Mundo – Thema 10 – Blok 1 en Blok 2 Begrippen en belangrijke

advertisement
Mundo – Thema 10 – Blok 1 en Blok 2
Begrippen en belangrijke jaartallen
1.
6 juni 1944
D-day
2.
1914 - 1918
Eerste Wereldoorlog
3.
1929
Economische Crisis
4.
1933
Hitler kwam aan de macht
5.
1939 - 1945
Tweede Wereldoorlog
6.
1941 Pearl Harbor Japan valt Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor aan
7.
Antisemitisme
8.
Bondgenootschap Afspraken tussen twee landen dat zij elkaar zullen helpen als één van beide
Haat tegen Joden
wordt aangevallen.
9.
D-day
Dag waarop de geallieerden een grote invasie in Frankrijk uitvoerden om
Duitsland te verslaan
10.
Dictatuur
Politiek systeem waarin één of één partij alle macht heeft
11.
Loopgraven
Greppels waarin soldaten zich verschuilen om van daaruit de vijand te
beschieten
12.
Nazi
Aanhanger van het Nationaal - Socialisme, politieke leer van Hitler
13.
Niet-
Verdrag waarin je afspreekt dat je elkaar niet zult aanvallen
aanvalsverdrag
14.
NSB
Nationaal Socialistische Beweging
15.
Propaganda
Reclame voor bepaalde politieke ideeën
16.
Winter 1944
Hongerwinter in Nederland
Samenvatting
Tussen 1914 en 1918 was er een grote oorlog tussen verschillende landen, de Eerste Wereldoorlog.
Hier werden voor het eerst moderne wapens in gebruikt, zoals tanks / mitrailleurs en gifgas.
Er brak oorlog uit tussen de Centralen en de Geallieerden:
Bondgenootschap: Afspraak tussen landen om elkaar te helpen als er oorlog uitbreekt.
Centralen: Duitsland / Oostenrijk – Hongarije / Turkse Rijk
Geallieerden: Rusland / Engeland en Frankrijk (Later ook de VS)
Nederland was neutraal in de Eerste Wereldoorlog.
De Vrede van Versailles in 1918 maakten een eind aan de Eerste Wereldoorlog. Duitsland moest
grondgebieden afstaan, geld betalen en het leger verkleinen.
In 1929 was er een economische crisis. Bedrijven gingen failliet.
www.maaikezijm.com
Mensen
hebben
weinig geld
Werknemers
worden
ontslagen
Winkels
verkopen
weinig
Bedrijven
gaan failliet
Schema van de Economische Crisis, het een heeft gevolgen voor het ander.
De mensen waren niet tevreden in Duitsland, veel werklozen, veel armoe. In Duitsland kwam de
crisis extra hard aan  Ze moesten namelijk door de Vrede van Versailles ook nog extra geld betalen.
Dit is de periode dat Hitler tevoorschijn kwam. Hij beloofde een einde te maken aan de werkloosheid
en honger. Hij wilde van Duitsland een machtig land maken.
Hitler was de leider van de NSDAP (Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij) , aanhangers
hiervan werden Nazi’s genoemd.
In tijden dat het slecht gaat met iets of iemand, wordt er vaak iemand gezocht die de schuld gegeven
kan worden. Een zondebok. In de tijd van Hitler was dat ook zo, de Joden kregen overal de schuld
van. De nazi’s zeiden dat het Duitse ras beter was dan andere rassen.  Antisemitisme / Jodenhaat.
In 1933 kwam Hitler aan de macht. Hij wilde Duitsland groot maken, dus wilde hij ook andere landen
veroveren. Dictatuur  1 persoon heeft alle macht.
Democratie  Demos (volk) Cratie (macht), het volk heeft de macht.
De nazi’s namen maatregelen om het leven de Joden te verslechteren.  Jodenvervolgingen
Er kwam weinig verzet van de Duitsers tegen Hitler, dat kwam omdat er meer werk was en minder
armoede. Het ging op dat moment beter met Duitsland.
In 1939 viel Hitler Polen binnen, de Tweede Wereldoorlog begon. Hitler had een niet-aanvalsverdrag
afgesloten met de Sovjet – Unie. Maar Hitler hield zich daar niet aan en in 1941 viel hij alsnog aan. 
Hier verloor Hitler.
www.maaikezijm.com
Soldaten die doodgevroren zijn in Stalingrad. Winter 1942 / 43.
De Amerikanen raakten in 1942 betrokken bij de Tweede Wereldoorlog door de aanval van Japan op
de marinebasis Pearl Harbor.
In Nederland zaten niet veel mensen in het verzet. Het was niet zo dat als je tegen de Duitsers was
dat je dan ook automatisch in het verzet ging, het was erg gevaarlijk. Verzetstrijders die gepakt
werden, werden geëxecuteerd
Nederlanders die voor de Duitsers waren zaten bij de NSB. Niet iedereen was trouwens ook echt voor
de Duitsers. Sommige mensen die bij de NSB zaten deden dit omdat zij dan voedsel en mooie
producten kregen. Er was in de winter van 1944 een hongersnood in Nederland.
Op 6 juni 1944 (D-day) kwamen de geallieerden aan op de kust bij Normandië om West – Europa te
bevrijden van de Duitsers. Niet alle gebieden werden meteen bevrijd. In Nederland eerst het zuiden
en pas later de rest van Nederland.
De oorlog eindigde in 1945.
www.maaikezijm.com
Download