Zondag 52 HC 2011 samenvatting preek

advertisement
Preeksamenvatting
Lezen: Efeziërs 6:10-24
Thema: Ken jezelf en vertrouw op God
Daarom spreken Gods kinderen met hun Vader over
1) De rode draad van hun dagelijkse strijd
2) De gouden draad van Gods eeuwige kracht
Preeksamenvatting
Tekst: Zondag 52
Lezen: Efeziërs 6:10-24
Thema: Ken jezelf en vertrouw op God
Daarom spreken Gods kinderen met hun Vader over
1) De rode draad van hun dagelijkse strijd
2) De gouden draad van Gods eeuwige kracht
Tekst: Zondag 52
Na het dagelijks gebed om de vergeving van onze schulden (Mat. 6) en zonden
(Luk. 11), leert de Here Jezus ons ook om te bidden, of onze hemelse Vader ons
wil bewaren voor de dagelijkse verzoekingen van de duivel. Dat is nodig, omdat je
als christen wél bevrijd bent van de schúld van je zonden. Maar dat betekent niet,
dat je nu ook één-twee-drie verlost bent van de mácht van de zonde. Er wordt nog
steeds hard aan ons getrokken. Er wordt een geestelijke strijd om ons gevoerd. En
we blijven tot onze dood vatbaar voor de verzoekingen van de duivel.
Na het dagelijks gebed om de vergeving van onze schulden (Mat. 6) en zonden
(Luk. 11), leert de Here Jezus ons ook om te bidden, of onze hemelse Vader ons
wil bewaren voor de dagelijkse verzoekingen van de duivel. Dat is nodig, omdat je
als christen wél bevrijd bent van de schúld van je zonden. Maar dat betekent niet,
dat je nu ook één-twee-drie verlost bent van de mácht van de zonde. Er wordt nog
steeds hard aan ons getrokken. Er wordt een geestelijke strijd om ons gevoerd. En
we blijven tot onze dood vatbaar voor de verzoekingen van de duivel.
Volgens sommige gelovigen hóeven we als christen in dit leven niet meer te
zondigen. Dat lijkt mij een vorm van geloofsoptimisme met een oppervlakkige
opvatting over de diepte en de macht van de zonde in het leven van de christen.
Eigenlijk zeg je dan: als christen kun je in dit leven boven het niveau en de invloed
van de zonde uitstijgen. Natuurlijk, je doet nog wel eens zonde, en gelukkig, dan
hebben in de hemel iemand die het voor ons opneemt, Jezus, de rechtvaardige.
Maar die keren dat je zonde doet zijn incidenten, want je hóeft niet meer te
zondigen als je echt christen bent. In feite zeg je dan: het kan ook werkelijkheid
worden in mijn leven hier op aarde, dat ik als gelovige helemaal níet meer zondig.
Volgens sommige gelovigen hóeven we als christen in dit leven niet meer te
zondigen. Dat lijkt mij een vorm van geloofsoptimisme met een oppervlakkige
opvatting over de diepte en de macht van de zonde in het leven van de christen.
Eigenlijk zeg je dan: als christen kun je in dit leven boven het niveau en de invloed
van de zonde uitstijgen. Natuurlijk, je doet nog wel eens zonde, en gelukkig, dan
hebben in de hemel iemand die het voor ons opneemt, Jezus, de rechtvaardige.
Maar die keren dat je zonde doet zijn incidenten, want je hóeft niet meer te
zondigen als je echt christen bent. In feite zeg je dan: het kan ook werkelijkheid
worden in mijn leven hier op aarde, dat ik als gelovige helemaal níet meer zondig.
Paulus zegt in Romeinen 7: 'ik voel mij een ongelukkig, ellendig mens, want ik doe
zo vaak wat ik niet wil, en dat is de zonde die in mij woont.' Samen met Luther,
Calvijn en Packer ben ik ervan overtuigd, dat Paulus hier zegt: die akelige zonde
krijgt mij nog regelmatig te pakken. In dit leven blijf ik als christen tegelijk zondaar
én gerechtvaardigd: ´simul justus ac peccatus´ zei Luther. Wie gelooft, kent de
strijd tegen de zonde, van mijn slechte ik tegenover mijn goede ik.
De oude prof. J. Kamphuis zei het zo: ´Je bent een struikelaar op de goede weg.´
De goede weg: 100% gerechtvaardigd door het bloed van Christus: dat bén je.
Een struikelaar: geheiligd door de Geest van Christus: daar groei je in.
Paulus zegt in Romeinen 7: 'ik voel mij een ongelukkig, ellendig mens, want ik doe
zo vaak wat ik niet wil, en dat is de zonde die in mij woont.' Samen met Luther,
Calvijn en Packer ben ik ervan overtuigd, dat Paulus hier zegt: die akelige zonde
krijgt mij nog regelmatig te pakken. In dit leven blijf ik als christen tegelijk zondaar
én gerechtvaardigd: ´simul justus ac peccatus´ zei Luther. Wie gelooft, kent de
strijd tegen de zonde, van mijn slechte ik tegenover mijn goede ik.
De oude prof. J. Kamphuis zei het zo: ´Je bent een struikelaar op de goede weg.´
De goede weg: 100% gerechtvaardigd door het bloed van Christus: dat bén je.
Een struikelaar: geheiligd door de Geest van Christus: daar groei je in.
In het leven van Gods kinderen is er naast de rode draad van de dagelijkse strijd
tegen de zonde ook de gouden draad van Gods eeuwige kracht. Daarvoor geeft Hij
je het gebed, zijn Woord, het Avondmaal en vooral Zichzelf als de Heilige Geest.
Als je die gouden draad in je leven óók voortdurend opmerkt, neemt je vertrouwen
toe en groeit je geloof. Dan kun je zeggen: “Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk
dankzij Hem die ons heeft liefgehad.”(Rom. 8:37).
In het leven van Gods kinderen is er naast de rode draad van de dagelijkse strijd
tegen de zonde ook de gouden draad van Gods eeuwige kracht. Daarvoor geeft Hij
je het gebed, zijn Woord, het Avondmaal en vooral Zichzelf als de Heilige Geest.
Als je die gouden draad in je leven óók voortdurend opmerkt, neemt je vertrouwen
toe en groeit je geloof. Dan kun je zeggen: “Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk
dankzij Hem die ons heeft liefgehad.”(Rom. 8:37).
Download