Petra Zwart - Burkina Faso Platform

advertisement
Wie ben ik?
- Achtergrond HEAO/Radboud Universiteit:
Bedrijfskunde, specialisatie International Management
- 14 jaar actief in verschillende banen in/met “Afrika”
- Sinds 1,5 jaar werkzaam als Portfolio Manager bij het AJF
- Specialisatie: professionaliseren van de bedrijfsvoering van
coöperaties
Historie
- Ondernemersfamilie sinds
17e eeuw
- Sinds 1854 boterhandel
- 1927 NV Margarine Unie
- 1929 fusie met “Lever”
brothers, waaruit Unilever
ontstaat
- 1925: Oprichting Stichting
Anton Jurgens Fonds
Stichting Anton Jurgens Fonds
Missie:
Het leveren van een resultaatgerichte bijdrage aan primaire
levensbehoeften, zelfredzaamheid, zelfontplooiing en zingeving
van kwetsbare groepen binnen de samenleving.
Werkwijze:
Vanuit onze 'roots' combineren we ondernemerszin met een
sociaal hart. AJF ziet zichzelf als een strategische (co-) financier;
een betrokken partner, opbouwend kritisch en relatie-gedreven
Slogan
“Act social, think business”
Thematische focus Buitenland
Doel: Zelfredzaamheid voor de mens in nood
Door: Inkomenscreatie voor gezinnen in rurale gebieden
Inhoud van de workshop
Binnen het AJF zijn we continue op zoek naar “het beste project”. Maar wat
is dat eigenlijk? En is een “project” wel wat we zoeken?
Het afgelopen jaar hebben wij als AJF op basis van onze ervaringen, met het
bestuur en externen een aantal criteria vastgesteld waarvan wij denken dat
dit de randvoorwaarden zouden kunnen zijn van een goed “project”.
Deze voorbeelden willen we graag met jullie delen. Maar belangrijker: we
zijn vooral op zoek naar jullie ervaringen en input! Want jullie zijn de
uitvoerders.
Wat werkt voor jullie wel goed en wat niet? Welke lessons learned zijn voor
jullie heel waardevol geweest en wil je delen? Welke rol zie je voor jezelf en
welke rol zie je voor de lokale partner? Welke fout zal je nooit meer maken?
Wat zijn volgens jullie criteria van een goed project? –
Reacties vanuit de deelnemers!!
-
Goede lokale organisatie
Aanpassen/lerend vermogen van de NL organisatie
Financiële duurzaamheid inbouwen in het project
Er moet “energie” zijn bij lokale organisatie
Leeftijd van het team lokaal
Er moet een “trekker” van het project lokaal zijn
Je moet “zelfinitiatief” stimuleren
Educatie projecten op scholen introduceren
Het project moet gedragen worden door de bevolking
Het project moet voldoen aan prioriteiten vanuit de bevolking
Lokale verantwoordelijkheid
Korte lijnen tussen Nederlandse en lokale organisatie
Goede fondsenwerving
Genoeg focus op onderhoud
Wat zijn volgens jullie criteria van een goed project? –
Reacties vanuit de deelnemers!!
-
Duidelijke doelstellingen én mijlpalen formuleren definiëren en deze
regelmatig toetsen
Duidelijkheid creëren
Er moet lokale expertise zijn
Lokale organisatie heeft een intermediair rol tussen doelgroep en
Nederlandse stichting
Het project moet participatief opgezet worden vanaf het begin
Goed lokaal en Nederlands bestuur – boekhoudkundig onderlegd,
gekozen vanuit de bevolking, transparant
Focus
Als NL stichting eigen criteria opstellen
Check & balances
Check financiële duurzaamheid van het initiatief
Ervaringen uit de praktijk - AJF
-
Te weinig budget voor training/opvolging;
Te weinig nadruk op cijfers;
Focus (de soep moet dik blijven…);
Governance – onafhankelijke toetsing van doelstellingen en
waarborgen missie
Te weinig expertise bij de organisaties in het Zuiden bij het
indienen van een aanvraag - daarmee wordt veel nood niet
verholpen;
Voldoende expertise bij organisaties in het Noorden om
aanvraag en context goed te doorgronden?
Belang van de lange termijn relatie en dus het belang van de
continuïteit van de organisaties, zowel in het Noorden als in
het Zuiden;
Soms teveel nadruk op het aantal gerealiseerde projecten,
terwijl consolidatie nodig is;
Te weinig nadruk leggen op het onderhoud van de geleverde
of gebouwde infrastructuur
Uitgangspunten AJF
Uitgangspunten AJF:
• Stimulering van de lokale economie is leidend;
• Geïntegreerd in afgebakende gebieden;
• Grote bekendheid en samenwerking met de lokale bevolking
en de lokale structuren;
• Coöperaties en/of (in)formele groepen;
• Bottom-up;
• Realistisch;
• Externe evaluaties en assessments.
Uitgangspunten AJF
• Professionele organisatie zowel in het Noorden als in het
Zuiden
• In het Noorden partners die bij machte zijn het initiatief in
het Zuiden efficiënt te begeleiden/ondersteunen en die een
toegevoegde waarde hebben
• In het Zuiden, organisaties die:
(1) goed contact onderhouden met de organisatie in het
Noorden;
(2) genoeg kennis, skills en ervaring hebben voor de initiatieven
(een bewezen track record van de activiteiten en op de hoogte
van de nieuwste technieken);
(3) een goede verslaggeving voorleggen met de focus op cijfers
(4) goede contacten met bevolking, de administratieve en
traditionele overheid;
(5) Waar vertrouwen in continuïteit is.
Particuliere Initiatieven
Wat vindt het AJF belangrijk bij PIs:
-
Opbouw en kennis/expertise binnen bestuur
Analyse inkomsten/donateurs – continuïteit
Focus
Korte lijnen; weet wat er speelt
Governance – hoe waarborg je kwaliteit, objectiviteit,
onafhankelijke controle?
Vragen?
Petra Zwart
Portfolio manager West Afrika & Indonesië
Kwakkenbergweg 62-1, 6523 MN, Nijmegen, The Netherlands
T: +31 (0)24 3609910
[email protected]
www.antonjurgensfonds.nl
Vragen?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards