160725 Stroomschema VP.indd

advertisement
GIMD Vertrouwenspersoon
Wat mag je verwachten?
Je ervaart ongewenst/grensoverschrijdend gedrag
MAAK EEN AFSPRAAK MET DE VERTROUWENSPERSOON
HET GESPREK MET DE VERTROUWENSPERSOON
is afhankelijk van
JOUW SITUATIE
•
•
•
•
Seksuele intimidatie
Agressie
Pesten
Discriminatie
•
Beoordeling of functioneren
Verschil van mening met leidinggevende
Privé kwestie
Integriteit
geen van de hier genoemde situaties
•
•
•
•
jouw situatie bepaalt
HET VERLOOP VAN HET GESPREK
• Verkenning van mogelijke aanpak
• Een begin maken met de aanpak
• Tips van de vertrouwenspersoon
ja
•
•
•
•
Bespreken van de beste verwijzingen
is een
VERVOLG NODIG?
Vervolggesprekken: (gemiddeld 1 à 3):
Uitwerken en uitvoeren van de aanpak
Indien nodig ondersteund door de VP
Ondersteuning bij indienen klacht
(gemiddeld 6 - 8 gesprekken)
nee
Je probleem is opgelost
Het je kunnen uiten was voldoende
Je kan de situatie zelf hanteren met de tips van de VP
Je bent verwezen naar een andere deskundige
De klachtencommissie heeft advies uitgebracht
Andere reden
DE BEGELEIDING WORDT AFGESLOTEN
NAZORG
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met GIMD:
T. 088 800 85 00 | WWWW E. [email protected] | I. www.gimd.nl
•
•
•
•
•
•
•
Download