De zichtbare hand van de overheid in de industrie

advertisement
PERSBERICHT VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE - 25 09 2006
Leterme I kiest resoluut voor versterking van economie
Industrie Vlaanderen: meer toegepast onderzoek en mobilisatie van talent
De Vlaamse regering kiest resoluut voor de versterking van de economie. Dit tot grote
tevredenheid van Industrie Vlaanderen. De industrie, goed voor 450.000 directe jobs in
Vlaanderen, wil constructief meewerken aan het voorgestelde traject van Leterme.
Industrie Vlaanderen vraagt dat de middelen voor onderzoek en ontwikkeling voor 70%
zouden gaan naar toegepassingsgericht onderzoek.
De Vlaamse regering wil investeren in de economie. Dat is de juiste keuze, zegt Industrie Vlaanderen. Zonder
sterke economie geen middelen voor sociaal beleid, onderwijs, sport of cultuur! De voorbije jaren werden
alvast een aantal goede initiatieven genomen zoals de rondetafels voor sectoren als de automobiel en de
chemie. Dit soort overleg werpt nu reeds zijn vruchten af!
Onderzoek en ontwikkeling vandaag is de beste garantie voor de jobs van morgen. Het is bijzonder positief
dat de regering daar budgettaire engagementen aan koppelt. Wel moet erover gewaakt worden dat de extra
inspanningen leiden tot economische groei. Het is vooral innovatie in bedrijven die op relatief korte termijn
zorgt voor nieuwe activiteiten en werkgelegenheid. Vandaar vraagt Industrie Vlaanderen dan ook nadrukkelijk
dat 70% van de middelen zou worden toegewezen aan 'toepassingsgericht onderzoek'.
De laatste tijd klinken de klachten over tekorten aan geschoold personeel steeds luider. Dit is een probleem
dat dringend moet worden aangepakt. Industrie Vlaanderen is dan ook bijzonder te spreken over de
aangekondigde investeringen in uitrusting en informatica van de scholen. Het zou ook goed zijn dat scholen
soepeler kunnen omspringen met stageperiodes voor leerlingen en leerkrachten. Daarnaast moet worden
gewerkt aan een positievere beeldvorming rond technische beroepen en werken in de industrie in het
algemeen. "Wat voor verpleegsters kan, moet ook kunnen voor mechaniekers en ingenieurs. Een Vlaamse
regering die kiest voor de versterking van de economie moet ook resoluut deze boodschap durven brengen",
zo besluit Industrie Vlaanderen.
Bijkomende inlichtingen:
Stijn Ombelets
Verantwoordelijke public relations
T. 02/7067825
G. 0477/502929
E. [email protected]
De tien partners van INDUSTRIE VLAANDEREN (Agoria Vlaanderen, Cobelpa Vlaanderen, Creamoda
Vlaanderen, Febelgra Vlaanderen, Febelhout Vlaanderen, Febeltex Vlaanderen, Fedichem Vlaanderen,
Fevia Vlaanderen, Staalindustrieverbond Vlaanderen en Verbond van de Glasindustrie Vlaanderen)
vertegenwoordigen samen meer dan 16 000 bedrijven die met 450 000 werknemers meer dan 108 miljard
euro omzet genereren, waarvan ruim 70 procent wordt uitgevoerd. INDUSTRIE VLAANDEREN
vertegenwoordigt 98% van de tewerkstelling en de toegevoegde waarde van de Vlaamse verwerkende
industrie. Consulteer eveneens http://www.industrievlaanderen.be.
Download