal kunnen!
• De wachtlijsten van voorzieningen zelf
bestaan niet meer!
theorie
Fase 1: administratieve luik
Bram
• De situatie van Bram verandert:
•
•
•
•
Fase 2: de zorgvraag
registreren
Bram wordt ouder
Bram stelt thuis steeds moeilijker gedrag
Papa van Bram wordt ernstig ziek
…
• Start bemiddeling!
Fase 3: bemiddeling
• Ouders nemen contact op met de
contactpersoon
• Zorgvraag wordt ‘actief’ gezet
(i.p.v. ‘toekomstgericht’)
• Contactpersoon start met aanmeldingen,
in overleg
Fase 1: administratieve luik
Fase 2: de zorgvraag
registreren
Fase 3: bemiddeling
Stap 1: bemiddeling binnen netwerk
en reguliere diensten
Wie kan Bram helpen?
• Start zo dicht mogelijk bij Bram zelf, ouders, familie, …
• Reguliere diensten = oppas van het ziekenfonds, huisdokter,
gezinshulp, poetshulp, …
• Contactpersoon plant een overleg met woonvoorzieningen
Stap 2: contactpersoon toetst af of
de situatie voldoet aan de criteria
van een PTB dossier.
Criteria:
Bram:
1. actieve vraag en instapbereidheid
1. Zorgvraag staat actief en de ouders willen
op elk aanbod ingaan
2. Ouders kunnen Bram niet meer alle zorg
bieden die hij nodig heeft
3. Bram wordt thuis agressief. Papa werd al
eens opgenomen in psychiatrie. Nu weer?
4. Ouders kunnen de zorg voor Bram niet
meer aan
5. Familie, vrienden, voorzieningen,
thuishulp, …
6. Als Bram thuis blijft wonen, is de kans
groot dat ook mama overvraagd wordt +
kans op nieuw incident met grote
gevolgen
7. Dagcentrum is niet meer genoeg
Geen enkele woonvoorziening kan hem
opnemen zonder PTB
2. duidelijke kloof tussen huidige en
noodzakelijke ondersteuning
3. Huidige situatie wordt op korte termijn
onhoudbaar
4. draagkracht van netwerk is overschreden
5. intensief bemiddelingstraject
6. Geestelijke en lichamelijke integriteit van
de persoon met een beperking en/of
zijn sociale context
7. Geen ondersteuningsperspectief
Wat als PTB niet genoeg is?
• Contactpersoon meldt Bram in heel Vlaanderen aan
• Bram heeft specifieke ondersteuning nodig
• Geen enkele voorziening kiest Bram voor een open plaats, ook
niet na overleg
•  Contactpersoon vraagt een convenant aan
Wat bij nood?
• Voorbeeld Bram:
• Papa van Bram valt en breekt zijn been
• Er is een operatie nodig en lange tijd been in het gips
Criteria noodsituatie:
• Andere mogelijkheden:
•
•
•
•
Ernstige ziekte van 1 van de ouders
Een zeer ernstig incident van agressie thuis
Één of beide ouders overlijden plots
…
= een plots onverwachte
gebeurtenis waarbij sprake is
van een plots wegvallen van het
netwerk
1. plots en onverwacht karakter
2. wegvallen van het netwerk
Wat bij nood?
Fase 1: contactpersoon toetst
af of de situatie voldoet aan
de criteria van een
noodsituatie
Neen:
aftoetsen criteria PTB dossier
Ja:
indienen dossier noodsituatie
Afgekeurd: overleg met
contactpersoon
Goedgekeurd: contactpersoon
contacteert organisaties
10 WEKEN
ONDERSTEUNING
overleg met contactpersoon:
wat nadien?
vragen?
Download