De langste nacht doorkomen met je zelf en met

advertisement
De langste nacht doorkomen met je zelf en met elkaar.
Margaret de Groot-Vlasveld 21 januari 2016
Dit onderwerp nemen we onder de loep aan de hand van Epicurus en Seneca
Epicurus (314-270 BC) Samos.
Hoofdlijnen:
De ethiek van Epicurus bestaat uit het streven naar geluk in de vorm van het
uitbannen van pijn.
De vrije wil van de mens tegenover de atomische theorieen.
Het streven naar geluk en eliminatie van fysieke en geestelijke pijn.
De filosofie van het genot, de kunst om van het moment te genieten.
Seneca (4 BC-65 AD) Cordoba
Hoofdlijnen:
Succesvol advocaat, bankier, zelfhulpgoeroe
De kunst van het omgaan met verwachrtingen
Het geloof in een eenvoudig leven, gewijd aan deugdzaamheid en rede.
We gaan na de inleiding in gesprek vanuit de volgende vragen:
Wat zegt het je?
Wat doet het met je?
Wat kun je ermee?
Wat wil je er mee?
Gedicht
Is er een kracht die geneest? Catherina Visser
Is er een kracht die geneest
als wij op de bodem van ons kunnen zijn?
als wij pijn hebben, ziek zijn
of eenzaam door de dagen gaan:
is er een kracht die ons doet opstaan?
Kom mij niet aan met mooie woorden,
zeg niet dat lijden een zin heeft, een doel!
Als de afgrond zich opent en nergens houvast is
troost mij dan niet met andermans pijn,
kom mij niet aan met schoonheid en zon.
Maar waak met mij in de grot van de smart,
begrijp de volle omvang van mijn klacht,
kleineer mij niet, laat mij mijn waardigheid.
Wie weet, in de nacht, tussen jou en mij,
roert zich een kracht die geneest.
Download