El Wahda behaalt BAS+ Certificaat

advertisement
Islamitische basisschool Heerlen
eerste met certificaat
Islamitische basisschool Al Wahda in heerlen heeft als eerste in Nederland het certificaat
BAS+ behaald. De school werkte tien jaar aan het traject voor onderwijsverbetering onder de
naam BAS Bouwen aan de Adaptieve School (BAS).
Van onze verslaggever
Heerlen
De methode betekent ook een pré voor de onderwijsinspectie, stelt Ginny Vlieks, die de school
begeleidde vanuit de organisatie achter het BAS-project.
De school wekt volgens de methode continu aan onderwijsverbetering. In die aanpak staan leerlingen
centraal. De lessen worden opgebouwd vanuit hun vragen rond bepaalde thema's. Daarnaast is
belangrijk dat leerlingen en leerkrachten van elkaar leren en elkaar helpen bij het vinden van
antwoorden of het maken van werkstukken.
Volgens landelijk coördinator Ben Baan is het uitzonderlijk dat een islamitische school meedoet aan het
BAS-project.
Gepubliceerd op: 09.07.09 11:34, laatste update: 09.07.09 16:36
Download