PowerPoint-presentatie - Zorgbelang Zuid

advertisement
Sterke Verhalen uit het Ziekenhuis
De ervaring van de patiënt ter verbetering van ziekenhuiszorg
Zorgbelang Congres ‘De toekomst van het cliënten-perspectief’
19 november 2014 – Stans van Egmond (Rathenau Instituut)
Communicatie is niet altijd makkelijk:
12 september 2007
• Een fragment uit ‘Zeg eens Aaa’ laat zien dat
communicatie niet altijd makkelijk is.
Auteur | 2 | Titel
IV: Mondigheid is problematisch
12 september 2007
•
•
•
•
•
Patiënten moeten mondig zijn in het
ziekenhuis;
Zijn zij dat niet dan lopen zij het risico om
over het hoofd gezien te worden of slechtere
zorg te krijgen;
Mondige patiënten verbeteren de zorg;
Mondige patiënten lopen het risico om als
agressief te worden gezien. En dan
genegeerd te worden door het personeel;
De stem van de patiënt is zinvol bij het
verbeteren van kwaliteit van ziekenhuiszorg,
van spreekkamer tot verblijf op de zaal.
1. Onzekerheid en angst in een onbekende
situatie
12 september 2007
‘Mijn klachten begonnen met een
keelontsteking, maar het bleek een
ontsteking van het hartzakje. Het werd
mij bijna fataal. Ik onderging een
spoedoperatie die mijn leven redde. Het
was een angstige ervaring.(..)
Ik ben de artsen en verpleegkundigen zo
dankbaar dat zij mijn leven hebben
gered! Tien dagen lag ik op de intensive
care. (..) Mij bleef vooral bij de human
touch. Ik miste mijn gezin. Het personeel
bood een luisterend oor en een zachte
handdruk.’ (Jonge moeder)
2. Moeizame waardering voor de mondige en
actieve patient
12 september 2007
‘De volgende morgen gaf een
verpleegkundige me mijn medicijnen.
Ik zei: ik kan ze niet nemen om
nuchter te blijven voor de bloedtest’.
‘Je moet niet zo koppig zijn’,
antwoordde ze. Ik zei ‘ach kind, neem
het op met je supervisor’. Dat deed ze
en toen bleek dat ik het bij het juiste
eind had.’ (Dame van 80)
3. Het ziekenhuissysteem werkt
onmondigheid in de hand
12 september 2007
Omdat ik hartproblemen had werd er
een echo gemaakt. Een half uur lang ik
met ontblood bovenlijf terwijl de arts
tegen mijn blote rug zat.
Ik kon niet zien wat er gebeurde, want
de monitor stond achter me. De
situatie beviel me helemaal niet, maar
ik durfde er niks van de zeggen.
Achteraf heb ik daar spijt van. Ik had
moeten vragen of hij op een kruk kon
zitten. (vrouw, 54 jaar)
4. Onbekende verwachtingen
12 september 2007
• bij eerste bezoeken kennen patiënten
het reilen en zeilen van een ziekenhuis
niet;
• Zorgverleners hebben– vaak implicieteverwachtingen van het gedrag van
patiënten;
• Eerdere slechte ervaringen veroorzaken
een negatieve dynamiek tussen patiënt
en zorgverlener;
• Leidt tot wantrouwen, angst, en
ontwijkingsgedrag bij patiënten;
Goede zorg is….
12 september 2007
• Aandacht hebben voor de emotionele aspecten die samengaan met het
hebben van een ziekte of een ziekenhuisbezoek: dit leidt tot sneller
herstel;
• De partner serieus nemen: het maakt zorg beter en veiliger;
• Duidelijk communiceren over alle zorggerelateerde zaken: het
voorkomt foute of onnodige behandelingen;
• Patiënten hebben niet altijd gelijk, maar ze moeten wel correct
geïnformeerd worden;
• Creëer realistische verwachtingen over wat het ziekenhuis te bieden
heeft en hoe je je moet gedragen als patiënt en als zorgverleners: van
wachttijden, eettijden, bezoektijden, tot de inzet van de patiënt.
Hoofdboodschappen rapport
12 september 2007
Ziekenhuizen:
• Zet meer in op patiëntgerichte zorg;
• Vergroot het luisterend vermogen van ziekenhuizen;
• Creëer betere verwachtingen bij patiënten over de zorg die het
ziekenhuis te bieden heeft
Door middel van:
• Actief verzamelen van ervaringen van patiënten
• Via laagdrempelige methoden
• Terug rapporteren aan patiënt
• ‘Leren’ expliciet opnemen in de criteria voor klachtenprocedures
In samenwerking met
het Levensverhalenlab
van de Universiteit
Twente.
Download