Structuurplankaart Oosterhout Oost

advertisement
Landschap
(verbrede) landbouw en landschapsontwikkeling
landschapsbouw
bos
Netwerk
A27
Landschap
lokale ontsluiting
fiets-/wandelpaden (locaties deels indicatief )
(verbrede) landbouw en landschapsontwikkeling
landschapsbouw
waterloop
nieuwe regionale wegverbinding / voorkeurstracé
N studiegebied regionale wegverbinding
bos
Bebouwing
Netwerk
Landschap
(verbrede) landbouw en landschapsontwikkeling
0
250
schaal 1: 15 000
500bestaande woonlinten
1000m
A27
zoekgebied buurtschappen en woonclusters
lokale ontsluiting
zoekgebied woonclusters
fiets-/wandelpaden (locaties deels indicatief )
zoekgebied bedrijvenclusters
waterloop
zoekgebied voorzieningen
nieuwe regionale wegverbinding / voorkeurstracé
autonome groei Oosteind (locaties indicatief )
Structuurplankaar t Oosterhout Oost
landschapsbouw
bos
bedrijventerrein Everdenberg
Structuurplan
Oosterhout
Oost (ontwerp)uitbreidingaugustus
2006
studiegebied regionale
wegverbinding
Landschap
velden
Netwerk
netwerk
bebouwing
Bebouwing
aanduidingen
Aanduidingen
(verbrede) landbouw en landschapsontwikkeling
A27 A27
bestaande
woonlinten
bestaande
woonlinten
gemeentegrens
gemeentegrens
landschapsbouw
landschapsbouw
ontsluiting
lokalelokale
ontsluiting
zoekgebied
buurtschappen
woonclusters
zoekgebied
buurtschappen en
en woonclusters
plangrens
plangrens
bestaand
bos bos
fiets-/ wandelpaden
(verbrede) landbouw en landschapsontwikkeling
fiets-/wandelpaden (locaties deels indicatief )
zoekgebied
woonclusters
zoekgebied
woonclusters
waterloop
waterloop
zoekgebied
bedrijvenclusters
zoekgebied
bedrijvenclusters
nieuwe
regionale
wegverbinding / /voorkeurstracé
nieuwe
regionale
wegverbinding
voorkeurstracé
zoekgebied
voorzieningen
zoekgebied
voorzieningen
studiegebied
regionale regionale
wegverbinding
studiegebied
inpassing
wegverbinding
autonome
groei
Oosteind
autonome
groei
Oosteind (locaties
(locatiesindicatief)
indicatief )
(locaties deels indicatief)
uitbreiding
bedrijventerrein
Everdenberg
uitbreiding
bedrijventerrein Everdenberg
Netwerk
A27
Bebouwing
lokale ontsluiting
bestaande woonlinten
fiets-/wandelpaden (locaties deels indicatief )
zoekgebied buurtschappen en woonclusters
waterloop
zoekgebied woonclusters
Aanduidingen
gemeentegrens
plangrens
Download
Random flashcards
Create flashcards