Aanvraagformulier projectgroep Ondernemersfonds Delft Gebied 11

advertisement
Aanvraagdatum:
Betreft:
Aanvrager:
Adres:
Postcode en adres:
Contactpersoon:
Telefoonnummer
E-mail:
Aan: Projectgroep Ondernemersfonds Delft gebied 11
Contactpersoon: Hetty van der Lecq
E-mail: [email protected]
Telefoon: 015-2784743
Ter behandeling in de vergadering van:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Wat is uw plan?
2. Welk (collectief) doel dient uw plan voor het Ofonds Delft werkgebied 11? De thema’s
van gebied 11 zijn mobiliteit, duurzaamheid, innovatie, kennisvalorisatie en
leefomgeving.
3. Wat zijn de kosten voor uw plan (plan met offerte/prijsoverzicht toevoegen)? Kosten
exclusief en inclusief BTW vermelden.
4. Zou de activiteit zonder de inspanning/bijdrage van het Ofonds Delft werkgebied 11
toch plaats hebben gevonden?
5. Zo ja, door wie?
6. Startdatum project
7. Einddatum project
8. Betreft het project een eenmalig uitgave?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards