les1JoeriDeblauwetoets

advertisement
Datum : 6 december 2000
Lesgever : Joeri Deblauwe
TOETS
De grafische wereld in LOGO
Vraag 1
Laat in drie opeenvolgende tijdsintervallen een regelmatige veelhoek met zijdelengte 100
stappen zien op het scherm. Er dient bij toeval beslist te worden of die veelhoek een vijf- of
een zeshoek is. Binnen een bepaald tijdsinterval mag enkel de figuur te zien zijn op het
scherm.
Maak gebruik van volgende procedure:
to VEELHOEK :LENGTE :HOEKEN
REPEAT :HOEKEN [FD :LENGTE RT 360/:HOEKEN]
end
Tip : gebruik een extra variabele en sla erin op of je binnen een bepaald tijdsinterval met een
vijf-, dan wel een zeshoek aan het werken bent.
Vraag 2
Schrijf een procedure die een rechthoekige spiraal tekent. Werk met twee variabelen : de
lengte van de ganse spiraal en de lengte van de eerste zijde. Per twee getekende zijden dient
de zijdelengte met een vaste waarde van 5 stappen verhoogd te worden.
Vb.
Download