Niet onverwacht het licht uitdoen

advertisement
Niet onverwacht het licht uitdoen: publicatie en folder
Veel mensen die in hun jeugd slachtoffer zijn geweest van seksuele kindermishandeling vinden het
later moeilijk om een vertrouwensband op te bouwen met hulpverleners, bijvoorbeeld de huisarts,
tandarts, specialist of alternatief genezer. De behandeling en de omgang met de hulpverlener roepen
oude herinneringen op. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de hulpverlener geen tijd voor de cliënt lijkt
te hebben, hem of haar niet serieus neemt, verkeerde vragen stelt of de cliënt niet lijkt te begrijpen. Als
vanzelf reageren cliënten daarop met oude verdedigingspatronen. Zowel de hulpverlener als de cliënt
kan eraan bijdragen om dit te voorkomen en een goede hulpverleningsrelatie op te bouwen, zo bleek
uit de publicatie Niet onverwacht het licht uitdoen van de Vereniging tegen Seksuele
Kindermishandeling (VSK).
Op basis van deze publicatie heeft de VSK een folder uitgebracht voor mensen die in hun jeugd
misbruikt zijn. In deze folder geeft de VSK tips wat cliënten zelf kunnen doen om een effectieve
hulpverleningsrelatie op te bouwen. Wat kunnen zij doen voor, tijdens en na de behandeling? Het kan
bijvoorbeeld zinvol zijn om iets over het verleden op papier te zetten, voor als je hier iets over wilt
zeggen maar niet zeker weet of dat tijdens het gesprek lukt. Een andere tip is het maken van een
verslag van de afspraak: wat ging er goed, wat ging er minder? Ben je nog iets vergeten te vragen, zijn
er nog dingen onduidelijk? Welke gevoelens kwamen er boven? Dit is meteen een goede
voorbereiding voor de volgende afspraak.
De folder “niet onverwacht het licht uitdoen” kan door cliënten en hulpverleners besteld worden bij de
Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling: [email protected] of 030-7892250. Meer
informatie over de VSK is te lezen op www.vsknederland.nl.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards