Energie - techniek-secundair

advertisement
Energie
Wat is energie ?
Energie is het vermogen
om arbeid te leveren
Waarom hebben we energie nodig ?
• Elektriciteit
• Krachten uit te voeren
• Om inspanningen te doen
• enz…
Belangrijkste kenmerk!
• Energie gaat nooit verloren maar wordt
omgezet in een andere vorm
In welke vormen wordt energie omgezet ?
• Warmte
• Beweging
• Geluid
• Elektriciteit
• Licht
• Enz…
Voorbeeld van energie omzetting?
Een lamp zet elektriciteit
om in licht. Maar niet
alleen in licht ook in
warmte
Voorbeeld 2
De mens zet zijn energie
om in beweging.
Soorten energiebronnen
kerncentrales Zonneenergie
Chemische
energie
waterenergie windenergie
Energie door Energie door Thermische
beweging
warmte
centrales
kerncentrales
Via kernsplitsing maakt
men energie in zulke
centrales
Kerncentrale van Doel
Energie door beweging
Doordat de dynamo
tegen het draaiend
wiel wrijft zal het licht
gaan branden
Energie door wind
Doordat de wind blaast
tegen de schoeben van
de molen gaat er
binnenin een grootte
dynamo worden
aangedreven die
energie maakt
Zonne-energie
De zonnepanelen op de
auto zetten het
zonlicht om in energie
zodat de auto kan
rijden
Energie door water
Het water stroomt van
een hoogte naar
beneden en drijft zo
een grootte dynamo
aan die dit omzet in
energie
Waterkrachtcentrale (Hoover Dam)
Warmte energie 1
Doordat er brandstof
wordt verbrand gaat er
een hitte onstaan die
het water tot stoom
omvormen. Dit stoom
blaast tegen een
grootte dynamo die dit
in energie omzet
Warmte energie 2
Doordat de kookplaat het
water laat koken gaat
er stoom ontstaan.
Deze stoom blaast
tegen de schoeben van
een motor aan die dit
omzet in energie
Chemische energie
In een batterij zitten
chemische stoffen die
door inwerking op
elkaar energie
produceren
Thermische centrales
Download