EVB08 - Basisschool het Lichtbaken Den Haag

advertisement
R.K. Basisschool Het Lichtbaken
Georges Bizetstraat 21
2551 ZC Den Haag
Tel: 070 – 3239522
www.bshetlichtbaken.nl
Even Bijpraten
nr.8 06-03-2017
Meesters-en juffendag
Vrijdag 24 februari was onze jaarlijkse meesters- en juffendag. Wat was het weer een feestelijke dag.
Ouders van de ouderraad hebben geholpen om deze dag goed te laten verlopen, waarvoor onze
hartelijke dank. Ook alle ouders, opa’s en oma’s die de pannenkoeken hebben gebakken willen wij
bedanken, zij waren heerlijk.
In de ochtend was er een hele leuke voorstelling, deze voorstelling is betaald van de bijdrage van
Jantje Beton. Omdat onze leerlingen in september loten verkocht hebben voor dit goede doel en wij als
school ook een gedeelte van de opbrengst hebben gekregen hebben wij deze voorstelling kunnen
boeken. Alle leerlingen hebben hiervan genoten. In september gaan wij weer een actie doen voor
Jantje Beton dus wie weet…………..
Rapportgesprekken
Op maandag 13 maart en woensdag 15 maart a.s., zullen er weer rapportgesprekken plaatsvinden.
U krijgt aan het eind van deze dag een mail via Mijnschoolinfo waarin u uitgenodigd wordt om u hiervoor
in te schrijven. Ook zullen de CITO resultaten uitgebreider bij het rapport meegegeven worden.
Hierover krijgt u uitleg van de juf en er zit een uitleg bij het rapport.
Nieuw dit jaar is dat de leerlingen vanaf groep 6 mee mogen komen naar het rapportgesprek. Vanaf
groep 6 krijgt u namelijk een indicatie van het uitstroomprofiel van uw kind, per vak o.b.v. de Citoscore,
als het op dit moment zou uitstromen naar het VO. Dit is uiteraard nog niet bindend maar geeft u wel
een beeld waar uw kind op dit moment staat.
Honden in en om de school
Honden zijn verboden op het schoolplein en in de school. Rondom de school zijn de honden aangelijnd.
Dit i.v.m. onze leerlingen die allergisch zijn en leerlingen die bang zijn. Daarnaast ligt er regelmatig
hondenpoep op het schoolplein, dat is echt niet fris als onze leerlingen in de pauze naar buiten gaan.
Honden dus graag buiten de schoolpleinhekken.
Vertrouwenspersoon
Als school vinden wij het van belang dat iedereen om hulp kan vragen. Hulp in de breedste zin van het
woord. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen, ouders en medewerkers op de hoogte zijn van de
mogelijkheden van de vertrouwenspersoon.
De interne vertrouwenspersoon is voor zowel leerlingen, ouders als medewerkers de persoon die
benaderd kan worden bij hulp, advies en preventie op het gebied van pesten, discriminatie, (seksuele)
intimidatie en geweld. De vertrouwenspersoon op het Lichtbaken is juf Ineke de Lange, tevens IB-er
voor de groepen 1 t/m 3.
Naast de interne vertrouwenspersoon heeft Lucas Onderwijs ook een externe vertrouwenspersoon.
Deze fungeert als aanspreekpunt bij klachten. Op www.lucasonderwijs.nl kunt u meer informatie vinden
over de klachtenregeling Lucas Onderwijs PO-VO.
Traject Ouderbetrokkenheid 3.0; Uw mening telt.
Heeft u zich al aangemeld voor de gezamenlijke studiedag voor ouders en leerkrachten?
U heeft hierover al eerder bericht gekregen. Deze dag is dinsdag 28 maart 2017.
De leerlingen zijn deze dag vrij.
Agenda
Maandag 13 maart 2017
Woensdag 15 maart 2017
Dinsdag 28 maart 2017
: Rapportgesprekken
: Rapportgesprekken
: Studiedag voor leerkrachten en ouders
i.v.m. ouders 3.0. Alle leerlingen zijn
vrij deze dag.
28 maart 2017
Ouders 3.0 studiedag voor ouders en leerkrachten.
U komt toch ook?
Download