De leeskringen Vrouwen van Nu Overijssel leest in het seizoen

advertisement
De leeskringen Vrouwen van Nu Overijssel leest in het seizoen 2017-2018 de volgende
boeken:
Stefan Hertmans- De bekeerlinge
Een christelijk meisje wordt verliefd op een joodse jongen en vlucht met hem, maar de
godsdienststrijd die rond 1097 woedt, heeft dramatische gevolgen voor haar gezin.
Dörte Hansen- Het oude land
Twee beschadigde vrouwen van Oost-Pruisische afkomst, ooit allebei om verschillende
redenen gevlucht, vinden bij elkaar wat ze altijd hebben gemist, namelijk familie.
Auke Hulst- En ik herinner mij Titus Broederland
Twee broers trekken door een apocalyptisch landschap om te ontsnappen aan een
natuurcatastrofe en worden daarbij niet alleen geconfronteerd met de ondergang van hun
leefwereld, maar ook met hun eigen turbulente zielenroerselen.
Ayelet Gundar- Goshen- Eén nacht, Markovitsj
Rond de tijd van de stichting van de staat Israël worden de rokkenjager Zeëv Feinberg en de
onopvallende Yacob Markovitsj vrienden voor het leven.
Voor informatie kunt u terecht bij: Mahamani ten Have-Minkes, coördinator projectgroep
leeskringen van de commissie cultuur Overijssel,
Tel 0527 291914 of via de mail: [email protected]
Download