APROSOC en mutualiteitsopbouw in Benin

advertisement
Universele ziekteverzekering over de
grenzen heen
Is het
ernstig,
Dokter?
Zonder
geld,
heel
erg..
Mutualiteitsopbouw in Benin:
Presentatieplan
1. Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's Sustainable Development Goals) – SDG3.
2. Visie WSM – ANMC: Sociale Bescherming en
ziekteverzekering
3. APROSOC en mutualiteitsopbouw in Benin
4. Discussie en vragen
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
De Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen
(SDG's -Sustainable
Development Goals) zijn een
reeks doelstellingen voor
toekomstige internationale
ontwikkeling. Ze zijn opgesteld
door de Verenigde Naties en
worden gepromoot als de
Wereldwijde doelstellingen voor
duurzame ontwikkeling.
SOCIALE BESCHERMING & SDG’s
1.3 Implement nationally appropriate social protection systems and measures for
all, including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the
vulnerable
3.8 (universal health coverage)
5.4 Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of
public services, infrastructure and social protection policies and the promotion of
shared responsibility within the household and the family as nationally appropriate
8.5 By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all
women and men, including for young people and persons with disabilities, and equal
pay for work of equal value*
10.4 Adopt policies, especially fiscal, wage and social protection policies, and
progressively
achieve greater equality
SOCIALE BESCHERMING & SDG’s
Belangrijke kentering in het
‘ontwikkelingsdiscours’
In tegenstelling tot bij de
Millenniumdoelstellingen is er nu wél veel
aandacht voor ongelijkheid, herverdeling en
sociale (mensen)rechten.
Ook op vlak van gezondheidszorg is men
ambitieuzer dan vroeger (veel meer in lijn met
afspraken binnen de WHO)
Gezondheidszorg binnen de SDGs
SDG 3:
Ensure healthy lives and promote well-being for all at all
ages
Universal health coverage – target 3.8 in SDG’s
Zorgen voor een universele ziekteverzekering, met inbegrip
van de bescherming tegen financiële risico's, toegang tot
kwaliteitsvolle essentiële gezondheidszorgdiensten en
toegang tot de veilige, doeltreffende, kwaliteitsvolle en
betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins voor
iedereen.
Universele Ziekteverzekering volgens
OMS
 Een sterk, efficient en goed beheerd
gezondheidssysteem
 Een systeem voor de financiering van
gezondheidsdiensten
 Toegang tot essentiële medicijnen en
technologieën
 Voldoende goed opgeleid en gemotiveerd
gezondheidspersoneel
Universele ziekteverzekering
en sociale bescherming
Definitie van Sociale bescherming
“Sociale bescherming omvat een coherent en
op solidariteit gebaseerd geheel van structurele
initiatieven en maatregelen die tot doel hebben
om inkomensgarantie en toegang tot
basisvoorzieningen te verzekeren gedurende de
gehele levenscyclus voor iedereen.”
Visie WSM – ANMC: Sociale
Bescherming en ziekteverzekering
Objectief = Universele ziekteverzekering
Onze visie
 Ziekteverzekering uitbreiden door mutualiteiten.
o Momenteel nog lage dekkingsgraad (formele sector)
o We werken rond mutualiteiten vnl in informele sector
• Lidmaatschap op vrijwillige basis (obstakel)
•
Uitbreiding betekent:
• Actieve rol van de staat
• Verplicht lidmaatschap
• Voor de armsten zijn nog subsidies nodig (financiële barrière).
Onze visie
 Kosten verlagen door mutualiteiten.
o Iedereen draagt bij (solidariteit)
o Terugbetaling van verstrekte zorgen. (‘ticket modérateur’)
Onze visie
 Extra gezondheidsdiensten door mutualiteiten.
o Obstakel: kwaliteitsgarantie van de gezondheidszorg.
• Contractualisatie van gezondheidscentra(GHC)
o Eerst evaluatie en selectie van de GHC
o Bespreking aanbieden GH-zorgen, kwaliteit, kost en
betalingsmogelijkheden.
o Monitoring en opvolging. (Adviserend geneesheer)
• Onderhandelingen: mutualiteiten vertegenwoordigen bevolking.
• Win-win situatie (patient én GHC)
Onze visie
 Mutualiteit: meer dan een verzekering alleen.
• Gezondheidsvoorlichting.
o Hygiene, voeding, anticonceptie,…
• Inkomstengenererende activiteiten.
o Samenwerking met instellingen voor microkredieten.
• Sociale transformatie
o Democratisch management
o Positie van de vrouw
o Patienten rechten
 Mutualiteiten zijn een ‘beweging’
Onze visie
 De mutualiteit: een partner van de
staat
• Mutualiteiten zijn afhankelijk van:
o Een aangepast legaal kader. (erkenning, ondersteuning)
o Adequaat aanbod van gezondheidszorg
o Politiek dat impact heeft op sociale
gezondheidsdeterminanten.
• ‘Zelfvoorziening’ is utopisch
• Samenwerking met reeds bestaande financieringsmechanismen
Benin
• Context:
o +/- 20% van de bevolking kent een vorm van sociale
bescherming.
o Eerste mutualiteit in Benin: begin jaren ‘90.
2016: +/- 600 000 mutualisten
o Mutualiteiten voornamelijk in het noorden en het
centrum van het land.
Geen geografisch eerlijke verdeling.
APROSOC en mutualiteitsopbouw in
Benin
• APROSOC = Action pour la Protection Sociale.
o 1998: Ondersteuning door WSM en LCM
o 2003: Ondersteuning door MC Provincie Lux
o 2014: Ondersteuning door MC Brabant Wallon
Andere spelers:
• Eneo (okra): partnerschap rond welzijn ouderen
• Jeunesse et Santé (Kazou) : vakantie voor mutualisten van
en in Benin
APROSOC: de missies
•
Ondersteuning van het opstarten van mutualiteiten
•
Versterken en professionaliseren van bestaande mutualiteiten.
 39 mutualiteiten genieten de steun van APROSOC
•
Bevorderen van het verenigen van mutaliteiten in unies.
•
Sensibilisatie en het ondersteunen van de gezondheidsvoorlichting
o HIV, malaria, hygiene, voeding,…
•
Pleiten bij de politieke instanties ter verbetering van de kwaliteit van het
aanbod van de gezondheidszorg.
•
Meewerken aan een juridisch kader omtrent sociale bescherming.
APROSOC: de missies
• APROSOC is lid van CONSAMUS (Cadre
national de Concertation des structures d’appui
aux mutuelles de santé.
o Nationaal platform (ondersteunt door programma
Masmut)
APROSOC: perspectieven
Enkele cijfers
Vooruitzichten
• 31 december 2016:
 6 interventiezones
 36 332 mutualisten waarvan
14 529 vrouwen
 39 mutualiteiten ondersteund
 4 unies
 5% van de doelpubliek is
aangesloten bij een mutualiteit
• 31 december 2021:
 6 interventiezones
 50 000 mutualisten waarvan
55% vrouwen
 39 mutualiteiten ondersteund
 4 unies
 20% van het doelpubliek is
aangesloten bij een mutualiteit
Discussiepunten
• Verdeling gratis geneesmiddelen of betaling
ziekenhuisrekeningen van ‘armen’ vs opbouw
mutualiteit.
• Belang van water voor gezondheidszorg
• Traditionele geneeskunde vs westerse
geneeskunde
• Psychische en psychiatrische hulp in het Zuiden
Bedankt.
Download