jeav - Inter

advertisement
INTERBETON
Ideeënwedstrijd gericht aan architectuurstudenten
www.interbeton-b1.be
STEDELIJKE INTEGRATIE VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
VERGOTEDOK TE BRUSSEL
Programme architectural et environnemental
Programma voor architectuur en ruimtelijke integratie
25.09.2014
Organisator van de wedstrijd
NV INTERBETON
Havenlaan, 63 – 1000 Brussel
De heer Thierry De Bonnet / Plant Manager Brussel
Secretariaat van de wedstrijd
c/o ARTER bvba
Stoofstraat, 30 – 1000 Brussel
De heren Johan Van Dessel / Marc Gemoets
Wedstrijd Interbeton
Programma / 25.09.2014
pagina 1
1.
Programma voor architectuur en ruimtelijke integratie
1.1.
Herhaling
In het kader van de stedelijke integratie van haar exploitatiezetel aan het Vergotedok,
lanceert INTERBETON in 2014-2015 een ideeënwedstrijd gericht naar de
masterstudenten van de 4 Brusselse architectuurscholen.
De wedstrijd oogt op:
-
Een globale reflectie op de integratie van INTERBETON en haar activiteitscyclus in
haar stedelijke omgeving, in de omgeving van de haven en het Vergotedok;
Het bouwen van een nieuwe exploitatiezetel;
Een reflectie op de integratie van de betontoren.
Het programma bestaat uit drie delen:
-
Het programma voor de “betontoren”;
Het architectuurprogramma;
Het milieu programma.
1.2. Programma voor de “betontoren”
De betontoren vormt een essentieel element in het productieproces van beton.
Haar ligging in deze zone wordt niet in vraag gesteld.
Echter door haar omvang en haar symbolische waarde (productie van beton als
grondstof in de bouwsector), haar zicht vanop de Havenlaan, het Redersplein en het
Becodok, wordt er aan de studenten gevraagd om na te denken over de integratie en
de waardering ervan.
1.3. Architectuurprogramma
Het project bestaat uit twee delen:
-
Het bouwen van een nieuwe exploitatiezetel van INTERBETON;
Een reflectie over een mogelijke functionele diversiteit in dit gebied.
1.3.1 Exploitatiezetel
Het volledige administratieve en logistiek gebouw moet opnieuw heropgebouwd
worden en omvat de volgende functies:
Infrastructuur
Parking voor 25 personen wagens overdag en 25 vrachtwagens ‘s nachts
Overdekte staan plaats voor 8 scooters/moto’s
Overdekte stelplaats voor 10 fietsen
Gebouw
Doseerlokaal:
Wedstrijd Interbeton
Programma / 25.09.2014
pagina 2
Maakt deel uit van de open ruimte van burelen en met zicht op laadpunt betoncentrale,
verbonden met de wachtruimte via loket. De chauffeurs moeten geen toegang hebben
tot het doseerlokaal.
Op het gelijkvloers
Benutte ruimte voor de doseerinstallatie: 32 m²
Burelen:
Open ruimte
Op het gelijkvloers
Aantal personen: 7 waarvan 1 voor ontvangst van bezoekers
Bureel PM:
Gesloten ruimte met zicht op doseerlokaal, burelen en laadpunt betoncentrale
Aantal personen: 1 met plaats voor ontvangst van bezoekers
Labo:
Lokaal met toegang tot doseerlokaal
Gelijkvloers met buitendeur richting laadpunt
Vereiste oppervlakte voor installaties: 40m²
Stockplaats toeslagstoffen:
Lokaal toegankelijk met heftruck
Gelijkvloers
Oppervlakte: minimaal 100m²
Hoogte: minimaal 6m
Mechanisch lokaal:
Lokaal met toegang tot parking, voor dit lokaal moet minimaal 1 vrachtwagen kunnen
staan buiten het circulatieplan
Gelijkvloers
Oppervlakte: 40m2
Wachtruimte:
Aanbelandend aan het doseerlokaal met loket
Gelijkvloers
Oppervlakte: 12m²
Bezoekers toilet:
Mannelijk: 1
Gelijkvloers
Toiletten:
Mannelijk: 3
Vrouwelijk: 1
Urinoirs: 4
Vestiaires:
Voor 50 personen
Douches: 4
Keuken:
Alleen bedoeld om eten op te warmen en voeding vers te houden
Vergaderzaal klein:
Oppervlakte 12m²
Vergaderzaal groot:
Oppervlakte 40m²
Refter arbeiders:
Wedstrijd Interbeton
Programma / 25.09.2014
pagina 3
Oppervlakte 25m²
Technisch lokaal:
Lokaal voorzien voor verwarming, elektriciteit, netwerk…
Specifieke eisen gebouw
Doseerlokaal en burelen moeten geluiddempend zijn.
Vloerbekleding aangepast aan werkschoenen.
Duurzaam & energie zuinig gebouw.
Niet in scope
Betoncentrale met bijbehorende functionaliteiten
Recyclage station
Vuile en propere zone voor waterhuishouding
Kaaimuren
1.3.2 Andere functies
Vertrekkende van dit noodzakelijke programma voor INTERBETON als referentie,
worden de kandidaten / teams gevraagd om na te denken over de mogelijkheid om
andere functies te ontwikkelen op de site, bijvoorbeeld sportfaciliteiten, een
kinderdagverblijf, een culturele ruimte, …
Deze functies moeten echter compatibel blijven met de haven en industrie in dit gebied
en moeten een algemene beoordeling bijbrengen over deze combinatie van functies
(milieu, veiligheid, toegankelijkheid, …).
1.4. Milieu programma
Rekening houdend met de normen m.b.t. de productie van beton, de van kracht zijnde
milieunormen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het doel om de site te
integreren in een stedelijke context, wordt er aan de studenten gevraagd om een
reflectie te maken over de milieu-optimalisatie van het productieproces van beton.
Wedstrijd Interbeton
Programma / 25.09.2014
pagina 4
Download