Nieuwsbrief 22 november 2016

advertisement
Nieuwsbrief 22-11-2016
Come in and stay a while
Ars Vocalis heeft haar jaarconcert dit jaar gewijd aan muziek van
Amerikaanse componisten. Onder de uitnodigende titel “Come in and
stay a while” werd het programma twee keer uitgevoerd: op 12
november in de Pauluskerk in Rotterdam en op 13 november in de
Vierhovenkerk in Delft.
Bij Amerikaanse muziek wordt al gauw gedacht aan jazz en musical
songs. Ars Vocalis is erin geslaagd veel meer te laten horen: hymnen,
spirituals, folksongs, romantische muziek. Als voorbeeld van het
laatste genre kan genoemd worden ‘Sure on this shining Night’ van
Morton Lauridsen, maar dezelfde componist componeerde ook
prachtige geestelijke muziek. Zijn ‘O Magnum Mysterium’ was een
van de hoogtepunten van dit concert. Bijzonder waren ook de Five
Hebrew songs van Eric Whitacre, waarbij het koor begeleid werd door
de pianist Nahuriko Kawaguchi en violiste Hester de Boer. Haar
vioolspel voegde juist die klankkleur toe die eigen is aan Jiddische
muziek.
Op het programma stonden verder de prachtige romantische songs
van Samuel Barber ‘To be sung on the water ‘en ‘The Coolin’ naast
onder andere ‘Summertime’ van Gershwin en ‘Old American songs’
van Copland. Kortom een fraai palet van Amerikaanse muziekkunst
met als centraal thema de Amerikaanse gastvrijheid die tot
uitdrukking werd gebracht in de titelsong ‘Come in and stay a while’
van Rhonda Polay Sandberg.
Ars Vocalis stond onder leiding van Takashi Mizumoto die per 1
januari 2016 Rob Kaptein als dirigent is opgevolgd. Takashi heeft hard
gewerkt aan de koorklank en getuige de reacties van het publiek,
onder wie ook geschoolde mensen, is hij daarin volledig geslaagd.
Peter Reimer, 18 november 2016
Koorlid
Download