PowerPoint-presentatie

advertisement
Flanders’ Care:
Innoveren en
ondernemen in zorg
Loes Houthuys
Beleidsmedewerker Departement
Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin
7 mei 2015
Trends en technologische
ontwikkelingen in de zorg
eHealth: aanbod diensten via internet
mHealth: mobiele zorg
Assistieve technologie
Trends in de zorg
eHealth: aanbod diensten via internet
Trends in de zorg
mHealth: mobiele zorg, hyperconnectiviteit
Healthitoutcomes.com
Trends in de zorg
Assistieve technologie
thehightechsociety.com
Trends in de zorg
Evolutie naar
- gepersonaliseerde medische
zorg
- Welzijns- en gezondheidszorg
op^maat
6e staatshervorming:
overdracht van bevoegdheden
Tegemoetkoming hulp aan bejaarden
Hulp aan personen met een handicap
Ziekenhuisinfrastructuur en normering
Ouderenbeleid
Geestelijke gezondheidszorg
Organisatie van de
eerstelijnsgezondheidszorg
Impact op ouderenbeleid en
chronische zorg
Vanaf
1 juli 2014
Vlaamse gemeenschap volledige bevoegd
inzake Woon- en Zorgcentra, , Centra
voor dagverzorging, Centra voor
kortverblijf, Geïsoleerde diensten voor
geriatrie en revalidatie (G en Sp).
Een aantal revalidatieovereenkomsten
Geïntegreerde trajectzorg
Flanders’
Care
Innoveren en ondernemen in zorg
Beleidsdomeinoverschrijden
d
Minister-president, Buitenlands beleid
Minister van Financiën en Begroting
Minister van Economie, Wetenschap,
Innovatie, Werk
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin
( = Coördinerend minister)
Missie
Op een aantoonbare wijze en
door innovatie het aanbod
van kwaliteitsvolle zorg
verbeteren en verantwoord
ondernemerschap in de
zorgeconomie stimuleren.
Innovatie
Innoveren is een continu proces dat een
(telkens tussentijds) antwoord moet bieden op
vastgestelde noden en behoeften tegen een
maatschappelijk en organisatorisch aanvaardbare
kost. Het ultieme doel is het creëren van meer
welzijn. In de eerste plaats voor de gebruiker,
maar eigenlijk voor alle actoren in het proces.
Wat is innovatie voor jou?
Voorbeelden waar innovatieve oplossing kan
helpen?
Nieuwe ideeën?
Werkwijze
Kennisinstellingen
Industrie
Zorgactoren
Over de hele
innovatiecyclus
ONDERZOEK &
ONTWIKKELING
DEMONSTRATIE
IMPLEMENTATIE
INTERNATIONALE
VALORISATIE
Contactpunt voor
Ondernemers in de Zorg
Innovatiecentrum
IWT R&D fondsen
Demonstratieprojecten
FC Invest (PMV)
Zorgproeftuin
Accreditatie
FIT
MIC
Demonstratieprojecten
Demonstratieprojecten
Het gekste idee is niet gek genoeg, een
fixatievrij beleid.
Combinatie van innovatieve technologie
én dienstverlening
https://www.youtube.com/watch?v=EVpmT78ZS5
0
Zorg proeftuinen
Investeringsfondsen
Flanders’ Care invest
Health & care fonds
Valley of Death
Evalueren bestaande
overheidsinstrumenten
Bestendigen/verstevigen wat goed is
Verbeteren wat minder goed is
Invullen wat ontbreekt
Gegevensdeling
Gegevensdeling
in zorg en
welzijn
Dutchbuttonworks.com
Vitalink
Kind&
Gezin
arts
apotheek
patiënt
ziekenhuis
https://vimeo.com/41279683
VAPH
Principes Vitalink
Gebruiker centraal
Viewer om de data toegankelijk te maken
Geïnformeerde toestemming nodig
Therapeutische link
Veiligheid en privacy
Data zijn dubbel versleuteld
Identiteit en rol wordt gecheckt door
federaal eHealth platform
Gebruiksvriendelijk
Geen dubbele input van data nodig
Geïntegreerd in software pakketten van
huisartsen
UITROL
Zorg voor talent
Versterken van de instroom
Beperken van de uitstroom
Slimmer zorgen voor morgen
Project Uitbouw Zorgzame Buurt Hof Ter
Beke
https://www.youtube.com/watch?v=UpdFmZoa
0Gc
Wat zou ‘slimmer zorgen’ kunnen betekenen
voor jouw organisatie?
Flanders’ Care in Europa
VRAGEN ?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards