Werkblad 2 – “Het oog” - Thema 15 - science-natuurkunde

advertisement
Werkblad 2 – “Het oog” - Thema 15
(NIVEAU GEVORDERD)
Basisgegevens
 De volgende opdracht ga je of alleen uitvoeren, of met zijn tweeën. Als je voor een tweetal
kiest moet meer oogziekten bekijken, zie ook de opdracht zelf.
 Je gaat een folder maken die bestaat uit 2 gedeelten. Naast tekst moeten er ook
afbeeldingen worden getoond die de tekst verduidelijken.
In het 1ste gedeelte geef je de lezer informatie over hoe een beeld in het oog gevormd wordt. Je
gebruikt daarbij wat je geleerd hebt in de inleidende opdracht.
Wat moet er in dit 1ste gedeelte staan?
1. De belangrijkste theorie uit de inleidende opdracht:
a. Hoe wordt een beeld gevormd in het oog?
b. Wat is het scherpte diepte gebied?
c. Wat bedoelen we met de resolutie van het oog?
d. Hoe groot is een cel in het oog ongeveer?
2. De gemaakt opdrachten moeten terugkomen.
Verder is belangrijk:
3. Geef uitleg in eigen woorden.
4. Zorg dat je dingen beknopt maar duidelijk opschrijft, het is immers een folder.
In het 2de gedeelte ga je een aantal oogziekten bespreken. Hierbij laat je steeds de volgende vragen
aan bod komen:
a) Om welke ziekte gaat het?
b) Welk onderdeel van het oog wordt daardoor aangetast/verstoord en op welke manier?
c) Welk gevolg heeft deze aantasting voor wat je ziet om je heen?
d) Op welke manier kan deze ziekte genezen kan worden?
e) Welke invloed heeft de ziekte op de volgende zaken:
i.
gang van de lichtstralen door het oog,
ii.
het scherpte- dieptegebied dat je nog kunt waarnemen
iii.
de resolutie die je kunt waarnemen.
(Maak waar nodig bij deze vraag een tekening)
De ziekten die je gaat bekijken zijn:
1. Hoornvliesontsteking
2. Glasvochtbloedingen
3. Staar
4. Of oudziend, of bijziend, of verziend. (Maak een keuze uit één van de 3)
5. Oogziekte naar eigen keuze die afwijkend is van de bovenstaande 4 ziekten en waar de ziekte
invloed heeft op het scherpte-diepte gebied, of de resolutie van het oog. (Als je met zijn tweeën
werkt, kies je hier 3 ziektes)
De site waar je alle informatie kunt vinden is oogartsen.nl
Dit is belangrijk voor het 2de stuk:
1. Presenteer je informatie in een lopend verhaal zonder de vragen in je folder te noemen.
2. Pluspunt, verwerk informatie die je bij biologie gehad hebt over het oog in je folder.
3. De doelgroep zijn kinderen van jullie leeftijd, dit moet duidelijk blijken uit de folder. Daarbij
wordt ook gekeken of je ingewikkelde begrippen goed en duidelijk uitlegt.
Beoordeling
Je wordt op de volgende zaken beoordeeld:
 Zijn alle vragen beantwoord op een zinvolle wijze?
 Is het duidelijk dat de folder geschreven is voor de juiste doelgroep.
 Wat is de diepgang van de antwoorden?
Hierbij wordt vooral gekeken naar de antwoorden bij deel 1 en vraag 2e.
NB. Om te weten of je de juiste diepgang hebt bereikt is het vaak verstandig je antwoorden
te laten zien aan de docent).
 Er wordt gelet op de opmaak, ziet poster er netjes en overzichtelijk uit.
Wat moet er in het verslag?
Beantwoorden van alle vragen
Diepgang
Opmaak folder
Totaal aantal punten
Puntenverdeling
Max aantal punten
5
12
3
20
Totaal punten
0-10
11
12-13
14-16
17-20
Beoordeling.
O
M
V
G
U
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards