De wondere wereld van de cel

advertisement
De wondere wereld van de cel
De cel
-Alle cellen zijn omgeven door celmembraan
-Bevatten een vorm van erfelijk materiaal,
meestal in de vorm van DNA
-Bevatten organellen om eiwitten te maken
(eiwitten regelen verschillende processen in de
cel)
Verschillende soorten cellen
• Prokaryoot: cellen die geen celkern bevatten
– bacteriën
• Eukaryoot: cellen die wel een celkern bevatten
– Planten, dieren en schimmels
Dierlijke cel
• Geen:
– Plastiden
– Vacuole
– Celwand
De celkern
Kernmembraan met Kernporiën
De celkern
• Kern: erfelijke materiaal
• Kernplasma: in kern. Omgeven door
kernmembraan
• Kernporiën: uitwisseling stoffen tussen kern
en cytosol.
• Nucleosomen: eiwitbolletjes: is DNA om
gewonden
Mitochondriën
Mitochondriën
• Bestaan uit twee membranen: vindt
verbranding plaats.
• Glucose + zuurstof uit cytoplasma
• Op binnenste membraan: eiwitten:
verbranding
• Vrijgekomen energie opgeslagen in moleculen.
Kunnen tijdens chemische reacties energie
vrijmaken.
• Mitochondriën hebben eigen DNA.
Endoplasmatisch reticulum
Endoplasmatisch reticulum (ER)
• Endoplasmatisch reticulum: synthese veel
stoffen en transport.
• Glad ER
• Ruw ER: zitten ribosomen op.
• Producten: vervoerd via transportblaasjes.
• In contact met Golgi apparaat. (aanvoerkant =
cis, afvoerkant = trans). Aan transzijde worden
de transportblaasjes afgesnoerd.
Golgi apparaat
Golgi apparaat
• In het Golgi-apparaat worden de producten
afkomstig van het ER omgebouwd en
opgeslagen, om dan later naar andere
bestemmingen verscheept te worden.
• Het is niet verwonderlijk dat vooral de cellen
van secretie-organen bijzonder veel golgiapparaten bezitten.
Ribosomen
Ribosomen
• Produceren eiwitten. Aantal aanwezig in de
cel hangt af van de activiteit van de cel.
• Worden aangestuurd door DNA. Losse
aminozuren: nieuwe eiwitten gevormd.
• katalyseren processen
• bestanddelen van membranen
• Komen los voor of in ER.
Cytoskelet
Cytoskelet
• Netwerk van vezels en buizen: regelen activiteiten in
cel
• Microtubuli en microfilamenten.
• Zitten aan desmosomen: stevigheid cel en regelen
transport in de cel.
• Microtubuli: zweepstaart zaadcel, trilharen luchtpijp,
eileider.
• Microfilamenten: spiercellen verkorten,
chromosomen uit elkaar tijdens celdeling.
Celmembraan
Celmembraan
Plantencel
• Celwand
• Plastiden
• Vacuole
Plantaardige cel: chloroplast
Chloroplasten
• Eigen DNA en chlorofyl  fotosynthese
• Zonne-energie opgevangen: omgezet in
chemische energie: glucose en zetmeel
Plantencel
• Chromoplasten: kleur aan deel van de plant
• Leukoplasten: kleurloze plastiden, maar bij
belichting groen. Bevatten reservestoffen:
zetmeel.
• Onder bepaalde omstandigheden: plastiden
kunnen in elkaar overgaan: rijpen van
vruchten.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards